liczba spełniająca równanie (rozwiązanie równania)
liczba spełniająca równanie (rozwiązanie równania)

liczba, dla której obie strony równania mają taką samą wartość liczbową

m3ff3851ac5f00b86_1512479988667_0
metoda równań równoważnych
metoda równań równoważnych

metoda rozwiązywania równania polegająca na przekształcaniu go w taki sposób, aby na każdym etapie otrzymać równanie prostsze, ale równoważne danemu; dochodząc do równania, którego rozwiązanie jest znane, mamy pewność, że jest to rozwiązanie równania wyjściowego

m3ff3851ac5f00b86_1512479990668_0
niewiadoma
niewiadoma

poszukiwana wielkość, oznaczana zazwyczaj literą x

m3ff3851ac5f00b86_1512479991776_0
równanie matematyczne
równanie matematyczne

równość dwóch wyrażeń algebraicznych, z których przynajmniej jedno zawiera niewiadomą np. 2x + 5 = 17

m3ff3851ac5f00b86_1512479992995_0
równania równoważne
równania równoważne

równania, które mają takie samo rozwiązanie (i taką samą dziedzinę)

m3ff3851ac5f00b86_1512479994010_0
wyrażenie algebraiczne
wyrażenie algebraiczne

wyrażenie, które może zawierać liczby, litery oraz znaki działań i nawiasy np. 2x + 5