Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
cząstki subatomowe
cząstki subatomowe

proton, neutron i elektron

elektrony walencyjne
elektrony walencyjne

elektrony znajdujące się najdalej od jądra atomowego, decydujące o właściwościach atomu (np. wartościowości)

izotopy
izotopy

atomy tego samego pierwiastka różniące się ilością neutronów w jądrze atomowym, a co za tym idzie różniące się masą atomu

konfiguracja elektronowa
konfiguracja elektronowa

rozmieszczenie elektronów w chmurze elektronowej (na orbitalach i powłokach)

liczba atomowa (Z)
liczba atomowa (Z)

odczytywana z układu okresowego (mniejsza), mówiąca o tym ile protonów zawiera jadro atomowe i ile elektronów znajduje się w atomie

liczba masowa (A)
liczba masowa (A)

całkowita liczba ciężkich cząstek w jądrze atomowym, czyli protonów i neutronów, zwanych łącznie nukleonami; liczba masowa zwana jest także liczbą nukleonów
Źródło: Kompendium terminologii chemicznej, red. Z. Stasicka, O. Achmatowicz, Zamkor 2005

liczby kwantowe
liczby kwantowe

liczby opisujące stan elektronu w atomie, energię, kształt, liczbę, wielkość i położenie orbitalu w przestrzeni

nukleon
nukleon

składnik jądra atomowego (proton lub neutron)

orbital
orbital

fragment przestrzeni, w której szansa znalezienia elektronu jest duża

powłoka elektronowa
powłoka elektronowa

umowny zapis poziomów energetycznych w atomie

powłoka walencyjna
powłoka walencyjna

powłoka (orbital) zawierająca elektrony walencyjne

reguła Hunda
reguła Hunda

wszystkie dostępne na danym poziomie orbitale określonego typu najpierw zapełniają się elektronami o takim samym ułożeniu przestrzennym (spinie)

unit
unit

jednostka masy atomowej (ok. 1,67 x 10Indeks górny –24 g)

zakaz Pauliego
zakaz Pauliego

na dowolnym orbitalu nie mogą znaleźć się dwa elektrony o identycznych wszystkich liczbach kwantowych

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida