Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
m7a6c7fa01ea6821a_1519293591266_0
symetria względem prostej (symetria osiowa)
symetria względem prostej (symetria osiowa)

odwzorowanie, które każdemu punktowi A, nieleżącemu na tej prostej, przyporządkowuje taki punkt A’, że punkty A i A’ leżą w równej odległości od tej prostej, po jej przeciwnych stronach oraz wyznaczają odcinek AA’, który jest prostopadły do tej prostej; jeśli punkt A leży na danej prostej, jego obrazem jest ten sam punkt

m7a6c7fa01ea6821a_1519293598267_0
oś symetrii
oś symetrii

prosta, względem której dane dwie figury są symetryczne

m7a6c7fa01ea6821a_1519293613194_0
oś symetrii figury
oś symetrii figury

prosta, względem której figura jest symetryczna sama do siebie

m7a6c7fa01ea6821a_1519293619962_0
figura osiowosymetryczna
figura osiowosymetryczna

figura, która posiada co najmniej jedną oś symetrii

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida