Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
kwiaty jednopłciowe
kwiaty jednopłciowe

kwiaty posiadające wyłącznie pręciki, a pozbawione słupka (kwiaty męskie) lub posiadające słupki, a pozbawione pręcików (kwiaty żeńskie)

kwiaty obupłciowe
kwiaty obupłciowe

kwiaty, w których obok pręcików wykształcają się także słupki

łupina nasienna
łupina nasienna

element budowy nasion roślin nasiennych; powstaje w wyniku przekształcenia osłonek zalążka

nagozalążkowe
nagozalążkowe

inaczej rośliny nagonasienne, jedna z dwóch obok okrytozalążkowych grup współczesnych roślin nasiennych; ich owocolistki nie zrastają się, a powstające na nich zalążki są niczym nie osłonięte, nagie; w konsekwencji u roślin tych brak też owoców

okrytozalążkowe
okrytozalążkowe

inaczej rośliny okrytonasienne, jedna z dwóch, obok nagozalążkowych, grup współczesnych roślin nasiennych; w przeciwieństwie do nagozalążkowych posiadają zalążki ukryte w zalążni powstałej ze zrośniętych owocolistków; po zapłodnieniu wytwarzają owoce

owocnia
owocnia

część owocu, powstająca najczęściej ze ściany zalążni; otacza nasiona do czasu osiągnięcia przez nie dojrzałości

rośliny dwupienne
rośliny dwupienne

rośliny, u których jednopłciowe kwiaty męskie i żeńskie wykształcają się oddzielnie na różnych osobnikach tego samego gatunku

rośliny jednopienne
rośliny jednopienne

rośliny, u których na jednym osobniku wykształcają się oddzielnie jednopłciowe kwiaty męskie i żeńskie

zalążnia
zalążnia

rozszerzona, dolna część słupka kwiatowego u roślin okrytonasiennych; powstaje w wyniku zrośnięcia się jednego lub więcej owocolistków

zapylenie
zapylenie

przeniesienie pyłku na zalążek (u nagonasiennych) lub znamię słupka (u okrytonasiennych); zapylenie poprzedza zapłodnienie

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida