Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RmH4z4kSaRrSH
Do szyfrowania wiadomości można używać różnych alfabetów. Skorzystaj z dostępnych źródeł i sprawdź, ile poniższe alfabety mają znaków, a następnie uporządkuj je malejąco. Elementy do uszeregowania: 1. litewski, 2. angielski, 3. chorwacki, 4. czeski
1
Ćwiczenie 2
R1FOuczHfDnft
Szyfr Cezara jest rodzajem szyfru: Możliwe odpowiedzi: 1. przestawieniowego, 2. podstawieniowego, 3. przesuwającego, 4. przedstawieniowego
2
Ćwiczenie 3
R1a9RPzNy0Jlu
Zaznacz stwierdzenia prawdziwe dotyczące szyfru Cezara. Możliwe odpowiedzi: 1. W tym algorytmie zazwyczaj ignoruje się wielkość liter., 2. Juliusz Cezar stosował przesunięcie o cztery pozycje do przodu., 3. Szyfr Cezara nie gwarantuje bezpieczeństwa komunikacji., 4. Dzisiaj szyfru Cezara już się nie stosuje.
2
Ćwiczenie 4
RURLBFjxj4vPR
Który fragment pseudokodu powinien znaleźć się wewnątrz pętli? Przyjmij, że: n to długość kodowanego słowa, s to tablica zawierająca zaszyfrowane słowo, x to tablica zawiera słowo do zaszyfrowania. Do zaszyfrowania zadania użyto alfabetu łacińskiego. Możliwe odpowiedzi: for i = 0 to i < n do # Tu powinna znaleźć się odpowiedź endfor 1. s[i] = (x[i] + 5) % 26 2. s[i] = (x[i] + 26) % 5 3. s[i] = (x[i] + 5) % 32 4. s[i] = (x[i] + 32) % 5
2
Ćwiczenie 5
R1Z6Bc3V7QzfC
Słowo WĄĘ można odszyfrować jako... Możliwe odpowiedzi: 1. KOT, 2. RYB, 3. WĄŻ, 4. TOR, 5. ŻAB
3
Ćwiczenie 6
RwJGiO8fSSBLZ
Który fragment pseudokodu powinien znaleźć się wewnątrz pętli? Przyjmij, że: n to długość kodowanego słowa, s to tablica zawierająca zaszyfrowane słowo, x to tablica zawiera słowo do zaszyfrowania. Do zaszyfrowania zadania użyto alfabetu polskiego i przesunięcia o 8 do tyłu, następnie 3 do tyłu i 5 do przodu. for i = 0 to i < n do # Tu powinna znaleźć się odpowiedź endfor Możliwe odpowiedzi: 1. s[i] = (x[i] - 6) % 32 2. s[i] = (x[i] - 16) % 32 3. s[i] = (x[i] + 6) % 32 4. s[i] = (x[i] + 16) % 32 5. s[i] = x[i] % 32
31
Ćwiczenie 7

Co oznacza zdanie: Yhql, ylgl, ylfl? Odczytaj je, posługując się szyfrem Cezara. W szyfrze użyto alfabetu łacińskiego i nie uwzględniono znaków interpunkcyjnych.

uzupełnij treść
31
Ćwiczenie 8

Tekst zaszyfrowano kluczem z przesunięciem o 5 do przodu: Jy yz, Gwzyj, htsywf rj? Rozszyfruj, co powiedział Cezar. W szyfrze użyto alfabetu łacińskiego i nie uwzględniono znaków interpunkcyjnych.

uzupełnij treść