Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
bioróżnorodność
bioróżnorodność

różnorodność biologiczna, zróżnicowanie żywej przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji (materiału genetycznego, populacji i gatunków, oraz ekosystemów)

m69ffbf6135d84fa0_1512630165411_0
czerwona księga
czerwona księga

spis gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem

m69ffbf6135d84fa0_1512630270281_0
ewolucja
ewolucja

proces prowadzący na przestrzeni wielu pokoleń do zmian świata ożywionego; zmian w budowie i zachowaniu się organizmów oraz zmian bioróżnorodności

m69ffbf6135d84fa0_1512630290291_0
gatunki rodzime
gatunki rodzime

gatunki pochodzące z danego środowiska naturalnego

m69ffbf6135d84fa0_1512630309237_0
obszary Natura 2000
obszary Natura 2000

obszary objęte ochroną zapewniające bezpieczeństwo gatunków, uważanych za zagrożone na terenie Europy

m69ffbf6135d84fa0_1512630333267_0
park krajobrazowy
park krajobrazowy

obszar objęty ochroną, na którym człowiek może prowadzić działalność np.: uprawianie roślin, wycinanie drzew, czy połów ryb

m69ffbf6135d84fa0_1512630350950_0
park narodowy
park narodowy

obszary naturalny objęty ochroną ze względu na wyjątkowe formy krajobrazu oraz gatunki zwierząt, roślin i grzybów zagrożonych wyginięciem

m69ffbf6135d84fa0_1512630367374_0
pomnik przyrody
pomnik przyrody

cenny przyrodniczo element żywy np. drzewo, krzew, który występuje pojedynczo lub w grupach; pomnikami przyrody mogą być również elementy krajobrazu np.: wodospad, wydmy, jaskinie

m69ffbf6135d84fa0_1512630383673_0
reintrodukcja
reintrodukcja

powtórne wprowadzenie gatunku na miejsce jego występowania, na którym wymarł

m69ffbf6135d84fa0_1512630402977_0
rezerwat przyrody
rezerwat przyrody

forma ochrony przyrody obejmująca mniejszą powierzchnię niż park narodowy; często tworzony w miejscu, gdzie występuje jeden gatunek

m69ffbf6135d84fa0_1512630416262_0
środowisko
środowisko

wszystkie powiązane ze sobą elementy otoczenia organizmów

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida