Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Wskaż właściwe dokończenie zdania.

R197VAmOfA0H3
Po wydarzeniach Grudnia ’70 doszło do zmiany na stanowisku I sekretarza KC PZPR… Możliwe odpowiedzi: 1. odszedł Edward Gierek, jego miejsce zajął Władysław Gomułka., 2. Józef Cyrankiewicz zastąpił Władysława Gomułkę., 3. odszedł Władysław Gomułka, jego miejsce zajął Edward Gierek., 4. na miejsce Edwarda Gierka powołano Stanisława Kociołka.
11
Ćwiczenie 2

Stwórz uproszczone kalendarium dotyczące wydarzeń, do których doszło na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami.

R1MKEnvD2kZbz
11 XII 1970 (piątek) Możliwe odpowiedzi: 1. strajk w Stoczni im. Lenina w Gdańsku; robotnicy wychodzą na ulice i nawołują do strajku powszechnego; ścierają się z policją, 2. robotnicy grupują się w zakładach, aby przedyskutować kwestię wprowadzenia podwyżek; w przestrzeni publicznej pojawiają się antyrządowe ulotki i napisy na murach (np. „Precz z Gomułką”, „Precz z okupacją bolszewików”), 3. kontynuacja strajków w Gdańsku, Gdyni i Elblągu; w zakładach odbywają się wiece; robotnicy wysuwają postulaty o charakterze ekonomicznym, a także społeczno-politycznym; starcia z milicją, 4. strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni; w Gdańsku, Gdyni i Elblągu pracę wstrzymują kolejne zakłady; ludzie wychodzą na ulice; rząd nawołuje do powrotu do pracy; walki między demonstrantami a siłami porządkowymi; niszczenie mienia publicznego, 5. Szczecin: komendant wojewódzki MO prowadzi odprawę naczelników wydziałów KW MO w sprawie zabezpieczenia akcji "Jesień ’70", która ma przeciwdziałać niepokojom społecznym po ogłoszeniu podwyżek, 6. zawieszenie pracy w stoczniach w Gdyni i w Gdańsku do odwołania; przy stacji kolejowej SKM Gdynia Stocznia tłum napiera na pojazdy wojskowe; wojsko i milicja otwierają ogień; ludność cywilna niesie ulicami ciało Zbigniewa Godlewskiego („Janka Wiśniewskiego”), ściera się z policją; śmigłowce zrzucają petardy, świece dymne i gaz łzawiący w celu rozproszenia zgromadzeń; władze zawieszają zajęcia na uczelniach; wiece w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, robotnicy wychodzą na ulice; dochodzi do aktów wandalizmu i starć z MO, podpalenie KW PZPR; w innych miastach również trwają protesty, m.in. w Krakowie i Wrocławiu, 7. robotnicy w Szczecinie i Elblągu wciąż strajkują; żądają m.in. ukarania winnych zabójstw i podwyżki płac, 8. kontynuacja strajków w Szczecinie; Biuro Polityczne KC PZPR decyduje, że Władysława Gomułkę na stanowisku I sekretarza KC zastąpi Edward Gierek, 9. najważniejsze zakłady w Gdańsku podejmują pracę, jednak dyrekcja stoczni wciąż wstrzymuje produkcję – zakład ma być zamknięty do 21 XII; w Szczecinie powstaje Ogólnomiejski Komitet Strajkowy; w Gdyni i Elblągu trwają demonstracje, chociaż na mniejszą niż dotąd skalę; ZSRS naciska na szybkie rozwiązanie kryzysu w Polsce, 10. zebrania partyjne w zakładach pracy, Polacy krytykują podwyżki, 11. ostatni dzień strajków w Szczecinie, 12. pod presją Kremla i partii schorowany Gomułka podejmuje decyzję o odejściu; Edward Gierek zostaje szefem PZPR; w Szczecinie do publicznej wiadomości zostaje podana informacja jakoby Komitet Strajkowy doszedł do porozumienia z miejscowymi władzami i strajk zostaje zakończony 12 XII 1970 (sobota) Możliwe odpowiedzi: 1. strajk w Stoczni im. Lenina w Gdańsku; robotnicy wychodzą na ulice i nawołują do strajku powszechnego; ścierają się z policją, 2. robotnicy grupują się w zakładach, aby przedyskutować kwestię wprowadzenia podwyżek; w przestrzeni publicznej pojawiają się