Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
m7a6c7fa01ea6821a_1519293591266_0
symetria względem prostej (symetria osiowa)
symetria względem prostej (symetria osiowa)

odwzorowanie, które każdemu punktowi A, nieleżącemu na tej prostej, przyporządkowuje taki punkt A’, że punkty A i A’ leżą w równej odległości od tej prostej, po jej przeciwnych stronach oraz wyznaczają odcinek AA’, który jest prostopadły do tej prostej; jeśli punkt A leży na danej prostej, jego obrazem jest ten sam punkt

m7a6c7fa01ea6821a_1519293598267_0
oś symetrii
oś symetrii

prosta, względem której dane dwie figury są symetryczne

m7a6c7fa01ea6821a_1519293613194_0
oś symetrii figury
oś symetrii figury

prosta, względem której figura jest symetryczna sama do siebie

m7a6c7fa01ea6821a_1519293619962_0
figura osiowosymetryczna
figura osiowosymetryczna

figura, która posiada co najmniej jedną oś symetrii