Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
argumentum ad baculum
argumentum ad baculum

(łac. argument odwołujący się do kija) - chwyt erystyczny, polegający na zastraszeniu przeciwnika i grożeniu mu

m8b02683b60895a59_1520338437512_0
argumentum ad misericordiam
argumentum ad misericordiam

(łac. argument odwołujący się do litości) - chwyt erystyczny, wzbudzający litość i współczucie przeciwnika

m8b02683b60895a59_1520338448593_0
argumentum ad personam
argumentum ad personam

(łac. argument wymierzony w osobę) - chwyt erystyczny, mający na celu wyśmianie przeciwnika, przez uwydatnienie jego wad; służy podważeniu argumentów rozmówcy

m8b02683b60895a59_1520338455910_0
argumentum ad populum
argumentum ad populum

(łac. argument odwołujący się do upodobań ludu) - chwyt erystyczny, polegający na odwołaniu się do stereotypów i opinii funkcjonujących w powszechnej świadomości

m8b02683b60895a59_1520338463445_0
argumentum ad vanitatem
argumentum ad vanitatem

(łac. argument odwołujący się do próżności) - chwyt erystyczny, odwołujący się do próżności rozmówcy, polega na nieszczerym komplementowaniu go

m8b02683b60895a59_1520338470812_0
erystyka
erystyka

(gr. eris- kłótnia, spór; eristikos – kłótliwy) sztuka prowadzenia sporów, zmierzająca do obalenia argumentów przeciwnika i przekonania o słuszności własnych poglądów, często przez zastosowanie nielojalnych, podchwytliwych środków językowych i pozajęzykowych, erystyka została rozwinięta w starożytnej Grecji, głównie przez sofistów

m8b02683b60895a59_1520338477610_0
fałsz
fałsz

1. niezgodność z prawdą; nieprawda; obłuda; kłamstwo; 2. podrobienie, fałszerstwo

m8b02683b60895a59_1520338483772_0
intencja
intencja

(łac. intentio: rozciągnięcie, natężenie, napięcie, usiłowanie, uwaga) - zamiar, zamysł

intencja wypowiedzi
intencja wypowiedzi

cel, jaki chcemy osiągnąć za pomocą wypowiedzi

m8b02683b60895a59_1520338490417_0
ironia
ironia

(grec. εἰρωνεία eironeía - przestawienie, pozorowanie) - kąśliwa i drwiąca wypowiedź, ukryta pod pozorem aprobaty; opiera się na niezgodności komunikatu z jego ukrytym sensem

m8b02683b60895a59_1520338497493_0
komunikacja niewerbalna
komunikacja niewerbalna

sposób komunikowania się bez użycia słów; jego środkami są: mimika, intonacja, gestykulacja, postawa, ubiór, zapach

m8b02683b60895a59_1520338505871_0
komunikacja werbalna
komunikacja werbalna

sposób komunikacji, którego środkiem jest język mówiony

m8b02683b60895a59_1520338518398_0
kłamstwo
kłamstwo

twierdzenie opierające się na niezgodności z wiedzą i poglądem na rzeczywistość mówiącego; ma na celu świadome wprowadzenie kogoś w błąd

m8b02683b60895a59_1520338521761_0
prawda
prawda

1. komunikat zgodny z rzeczywistością; przedstawienie czegoś w zgodzie z realiami; 2. to, co rzeczywiście jest lub istniało; 3. zasada dowiedziona naukowo lub wynikająca z doświadczenia, uważana powszechnie za niepodważalną

m8b02683b60895a59_1520338539098_0
sarkazm
sarkazm

(gr.sarkasmos) - spotęgowania ironia, zjadliwa, złośliwa wypowiedź, mająca na celu wykpienie rozmówcy

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida