Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
koczowniczy tryb życia
koczowniczy tryb życia

brak stałego miejsca zamieszkania, tryb życia polegający na przemieszczaniu się z miejsca na miejsce w celu znalezienia pożywienia, ochrony życia oraz poszukiwania lepszych warunków życia

koczownik
koczownik

inaczej nomada, wędrowiec; człowiek nieposiadający stałego miejsca zamieszkania, zmieniający pobyt ze względu na warunki pogodowe, materialne lub w celu poszukiwania żywności, wody itp.

megality
megality

duże kamienie stanowiące samodzielną budowlę lub będące elementem większej budowli, budowle megalityczne wykonywane były bez użycia jakiejkolwiek zaprawy, najczęściej miały charakter kulturowy lub grobowy

mezolit
mezolit

środkowa epoka kamienia; okres przejściowy między paleolitem a neolitem

neolit
neolit

ostatnia (młodsza) epoka kamienia, nazywana epoką kamienia gładzonego; charakterystyczne cechy tego okresu to uprawa roślin i hodowla zwierząt, związana bezpośrednio z rewolucją neolityczną

paleolit
paleolit

pierwsza (starsza) epoka kamienia, nazywana epoką kamienia łupanego; był to najdłuższy etap w dziejach rozwoju społeczności ludzkiej, jej początek rozpoczyna się wraz ze zdolnością praludzi do wykonywania prymitywnych narzędzi (otoczaki, pięściaki)

prehistoria
prehistoria

najdłuższy okres dziejów ludzkości, poprzedzający wynalezienie pisma

radło
radło

narzędzie rolnicze wynalezione w neolicie, służące do spulchniania gleby, początkowo w całości drewniane, z czasem zaczęto w nim stosować metalowe elementy

rewolucja neolityczna
rewolucja neolityczna

proces przechodzenia ludności od koczowniczego do osiadłego trybu życia, który rozpoczął się ok 10 tys lat temu, w jego wyniku ludność zaczęła produkować żywność, rozpoczęła się hodowla zwierząt i uprawa roślin

Żyzny półksiężyc
Żyzny półksiężyc

pas ziemi, o kształcie księżyca rozciągając się od Egiptu, przez Palestynę Syrię aż do Mezopotamii, dzięki korzystnym warunkom klimatycznym powstały tu pierwsze obszary rolnicze

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida