Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1aq4csqXXUJa
Na fotografii znajduje się lupa, kompas i młotek, które leżą na mapie. Mapa leży na żwirze.

Spotkanie z historią

Spotkanie z historią
Źródło: iStockphoto, tylko do użytku edukacyjnego.

Opisz swoją historię

Historie mogą być duże i małe, długie i krótkie, wesołe lub poważne. Jaka jest historia twojej rodziny? Jak i kiedy poznali się twoi rodzice? Porozmawiaj na ten temat z rodzicami lub opiekunami, dziadkami czy ciociami. Możesz również przeszukać rodzinne archiwum fotograficzne i filmowe. Może znajdziesz stare listy, świadectwa szkolne rodziców lub dyplomy? Zanotuj najciekawsze, twoim zdaniem, fakty. Jeśli chcesz – zrób zdjęcia wszystkich ważnych źródeł (aparatem cyfrowym, a nawet komórką).

tUPGw25Hoa_0000000C

Historia rodziny

Polecenie 1

Zapoznaj się z historią Kingi i odpowiedz na pytanie: jakie wydarzenie w historii jej rodziny było najważniejsze?

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Re5QTENjco0hf1
Film przedstawia historię rodziny nastolatki Kingi.
RiywIe4w1zxsW1
Historia Kingi na osi czasu. Ilustracja 1 przedstawia parę - mężczyznę i kobietę w średnim wieku. Opis: 4 lipca 1997. Moi rodzicie się poznają. Tata pamięta, że wtedy Widzew Łódź zdobył czwarte mistrzostwo Polski, wygrywając z Legią Warszawa 3:2, w Europie panowała „powódź tysiąclecia".Na ilustracji 2 przedstawiono: salę koncertową. Widzów i zespół grający na scenie. Opis: 12 sierpnia 1997. Moi rodzice razem na koncercie U2. Był to pierwszy koncert U2 w Polsce. Na ilustracji 3 przedstawiono: para - mężczyzna i kobieta idą polną drogą w stronę słońca. Widać ich z tyłu, oboje prowadzą po obu stronach rowery. Opis: 3 marca 2001. Mama i tata biorą ślub. Uwielbiam oglądać ich ślubny album. Na ilustracji 4 przedstawiono zdjęcie skoczka narciarskiego. Ma kask sportowy na głowie, pod nosem wąsy. Trzyma na raku narty. Opis: 18 marca 2001. Adam Małysz zdobywa puchar świata. Tata mówił, że cała Polska była z niego dumna. Na ilustracji 5 przedstawiono zdjęcie twarzy niemowlęcia. Opis: 9 grudnia 2004. Moje narodziny. Mama powiedziała mi, że był to najważniejszy dzień w jej życiu.
Historia Kingi na osi czasu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tUPGw25Hoa_0000000T

Moja historia

Polecenie 2

Przygotuj historię swojej rodziny podobnie, jak zrobiła to Kinga, przedstawiając dane na osi czasu. Możesz umieścić na niej zdjęcia, notatki, ważne i ciekawe informacje, które przekazali ci bliscy. 

R1VUqRAhGwWP2
Polecenie 3

Opisz z czego korzystaliście, aby przygotować historię swojej rodziny.
Porównajcie swoje źródła informacji z tymi, które wykorzystali koledzy i koleżanki.
Posłużcie się np. takimi sformułowaniami:

 • Najważniejszym źródłem historycznym było…

 • Pisane źródła historyczne to…

 • Ze źródła, jakim było…, wywnioskowałem/wywnioskowałam…

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Gratulacje. Otrzymujesz tytuł historyka – badacza i znawcy dziejów swojej rodziny. Korzystasz z różnych źródeł, opisujesz ważne wydarzenia z życia swoich bliskich, porządkujesz i zamieszczasz je na osi czasu. Na tym, między innymi, polega praca historyka.

tUPGw25Hoa_0000001D

Na czym polega praca historyka?

Polecenie 4

Zastanów się i opisz, jak rozumiesz słowo historia?

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Od dziś zaczynasz się uczyć nowego przedmiotu – historii. Poznasz życie ludzi w dawnych czasach – czym się zajmowali, jakie mieli rozrywki, osiągnięcia i problemy. Zaczniemy od tego, w jaki sposób poznajemy przeszłość i kto zajmuje się jej odkrywaniem.

