Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Dramat należy analizować jako utwór literacki, pamiętając jednak, że cechy rodzajowe mają znaczenie dla możliwości realizacji scenicznej. Artyzm utworu wynika zarówno z jego konstrukcji, jak i literackich środków wyrazu. Dramat może wykorzystywać różne style językowe i wiele rodzajów dialogów. Może łączyć różne gatunki i sięgać po rozmaite wyznaczniki gatunkowe, jak komizm, tragizm czy ironia tragiczna. Logika i kolejność scen mogą być podyktowane przez motywację realistyczną – psychologiczną lub społeczną, jak również metafizyczną, a główny konflikt może rozgrywać się w świadomości bohaterów. Swoboda twórcza i oryginalna artystyczna wizja to mechanizm rozwoju dramatu, od jego początków po współczesne formy awangardowe i eksperymentalne.

Polecenie 1

Przeczytaj uważnie akt II dramatu i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną na schemacie analizą.

Zapoznaj się uważnie z aktem II dramatu i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną na schemacie analizą.

Rv7UCUdZDEVgT
W jaki sposób konstrukcja przestrzeni i scenografia ukazuje przemiany społeczne? (Uzupełnij). Jakimi środkami posłużył się autor dla osiągnięcia efektu groteskowego? (Uzupełnij). Jaką funkcję pełnią dialogi bohaterów? (Uzupełnij). W jaki sposób ukazana została rewolucja szewców? (Uzupełnij).
1
Polecenie 2

Przeczytaj uważnie akt III dramatu i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną na schemacie analizą.

Zapoznaj się uważnie z aktem III dramatu i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie skonfrontuj swoje spostrzeżenia z zamieszczoną na schemacie analizą.

RYkGCyjx9srUw
W jaki sposób scharakteryzowane zostały nowe postacie pojawiające się na scenie i jaką funkcję pełnią? (Uzupełnij). Jak zmieniają się relacje między bohaterami? (Uzupełnij). Czemu służy podważanie iluzji scenicznej? (Uzupełnij). Jaką funkcję pełnią didaskalia? (Uzupełnij).
1