antyrządowe ulotki i napisy na murach (np. „Precz z Gomułką”, „Precz z okupacją bolszewików”), 3. kontynuacja strajków w Gdańsku, Gdyni i Elblągu; w zakładach odbywają się wiece; robotnicy wysuwają postulaty o charakterze ekonomicznym, a także społeczno-politycznym; starcia z milicją, 4. strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni; w Gdańsku, Gdyni i Elblągu pracę wstrzymują kolejne zakłady; ludzie wychodzą na ulice; rząd nawołuje do powrotu do pracy; walki między demonstrantami a siłami porządkowymi; niszczenie mienia publicznego, 5. Szczecin: komendant wojewódzki MO prowadzi odprawę naczelników wydziałów KW MO w sprawie zabezpieczenia akcji "Jesień ’70", która ma przeciwdziałać niepokojom społecznym po ogłoszeniu podwyżek, 6. zawieszenie pracy w stoczniach w Gdyni i w Gdańsku do odwołania; przy stacji kolejowej SKM Gdynia Stocznia tłum napiera na pojazdy wojskowe; wojsko i milicja otwierają ogień; ludność cywilna niesie ulicami ciało Zbigniewa Godlewskiego („Janka Wiśniewskiego”), ściera się z policją; śmigłowce zrzucają petardy, świece dymne i gaz łzawiący w celu rozproszenia zgromadzeń; władze zawieszają zajęcia na uczelniach; wiece w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, robotnicy wychodzą na ulice; dochodzi do aktów wandalizmu i starć z MO, podpalenie KW PZPR; w innych miastach również trwają protesty, m.in. w Krakowie i Wrocławiu, 7. robotnicy w Szczecinie i Elblągu wciąż strajkują; żądają m.in. ukarania winnych zabójstw i podwyżki płac, 8. kontynuacja strajków w Szczecinie; Biuro Polityczne KC PZPR decyduje, że Władysława Gomułkę na stanowisku I sekretarza KC zastąpi Edward Gierek, 9. najważniejsze zakłady w Gdańsku podejmują pracę, jednak dyrekcja stoczni wciąż wstrzymuje produkcję – zakład ma być zamknięty do 21 XII; w Szczecinie powstaje Ogólnomiejski Komitet Strajkowy; w Gdyni i Elblągu trwają demonstracje, chociaż na mniejszą niż dotąd skalę; ZSRS naciska na szybkie rozwiązanie kryzysu w Polsce, 10. zebrania partyjne w zakładach pracy, Polacy krytykują podwyżki, 11. ostatni dzień strajków w Szczecinie, 12. pod presją Kremla i partii schorowany Gomułka podejmuje decyzję o odejściu; Edward Gierek zostaje szefem PZPR; w Szczecinie do publicznej wiadomości zostaje podana informacja jakoby Komitet Strajkowy doszedł do porozumienia z miejscowymi władzami i strajk zostaje zakończony 13 XII 1970 (niedziela) Możliwe odpowiedzi: 1. strajk w Stoczni im. Lenina w Gdańsku; robotnicy wychodzą na ulice i nawołują do strajku powszechnego; ścierają się z policją, 2. robotnicy grupują się w zakładach, aby przedyskutować kwestię wprowadzenia podwyżek; w przestrzeni publicznej pojawiają się antyrządowe ulotki i napisy na murach (np. „Precz z Gomułką”, „Precz z okupacją bolszewików”), 3. kontynuacja strajków w Gdańsku, Gdyni i Elblągu; w zakładach odbywają się wiece; robotnicy wysuwają postulaty o charakterze ekonomicznym, a także społeczno-politycznym; starcia z milicją, 4. strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni; w Gdańsku, Gdyni i Elblągu pracę wstrzymują kolejne zakłady; ludzie wychodzą na ulice; rząd nawołuje do powrotu do pracy; walki między demonstrantami a siłami porządkowymi; niszczenie mienia publicznego, 5. Szczecin: komendant wojewódzki MO prowadzi odprawę naczelników wydziałów KW MO w sprawie zabezpieczenia akcji "Jesień ’70", która ma przeciwdziałać niepokojom społecznym po ogłoszeniu podwyżek, 6. zawieszenie pracy w stoczniach w Gdyni i w Gdańsku do odwołania; przy stacji kolejowej SKM Gdynia Stocznia tłum napiera na pojazdy wojskowe; wojsko i milicja