1
Ćwiczenie 1
RHpDWrYTkmuyc
zadanie interaktywne
Ćwiczenie interaktywne: źródła historyczne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1E9J4uV1lGai
Ćwiczenie 1
Historycy korzystają ze źródeł pisanych i niepisane. Wskaż, które z wymienionych to źródła niepisane. Możliwe odpowiedzi: 1. piramidy w starożytnym Egipcie, 2. fotografia rodzinna z XIX wieku, 3. przywilej szlachecki z XVII wieku, 4. mapa
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tUPGw25Hoa_0000001O

Źródła historyczne

Historycy zajmują się odkrywaniem przeszłości. Najważniejszym źródłem informacji są dla nich różnego rodzaju teksty: stare kroniki, pamiętniki, listy, dokumenty, a nawet napisy wykute w kamieniu (pod posągami, na murach lub nagrobkach). Chcąc dowiedzieć się czegoś o niedalekiej przeszłości, historyk może też rozmawiać z żyjącymi uczestnikami i świadkami wydarzeń lub analizować opowieści przekazane im przez rodziców, dziadków czy znajomych.

Polecenie 5

Obejrzyj ilustracje lub zapoznaj się z ich opisem i określ, jakiego rodzaju źródła historyczne przedstawiają.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Wiele też można się dowiedzieć, oglądając dzieła sztuki – malowidła, rzeźby, ilustracje w książkach. Bardzo przydatne są zdjęcia czy filmy. Dzięki nim wiemy, jak ubierali się kiedyś ludzie, gdzie mieszkali, co uważali za piękne lub warte uwiecznienia.

Również zabytkowe budowle pomagają odpowiedzieć na wiele pytań. Dzięki ich konstrukcji możemy określić poziom wiedzy budowniczych. Dawne świątynie pokazują, w jakich bogów wierzono i jak oddawano im cześć. Domy zwykłych ludzi pozwalają poznać codzienne życie ich mieszkańców.

Polecenie 6

Obejrzyj fotografie przedstawiających różne budowle. Czego możemy się z nich dowiedzieć o przeszłości Torunia, Katowic, Będzina i Wrocławia?

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 6

Zapoznaj się z opisem fotografii przedstawiających różne budowle. Ustal, czego możemy się z nich dowiedzieć o przeszłości Torunia, Katowic, Będzina i Wrocławia.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
R13BdgGJa2pd1
Toruń - fabryka w Starych Bielanach
Źródło: a. nn., domena publiczna.
RNXSNARasViYw
RkulhkDd13vDl
Zamek w Będzinie
Źródło: Lestat, licencja: CC BY-SA 3.0.
R7psA32BogaA4
Stary Ratusz we Wrocławiu
Źródło: Südstädter, licencja: CC BY 3.0.
Stare Katowice
Źródło: Lestat, domena publiczna.
tUPGw25Hoa_00000038

Odkrywamy przeszłość jak historyk

Wyobraź sobie, że jesteś historykiem i znajdujesz na strychu list napisany przez twoją prababcię. Na pożółkłej kopercie widnieje stempel z datą 22 lipca 1925 roku.

R6mccmZCf0Ub211
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 2
R13IpHkJdB91K1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 3
R1ZQl40IeMFQ11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 4
RDfF7bmbv6S6v1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 5
R1Dqwk0blsOEd1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tUPGw25Hoa_0000003X

Odkrywamy przeszłość jak archeolog

Wiele śladów ludzkiej przeszłości, zwłaszcza tej najdawniejszej, znalazło się z upływem czasu pod ziemią. Zasypywały je piaski pustyni, zarastały lasy, ginęły pod zwałami śmieci, gruzu i błota. Na miejscu starych, zniszczonych lub rozebranych budowli stawiano nowe. Odkopywaniem i badaniem zaginionych śladów naszych przodków zajmują się archeolodzy.

Dawniej archeolog miał do dyspozycji tylko łopatę, sito do przesiewania ziemi, pędzel do oczyszczania wydobytych przedmiotów. Dziś archeolodzy wykorzystują w pracy także nowocześniejsze przyrządy. Wykrywacze metali sygnalizują obecność w ziemi metalowych przedmiotów (broni, biżuterii, narzędzi, naczyń). Georadar pomaga odnaleźć zakopane fundamenty budynków. Fotografia lotnicza pozwala dostrzec na ziemi ślady konstrukcji trudne do zobaczenia z jej powierzchni. Dzięki temu archeolodzy odkopują nie tylko pojedyncze przedmioty, ale mogą odkrywać całe osady, a nawet miasta.

