Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Dramat należy analizować jako utwór literacki, pamiętając jednak, że cechy rodzajowe mają znaczenie dla możliwości realizacji scenicznej. Artyzm utworu wynika zarówno z jego konstrukcji, jak i literackich środków wyrazu. Dramat może wykorzystywać różne style językowe i wiele rodzajów dialogów. Może łączyć różne gatunki i sięgać po rozmaite wyznaczniki gatunkowe, jak komizm, tragizm czy ironia tragiczna. Logika i kolejność scen mogą być podyktowane przez motywację realistyczną – psychologiczną lub społeczną, jak również metafizyczną, a główny konflikt może rozgrywać się w świadomości bohaterów. Swoboda twórcza i oryginalna artystyczna wizja to mechanizm rozwoju dramatu, od jego początków po współczesne formy awangardowe i eksperymentalne.

Polecenie 1
Zapoznaj się ze scenami 6 i 7 aktu trzeciego dramatu i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną poniżej analizą.
Zapoznaj się ze scenami 6 i 7 aktu trzeciego dramatu i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną poniżej analizą.
R1ensUWSnXZSq
Jaką funkcję pełni dialog? (Uzupełnij). Czy postacie zachowują się zgodnie z prawdopodobieństwem psychologicznym? (Uzupełnij).
1
Polecenie 2
Zapoznaj się ze scenami 7 i 8 aktu czwartego dramatu i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną poniżej analizą.
Zapoznaj się ze scenami 7 i 8 aktu czwartego dramatu i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną poniżej analizą.
R8U96Y3lGTiLX
Jaką funkcję pełni dialog w scenie 7.? (Uzupełnij). Jaki rodzaj komizmu pojawia się w scenie 7.? (Uzupełnij). Jakie ważne elementy budowy akcji możesz wskazać w scenie 7.? (Uzupełnij). Jaką rolę odgrywa rekwizyt w scenie 8.? (Uzupełnij).
1
Polecenie 3
Zapoznaj się ze scenami 7 i 8 aktu piątego dramatu i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną poniżej analizą.
Zapoznaj się ze scenami 7 i 8 aktu piątego dramatu i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną poniżej analizą.
RkkXemjW8Cn1O
Czy zakończenie utworu wynika z przebiegu wydarzeń? (Uzupełnij). Jaką funkcję pełni wypowiedź Oficera? (Uzupełnij).
1