audioprzewodnik
audioprzewodnik

nagranie audio dotyczące wystawy, odtwarzane na udostępnianych zwiedzającym urządzeniach

eksponat
eksponat

(łac.expono – wystawiam na pokaz) – wytwór człowieka o wartości historycznej lub artystycznej prezentowany na wystawie lub w muzeum

konserwator
konserwator

(łac. conservator) – osoba, która zajmuje się odnowieniem, odtworzeniem i zabezpieczeniem zabytków

kustosz
kustosz

(łac. custos) – strażnik – pracownik muzeum, sprawujący opiekę nad zbiorami

muzeum
muzeum

(gr. museion – świątynia muz) – instytucja kulturalna zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem, ochroną i udostępnianiem obiektów o wartości historycznej lub artystycznej; część zbiorów jest prezentowana na wystawach stałych lub czasowych, resztę przechowuje się w magazynach


przewodnik

przewodnik
  1. pracownik muzeum, który oprowadza zwiedzających po wystawie;

    2. osoba wskazująca drogę;

    3. przywódca grupy;

    4. książka zawierająca wskazówki ułatwiające zwiedzanie

skansen
skansen

(szw. skansen – szaniec) - 1. muzeum zorganizowane na wolnym powietrzu, prezentujące zabytki kultury ludowej danego regionu zgromadzone pod gołym niebem; 2. zabytkowe obiekty techniczne

wirtualne muzeum
wirtualne muzeum

muzeum wykorzystujące do prezentacji zbiorów najnowsze technologie informacyjne; może być odrębną, niezależnie funkcjonującą jednostką w cyberprzestrzeni lub częścią tradycyjnego muzeum, np. w postaci strony internetowej instytucji

wystawa/ekspozycja
wystawa/ekspozycja

miejsce, w którym są wystawione na pokaz zbiory muzeum, galerii sztuki lub innej instytucji kulturalnej