Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Przeanalizuj schemat interaktywny prezentujący rodzinę Kowalskich jako grupę społeczną. Jakie konkretne cechy tej rodziny, przedstawione w nagraniach, reprezentują uniwersalne cechy grupy społecznej?

Rodzina jako grupa społeczna

RgcrGJXiVDW0p1
Schemat interaktywny. Schemat składa się z siedmiu kół z ilustracjami. Elementy schematu interaktywnego. Ilustracja przedstawia sylwetkę pięcioosobowej rodziny, składającej się z matki, ojca oraz trójki dzieci. 1. Oto rodzina mieszkająca w twoim sąsiedztwie. Dwójka rodziców, Robert i jego żona Amelia, ich starsza córka Justyna – formalnie dorosła, bo skończyła 18 lat – i para kilkuletnich bliźniaków: Jacek i Wacek. Rodzice prowadzą firmę, największą w mieście. Justyna ma zamiar zaraz po studiach do nich dołączyć. Ilustracja przedstawia drzewo genealogiczne rodziny Kowalskich. 2. Wszyscy nazywają się Kowalscy. Ale nie są to tacy zwykli „Kowalscy”. Łatwo ich odróżnić, bo tak się złożyło, że żadna rodzina w okolicy nie nosi tego popularnego nazwiska. Poza tym pani Amelia pochodzi z rodziny mającej arystokratyczne korzenie. Jej mąż jest z tego faktu bardziej chyba dumny od niej, bo w klapie marynarki zawsze nosi miniaturę herbu rodziny swojej żony. Ubierają się elegancko i wyróżniająco. I to nie tylko od święta! Łatwo można ich z tego powodu rozpoznać. Ilustracja przedstawia kilkupiętrowy budynek, pod którym znajdują się drzewo oraz samochód. 3. Państwo Kowalscy zajmują mieszkanie w takim samym bloku jak inne rodziny. Ale nie jest to jedyna przestrzeń, którą dysponują. Ich fabryka stanowi ich własność. I tam właśnie można ich znaleźć. Robert i Amelia spędzają w fabryce znaczną część swojego dnia. Coraz częściej dołącza do nich najstarsza córka. A i bliźniaki często można spotkać w zakładowym przedszkolu, jakie firma otworzyła dla pracowników. Oczywiście, jak większość rodzin w mieście, państwo Kowalscy mają także dom letni. Ale nie za miastem, jak inni, a nad morzem. Ilustracja przedstawia trzy ludzkie sylwetki, które przybijają ze sobą piątkę. 4. Państwo Kowalscy są bardzo mocno zintegrowani. Można powiedzieć, że każdy w ich rodzinie wie, co ma robić. Wszyscy wiedzą, że zależą od siebie nawzajem i bez szemrania wykonują zadania, wynikające z pozycji i roli zajmowanej w rodzinie. Wszyscy się wspierają. Ponadto mają jeden wielki cel: rozwinąć produkcję tak, aby ich marka rodzinna stała się znana najpierw w kraju, a potem poza jego granicami. Justynie bardzo bliskie są ambicje rodziców. Dorośli mają już nawet plany co do bliźniaków. Ilustracja przedstawia trzy bloki połączone ze sobą. W jednym bloku jest para kobiet i mężczyzny. W drugim bloku jest kobieta. W trzecim dwójka dzieci. 5. Rodzina Kowalskich to całkiem sprawny zespół. Każdy ma określoną rolę i zajmuje odpowiednią pozycję. Najwyższe i równorzędne mają oczywiście rodzice. Choć tylko częściowo zajmują się tym samym, zarówno w pracy, jak i w domu. Justyna ma pozycję coraz wyższą. Jej rola w rodzinie ciągle się zmienia. Już nie tylko opiekuje się bliźniakami, ale zaczyna, jako wolontariuszka, pracować w rodzinnej firmie. Bliźniaki są słodkie i dlatego mają pozycję najwyższą. Ale tylko w pewnym zakresie. W żadnej sprawie nie mają przecież jeszcze nic do gadania. Ilustracja przedstawia serce. 6. Mimo tych licznych zadań, planów, nadziei i celów wartość, która dla wszystkich w rodzinie jest najważniejsza, to miłość. Z tej podstawowej wartości wynikają inne: szacunek, lojalność, zaufanie. Wzory postępowania, jakie wypracowali w okresie swojego narzeczeństwa Robert i Amelia, skutecznie przekazali swoim dzieciom. Dlatego tak szybko rozwiązują wszystkie konflikty, których nie brakuje u nich jak w każdej innej rodzinie. Ilustracja przedstawia sznurowany węzeł. 7. Więź grupowa, jaka ich łączy, oparta jest, jak we wszystkich rodzinach, na miłości i szacunku. Członkowie rodziny są sobie nawzajem pomocni, darząc się zaufaniem. To zaufanie dotyczy także owej pomocy – wyraża się wiarą, że można na siebie nawzajem liczyć. Częściowo wyczerpuje to znamiona zasady wzajemności. Ale jednocześnie, jak w rzadko której rodzinie, ta więź ma silny komponent formalny. I nie chodzi tylko o to, że Robert i Amelia są małżeństwem. Są jednocześnie wspólnikami i współwłaścicielami. Mają nie tylko wspólne interesy biznesowe, ale łączą ich kredyty – znacznie wyższe i o wiele bardziej ryzykowne niż w większości rodzin w mieście.
Schemat przedstawia rodzinę, która spełnia wszystkie kryteria bycia grupą społeczną: liczy więcej niż dwie osoby, jest oparta na zasadzie odrębności, ma własne ośrodki skupienia, a podstawą relacji jest głęboka i silna więź. Na koniec wykazuje cechy organizacji. W strukturze ról i pozycji rodzice zajmują najważniejsze miejsce z punktu widzenia realizacji zadań rodziny (co również jest charakterystyczne dla grupy). Następne pozycje zajmują kolejno: najstarsza córka i najmłodsi bliźniacy. To oczywiście nie znaczy, że role matki, ojca i dzieci to jedyne role pełnione przez członków rodzin. Ojciec jest jednocześnie szefem firmy, matka również, córka jest studentką, bliźniaki pełnią role wychowanków przedszkola. Wszyscy pełnią ponadto role w grupach rówieśniczych i wiele innych w różnych grupach społecznych.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
R1Nk0YOvwvEI8
Opisz dwie znane ci rodziny, koncentrując się na konkretnych cechach reprezentujących uniwersalne kategorie cech, jakie przypisujemy grupie społecznej. Następnie zidentyfikuj różnice oraz podobieństwa między dwiema opisanymi przez siebie rodzinami. (Uzupełnij).