Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Na podstawie schematu omów główne różnice między konsekwencjalizmem a deontologizmem.

Ryc5QW1Q0FYiP
(Uzupełnij).
R2P8CzzrXgdlt1
Ilustracja przedstawia dwa schematy składające się z bloczków reprezentujących dane pojęcie związane z opisywanym nurtem filozoficznym. Bloczki ustawione są jeden pod drugim i połączone są pionową linią. Na samej górze znajdują bloczki nagłówkowe. Wybrane bloczki są opisane. Schemat z lewej strony dotyczy konsekwencjalizmu. Bloczki kolejno od góry to 1. Subiektywizm etyczny, 2. Indywidualność norm, 3. Heteronomiczność wartości etycznych, 4. Skutki norm i działań, 5. Szczęście (brak cierpień, zadowolenie, przyjemność), 6. Epikureizm, utylitaryzm. Schemat z prawej strony dotyczy deontologizmu. Bloczki od góry to: 1. Obiektywizm etyczny, 2. Powszechność normy, 3. Autonomiczność wartości etycznych, 4. Wewnętrzna wartość norm i działań, 5. Realizacja obowiązków, 6. Stoicyzm, etyka obowiązku. Opisy wybranych zagadnień: a) Subiektywizm etyczny to przekonanie, że wartości etyczne działań są zależne od ich podmiotów (działających ludzi)., b) Obiektywizm etyczny to przekonanie, że wartości etyczne są niezależne od działających podmiotów., c) Indywidualność norm to dostosowanie normy do indywidualnych warunków i skutków działań., d) Powszechność normy to niezależność normy od indywidualności działających i skutków działań., e) Heteronomiczność wartości etycznych to zależność wartości etycznych od innych dóbr (np. szczęścia ludzi)., f) Autonomiczność wartości etycznych to samowystarczalność wartości etycznych, ich niezależność od jakichkolwiek innych dóbr., g) Skutki norm i działań to konsekwencje, następstwa realizacji normy lub podjętego działania., h) Wewnętrzna wartość norm i działań to wartość normy polegająca na zgodności z obiektywnym dobrem lub powszechnością oceny.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Na przykładzie epikureizmu i stoicyzmu wskaż ich zgodność z założeniami (odpowiednio) konsekwencjalizmu i deontologizmu.

R1PwfWQVrcKP2
(Uzupełnij).