otwierają ogień; ludność cywilna niesie ulicami ciało Zbigniewa Godlewskiego („Janka Wiśniewskiego”), ściera się z policją; śmigłowce zrzucają petardy, świece dymne i gaz łzawiący w celu rozproszenia zgromadzeń; władze zawieszają zajęcia na uczelniach; wiece w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, robotnicy wychodzą na ulice; dochodzi do aktów wandalizmu i starć z MO, podpalenie KW PZPR; w innych miastach również trwają protesty, m.in. w Krakowie i Wrocławiu, 7. robotnicy w Szczecinie i Elblągu wciąż strajkują; żądają m.in. ukarania winnych zabójstw i podwyżki płac, 8. kontynuacja strajków w Szczecinie; Biuro Polityczne KC PZPR decyduje, że Władysława Gomułkę na stanowisku I sekretarza KC zastąpi Edward Gierek, 9. najważniejsze zakłady w Gdańsku podejmują pracę, jednak dyrekcja stoczni wciąż wstrzymuje produkcję – zakład ma być zamknięty do 21 XII; w Szczecinie powstaje Ogólnomiejski Komitet Strajkowy; w Gdyni i Elblągu trwają demonstracje, chociaż na mniejszą niż dotąd skalę; ZSRS naciska na szybkie rozwiązanie kryzysu w Polsce, 10. zebrania partyjne w zakładach pracy, Polacy krytykują podwyżki, 11. ostatni dzień strajków w Szczecinie, 12. pod presją Kremla i partii schorowany Gomułka podejmuje decyzję o odejściu; Edward Gierek zostaje szefem PZPR; w Szczecinie do publicznej wiadomości zostaje podana informacja jakoby Komitet Strajkowy doszedł do porozumienia z miejscowymi władzami i strajk zostaje zakończony 14 XII 1970 (poniedziałek) Możliwe odpowiedzi: 1. strajk w Stoczni im. Lenina w Gdańsku; robotnicy wychodzą na ulice i nawołują do strajku powszechnego; ścierają się z policją, 2. robotnicy grupują się w zakładach, aby przedyskutować kwestię wprowadzenia podwyżek; w przestrzeni publicznej pojawiają się antyrządowe ulotki i napisy na murach (np. „Precz z Gomułką”, „Precz z okupacją bolszewików”), 3. kontynuacja strajków w Gdańsku, Gdyni i Elblągu; w zakładach odbywają się wiece; robotnicy wysuwają postulaty o charakterze ekonomicznym, a także społeczno-politycznym; starcia z milicją, 4. strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni; w Gdańsku, Gdyni i Elblągu pracę wstrzymują kolejne zakłady; ludzie wychodzą na ulice; rząd nawołuje do powrotu do pracy; walki między demonstrantami a siłami porządkowymi; niszczenie mienia publicznego, 5. Szczecin: komendant wojewódzki MO prowadzi odprawę naczelników wydziałów KW MO w sprawie zabezpieczenia akcji "Jesień ’70", która ma przeciwdziałać niepokojom społecznym po ogłoszeniu podwyżek, 6. zawieszenie pracy w stoczniach w Gdyni i w Gdańsku do odwołania; przy stacji kolejowej SKM Gdynia Stocznia tłum napiera na pojazdy wojskowe; wojsko i milicja otwierają ogień; ludność cywilna niesie ulicami ciało Zbigniewa Godlewskiego („Janka Wiśniewskiego”), ściera się z policją; śmigłowce zrzucają petardy, świece dymne i gaz łzawiący w celu rozproszenia zgromadzeń; władze zawieszają zajęcia na uczelniach; wiece w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, robotnicy wychodzą na ulice; dochodzi do aktów wandalizmu i starć z MO, podpalenie KW PZPR; w innych miastach również trwają protesty, m.in. w Krakowie i Wrocławiu, 7. robotnicy w Szczecinie i Elblągu wciąż strajkują; żądają m.in. ukarania winnych zabójstw i podwyżki płac, 8. kontynuacja strajków w Szczecinie; Biuro Polityczne KC PZPR decyduje, że Władysława Gomułkę na stanowisku I sekretarza KC zastąpi Edward Gierek, 9. najważniejsze zakłady w Gdańsku podejmują pracę, jednak dyrekcja stoczni wciąż wstrzymuje produkcję – zakład ma być zamknięty do 21 XII; w Szczecinie powstaje