Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
amour courtois (fr.)
amour courtois (fr.)

miłość dworska, idealna, pomiędzy rycerzem a wybranką jego serca (panną lub mężatką); silnie skonwencjonalizowana; rycerz zabiegał o serce ukochanej, ta początkowo odrzucała jego zaloty, by ostatecznie im ulec

m75910e00d022c12b_1520342933802_0
Benedictio Novi Militis
Benedictio Novi Militis

(łac. błogosławieństwo nowego rycerza) - uroczystość towarzysząca pasowaniu na rycerza, podczas której kandydat na rycerza składał ślub wierności religii chrześcijańskiej

m75910e00d022c12b_1520342941960_0
błędny rycerz
błędny rycerz

1. typ średniowiecznego rycerza, wędrującego po świecie w poszukiwaniu niezwykłych przygód, często broniącego uciśnionych; 2. (żart.) osoba poszukująca przygód lub walcząca o szlachetne cele, idealista

m75910e00d022c12b_1520342960403_0
etos
etos

(gr. εθος zwyczaj lub ηθος usposobienie) - ogół norm wartości i wzorów zachowania, przyjętych przez daną społeczność, np. narodową, religijną czy zawodową

m75910e00d022c12b_1520342966396_0
feudalizm
feudalizm

(łac. feodum lub feudum – lenno) 1. system społeczno‑gospodarczy w średniowiecznej Europie, w którym istniała zależność wasali od seniorów i chłopów od feudałów; 2. stosunki w jakiejś instytucji lub grupie społecznej polegające na całkowitej zależności osób stojących niżej w hierarchii od tych, które mają władzę

m75910e00d022c12b_1520342972215_0
giermek
giermek

(węg. gyermek – dziecko) w średniowieczu: młodzieniec pełniący służbę przy rycerzu, przygotowujący się do stanu rycerskiego

m75910e00d022c12b_1520342978099_0
komendacja
komendacja

(łac. commendatio: polecenie) w ustroju feudalnym: umowa zawierana między człowiekiem wolnym a możnowładcą, w wyniku której ten pierwszy stawał się wasalem, a ten drugi seniorem

m75910e00d022c12b_1520342996912_0
krucjata
krucjata

(łac. crux = „krzyż”) 1. wyprawa wojenna podejmowana w XI–XII w. przez chrześcijaństwo zachodnie w celu zdobycia Ziemi Świętej; 2. każda wyprawa wojenna inicjowana przez papiestwo przeciwko poganom lub przeciwnikom Kościoła; 3. kampania przeciwko komuś lub czemuś

m75910e00d022c12b_1520343003742_0
kruszyć kopie
kruszyć kopie

spierać się o coś lub o kogoś

m75910e00d022c12b_1520343010919_0
kusza
kusza

rodzaj łuku żelaznego lub stalowego umocowanego na drewnianej kolbie, z lewarem do naciągania cięciwy

m75910e00d022c12b_1520343017431_0
lenno
lenno

(łac. feudum) - w systemie feudalnym: określone dobra, początkowo w postaci ruchomości (np. uzbrojenia), potem zazwyczaj ziemia nadawane wasalowi przez seniora w użytkowanie w zamian za wykonywanie określonych obowiązków

m75910e00d022c12b_1520343023970_0
łuk
łuk

broń wyrzucająca strzały

m75910e00d022c12b_1520343029954_0
miecz
miecz

broń sieczna o długiej, prostej, obosiecznej głowni

m75910e00d022c12b_1520343042165_0
pasowanie na rycerza
pasowanie na rycerza

ceremonia przyjęcia kandydata na rycerza do stanu rycerskiego

m75910e00d022c12b_1520343049164_0
paź
paź

chłopiec ze szlacheckiego rodu, pełniący służbę przy określonej osobie na dworze panującego lub magnata

m75910e00d022c12b_1520343062036_0
rycerskie czyny
rycerskie czyny

czyny szlachetne i bohaterskie

m75910e00d022c12b_1520343068811_0
rycerstwo
rycerstwo

1. warstwa społeczna w średniowieczu, będąca elitą społeczeństwa feudalnego i stanowiąca jego siłę zbrojną; 2. ogół rycerzy zgromadzonych pod czyjąś komendą, na placu boju itp.

m75910e00d022c12b_1520343081259_0
rycerz
rycerz

(niem. Ritter - jeżdziec) - 1. w średniowieczu: członek warstwy wojowników zobowiązanych do służby wojskowej; później: żołnierz pochodzący ze stanu szlacheckiego; 2. o mężczyźnie pełnym galanterii w stosunku do kobiet

m75910e00d022c12b_1520343088148_0
rycerz na białym koniu
rycerz na białym koniu

ideał, wzorzec walecznego i uczciwego mężczyzny

m75910e00d022c12b_1520343095245_0
senior
senior

we wczesnym średniowieczu była to osoba wolna, której wasal oddał się pod dożywotnią opiekę i służbę w akcie komendacji w zamian za otrzymane lenno

m75910e00d022c12b_1520343101254_0
stawać w szranki
stawać w szranki

brać udział w zawodach; uczestniczyć w jakiejś rywalizacji; walczyć z kimś o coś; w średniowieczu szrankami nazywano ogrodzony plac, na którym odbywały się turnieje i pojedynki rycerskie

m75910e00d022c12b_1520343114061_0
walczyć z podniesioną przyłbicą
walczyć z podniesioną przyłbicą

wystąpić jawnie, szczerze, bez obłudy; ujawnić swoje stanowisko; zwrot, milit. przyłbica dawn. hełm z żelazną ruchomą zasłoną na twarzy; ruchoma zasłona w tym hełmie

m75910e00d022c12b_1520343124048_0
wasal
wasal

(łac. vassus, z celt. gwas, sługa) - we wczesnym średniowieczu osoba wolna oddająca się pod opiekę seniora w akcie komendacji; w zamian za otrzymane lenno był zobowiązany do wiernej służby i wsparcia wojskowego

m75910e00d022c12b_1520343139517_0
wysadzić kogoś z siodła
wysadzić kogoś z siodła

pozbawić kogoś stanowiska, pozycji, znaczenia

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida