Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
alegoria
alegoria

(gr. allegoria - mówię w przenośni, obrazowo) - w literaturze i sztuce, bohater, motyw lub fabuła, które poza znaczeniem dosłownym, niosą umowny sens przenośny

antyutopia
antyutopia

literacka wizja, przedstawiająca społeczeństwo przyszłości w pełni podporządkowane władzy i poddane jej kontroli, stanowi polemikę z utopijnymi założeniami

dystopia
dystopia

(łac. dis – przedrostek, który nadaje wyrazowi znaczenie odwrotne, negatywne oraz grec. topos – miejsce; co oznacza złe miejsce) – literacka, pesymistyczna wizja rzeczywistości, która wynika z krytycznych obserwacji i doświadczeń autora.

parabola
parabola

(gr. parabole - porównanie) - utwór narracyjny, którego fabuła ma charakter alegoryczny i służy przekazaniu prawd moralnych lub filozoficznych

propaganda
propaganda

(łac. propagare – rozszerzać, rozciągać) – działanie mające na celu ukształtowanie określonych poglądów oraz wywołanie pożądanych zachowań jednostki lub zbiorowości za pomocą manipulacji emocjonalnej i intelektualnej (np. symboli, gestów, skojarzeń); odgrywa dużą rolę w sferze politycznej, gdzie jest stosowana jako narzędzie rządzenia lub walki wyborczej

totalitaryzm
totalitaryzm

(łac. totalis – cały, całkowity) – reżim polityczny, w którym społeczeństwo jest w pełni kontrolowane przez władzę, represjonowane i poddawane indoktrynacji; charakteryzuje się: dominacją jednej, oficjalnie obowiązującej ideologii, skupieniem władzy w rękach jednej partii i niepodważalnym autorytetem głowy państwa

utopia
utopia

(grec. ou – nic i topos – miejsce, to znaczy miejsce nieistniejące) – pojęcie wywodzące się z tytułu dzieła Thomasa More’a pt.: „Prawdziwie złota książeczka o najlepszym urządzeniu rzeczypospolitej i o nowej wyspie Utopii”, gdzie został zaprezentowany idealny obraz społeczeństwa; obecnie ten termin funkcjonuje w kilku znaczeniach, jako:
1. koncepcja ustroju politycznego, opartego na równości, sprawiedliwości i solidarności; 2. traktat filozoficzno‑polityczny, będący projektem idealnych form organizmów społecznych; 3. utwór literacki, prezentujący wizję sprawiedliwego świata i dobrze zorganizowanego społeczeństwa; 4. potocznie mrzonka, założenie pozbawione szans na realizację.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida