Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
bioróżnorodność
bioróżnorodność

różnorodność biologiczna, zróżnicowanie żywej przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji (materiału genetycznego, populacji i gatunków, oraz ekosystemów)

m69ffbf6135d84fa0_1512630165411_0
czerwona księga
czerwona księga

spis gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem

m69ffbf6135d84fa0_1512630270281_0
ewolucja
ewolucja

proces prowadzący na przestrzeni wielu pokoleń do zmian świata ożywionego; zmian w budowie i zachowaniu się organizmów oraz zmian bioróżnorodności

m69ffbf6135d84fa0_1512630290291_0
gatunki rodzime
gatunki rodzime

gatunki pochodzące z danego środowiska naturalnego

m69ffbf6135d84fa0_1512630309237_0
obszary Natura 2000
obszary Natura 2000

obszary objęte ochroną zapewniające bezpieczeństwo gatunków, uważanych za zagrożone na terenie Europy

m69ffbf6135d84fa0_1512630333267_0
park krajobrazowy
park krajobrazowy

obszar objęty ochroną, na którym człowiek może prowadzić działalność np.: uprawianie roślin, wycinanie drzew, czy połów ryb

m69ffbf6135d84fa0_1512630350950_0
park narodowy
park narodowy

obszary naturalny objęty ochroną ze względu na wyjątkowe formy krajobrazu oraz gatunki zwierząt, roślin i grzybów zagrożonych wyginięciem

m69ffbf6135d84fa0_1512630367374_0
pomnik przyrody
pomnik przyrody

cenny przyrodniczo element żywy np. drzewo, krzew, który występuje pojedynczo lub w grupach; pomnikami przyrody mogą być również elementy krajobrazu np.: wodospad, wydmy, jaskinie

m69ffbf6135d84fa0_1512630383673_0
reintrodukcja
reintrodukcja

powtórne wprowadzenie gatunku na miejsce jego występowania, na którym wymarł

m69ffbf6135d84fa0_1512630402977_0
rezerwat przyrody
rezerwat przyrody

forma ochrony przyrody obejmująca mniejszą powierzchnię niż park narodowy; często tworzony w miejscu, gdzie występuje jeden gatunek

m69ffbf6135d84fa0_1512630416262_0
środowisko
środowisko

wszystkie powiązane ze sobą elementy otoczenia organizmów