1
Ćwiczenie 6
Rzk6lLbBcxkyd1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tUPGw25Hoa_0000004S

Biskupin

Ponad 80 lat temu w Biskupinie koło Żnina (na południe od Bydgoszczy) odkryto bardzo starą, założoną w VIII wieku p.n.e. osadę. Do dziś badają ją archeolodzy, próbując odtworzyć życie dawnych mieszkańców.

Polecenie 7

Wysłuchaj lub przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania.

 • Dzięki czemu odkryto Biskupin?

 • Kogo można zawiadomić, gdy dokona się odkrycia archeologicznego?

 • Jakie metody zastosowali 80 lat temu polscy archeolodzy, badając zabytki w Biskupinie? Co mogliby zrobić dzisiaj?

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
RwP7AGIdIYBgU
Nagranie "odkrycie grodu w Biskupinie" czyta Bartosz Woźny.

Odkrycie grodu w Biskupinie

W 1932 roku w biskupińskiej czerwonej parterowej szkole była mowa o tym jak to dawniej mieszkańcy ziem polskich budowali swoje grody nad wodą. Chłopcy, którzy paśli krowy na półwyspie, który nazywał się w miejscowej gwarze - na grodzichach - opowiadali, że u podnóża półwyspu wykopują z ziemi drewno, suszą je na słońcu i wykorzystują do palenia w piecach. Tak dużo tego drewna tkwi w ziemi. W dodatku tegoż roku pogłębiono rzeczkę Gąsawkę i poziom wody w jeziorze obniżył się o cały metr. Nauczyciel, Pan Szwajcer, zabrał dzieci na wycieczkę nad jezioro, aby odbyć lekcję w plenerze. Wtedy to zobaczyli, jak z wody wystają potężne pale. W roku następnym przybył fakt dodatkowy, mający rangę odkrycia. Mianowicie gospodarz miejscowy Jercha popadł w długi. Wówczas to, aby z nich wyleźć, postanowił kopać torf na półwyspie do czego zaangażował żonę i dziatwę. A jak dzieci tam były, to do szkoły wieść dotarła. Wybrał się Szwajcer. Patrzy. W wykopie masa drewna, podłoga jakowaś, belki obok na zacios, jakby ściany domu. Fruwały nad półwyspem balony i robiły zdjęcia, nurkowie schodzili w toń jeziora szukając tajemnic. Były to pierwsze badania archeologiczne w Polsce i pierwsze archeologiczne zdjęcia z powietrza. Dziś fotografia z powietrza w archeologii święci tryumfy. A zaczęła się ona od fotoreportera poznańskiego, który fotografował wykopaliska z wysokiej na trzy metry drabiny.

Polecenie 8

Wyobraź sobie, że jesteś archeologiem pracującym w Biskupinie. Na pewno chcesz znać odpowiedzi na wiele pytań. Obejrzyj ilustracje przedstawiające to, co odkryli archeolodzy i odpowiedz na poniższe pytania.

 • W jaki sposób mieszkańcy Biskupina zabezpieczyli się przed wrogami?

 • Z czego i w jaki sposób budowali swoje domy?

 • Jak przyrządzali posiłki?

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
tUPGw25Hoa_0000006F

Zostawmy po sobie ślad

Kiedyś, w przyszłości, historycy będą pisać o nas i o naszych czasach. Jak możemy im pomóc?

1
Ćwiczenie 7
RtLac7z5Bnz291
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 8
Rfply38m8LD6V1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tUPGw25Hoa_0000006Q

Podsumowanie

1
Ćwiczenie 9
R1O7yagFpzo0w1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 10
RRRSYcSl0IQta1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 11
RLO0JcPTAcKyH1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Polecenia

 1. Czym zajmuje się historyk?

 2. Skąd historycy czerpią swoją wiedzę?

 3. Kim jest archeolog?

 4. Jakiego odkrycia dokonano w Biskupinie?

R1bcPXrCIfLwJ
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.