Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Stwórz algorytm obliczania silni za pomocą pętli.

Stwórz algorytm w języku Python, który oblicza silnie za pomocą pętli.

Specyfikacja problemu:

Dane:

  • liczba – liczba naturalna, dla której będzie liczona silnia

Wynik:

Na standardowym wyjściu program wypisuje wartość silni liczba!.

1
RqK7gpYRJtlKW
Zaproponuj algorytm wyliczania pętli 9, zaprogramuj go w dowolnym języku.
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1bAoa0QEjRlt
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
1
Polecenie 2

Zapoznaj się z filmem. Porównaj z nim swoje rozwiązanie.

Na podstawie filmu przestudiuj kroki potrzebne do stworzenia algorytmu.

RCLz4496bQZ8j
Nagranie filmowe przedstawiające proces stworzenia algorytmu

Kod programu zaprezentowanego w filmie:

Ro4ZZN119ulOU

Plik TXT zawierający kod stworzenia algorytmu

Plik TXT o rozmiarze 94.00 B w języku polskim
1
Polecenie 3

Napisz program w języku Python, realizujący algorytm gry w FizzBuzz dla liczb od 1 do limit.

Specyfikacja problemu:

Dane:

  • limit – liczba naturalna, na której program powinien zakończyć działanie

Wynik:

Na standardowym wyjściu program wypisuje kolejne liczby od 1 do limit, zastępując liczby podzielne przez 3 słowem „Fizz”, liczby podzielne przez 5 „Buzz”, natomiast liczby podzielne przez 3 oraz przez 5 „FizzBuzz”.

RRmBCw25ULR4k
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
1
Polecenie 4

Porównaj swoje rozwiązanie z filmem.

R1XAihjU3wSLG
Film nawiązujący do treści materiału: Wprowadzenie do iteracji.

Kod programu (tabliczka mnożenia) zaprezentowanego w filmie:

Ro6ZH7zhuCuwe

Przycisk do pobrania TXT z kodem źródłowym tabliczka mnożenia.

Plik TXT o rozmiarze 259.00 B w języku polskim

Kod programu (FizzBuzz) zaprezentowanego w filmie:

RpNni9iNVOxoN

Przycisk do pobrania TXT z kodem źródłowym z filmu FizzBuzz

Plik TXT o rozmiarze 294.00 B w języku polskim