Ogólnomiejski Komitet Strajkowy; w Gdyni i Elblągu trwają demonstracje, chociaż na mniejszą niż dotąd skalę; ZSRS naciska na szybkie rozwiązanie kryzysu w Polsce, 10. zebrania partyjne w zakładach pracy, Polacy krytykują podwyżki, 11. ostatni dzień strajków w Szczecinie, 12. pod presją Kremla i partii schorowany Gomułka podejmuje decyzję o odejściu; Edward Gierek zostaje szefem PZPR; w Szczecinie do publicznej wiadomości zostaje podana informacja jakoby Komitet Strajkowy doszedł do porozumienia z miejscowymi władzami i strajk zostaje zakończony 15 XII 1970 (wtorek) Możliwe odpowiedzi: 1. strajk w Stoczni im. Lenina w Gdańsku; robotnicy wychodzą na ulice i nawołują do strajku powszechnego; ścierają się z policją, 2. robotnicy grupują się w zakładach, aby przedyskutować kwestię wprowadzenia podwyżek; w przestrzeni publicznej pojawiają się antyrządowe ulotki i napisy na murach (np. „Precz z Gomułką”, „Precz z okupacją bolszewików”), 3. kontynuacja strajków w Gdańsku, Gdyni i Elblągu; w zakładach odbywają się wiece; robotnicy wysuwają postulaty o charakterze ekonomicznym, a także społeczno-politycznym; starcia z milicją, 4. strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni; w Gdańsku, Gdyni i Elblągu pracę wstrzymują kolejne zakłady; ludzie wychodzą na ulice; rząd nawołuje do powrotu do pracy; walki między demonstrantami a siłami porządkowymi; niszczenie mienia publicznego, 5. Szczecin: komendant wojewódzki MO prowadzi odprawę naczelników wydziałów KW MO w sprawie zabezpieczenia akcji "Jesień ’70", która ma przeciwdziałać niepokojom społecznym po ogłoszeniu podwyżek, 6. zawieszenie pracy w stoczniach w Gdyni i w Gdańsku do odwołania; przy stacji kolejowej SKM Gdynia Stocznia tłum napiera na pojazdy wojskowe; wojsko i milicja otwierają ogień; ludność cywilna niesie ulicami ciało Zbigniewa Godlewskiego („Janka Wiśniewskiego”), ściera się z policją; śmigłowce zrzucają petardy, świece dymne i gaz łzawiący w celu rozproszenia zgromadzeń; władze zawieszają zajęcia na uczelniach; wiece w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, robotnicy wychodzą na ulice; dochodzi do aktów wandalizmu i starć z MO, podpalenie KW PZPR; w innych miastach również trwają protesty, m.in. w Krakowie i Wrocławiu, 7. robotnicy w Szczecinie i Elblągu wciąż strajkują; żądają m.in. ukarania winnych zabójstw i podwyżki płac, 8. kontynuacja strajków w Szczecinie; Biuro Polityczne KC PZPR decyduje, że Władysława Gomułkę na stanowisku I sekretarza KC zastąpi Edward Gierek, 9. najważniejsze zakłady w Gdańsku podejmują pracę, jednak dyrekcja stoczni wciąż wstrzymuje produkcję – zakład ma być zamknięty do 21 XII; w Szczecinie powstaje Ogólnomiejski Komitet Strajkowy; w Gdyni i Elblągu trwają demonstracje, chociaż na mniejszą niż dotąd skalę; ZSRS naciska na szybkie rozwiązanie kryzysu w Polsce, 10. zebrania partyjne w zakładach pracy, Polacy krytykują podwyżki, 11. ostatni dzień strajków w Szczecinie, 12. pod presją Kremla i partii schorowany Gomułka podejmuje decyzję o odejściu; Edward Gierek zostaje szefem PZPR; w Szczecinie do publicznej wiadomości zostaje podana informacja jakoby Komitet Strajkowy doszedł do porozumienia z miejscowymi władzami i strajk zostaje zakończony 16 XII 1970 (środa) Możliwe odpowiedzi: 1. strajk w Stoczni im. Lenina w Gdańsku; robotnicy wychodzą na ulice i nawołują do strajku powszechnego; ścierają się z policją, 2. robotnicy grupują się w zakładach, aby przedyskutować kwestię wprowadzenia podwyżek; w przestrzeni publicznej pojawiają się antyrządowe ulotki i napisy na murach (np. „Precz z Gomułką”, „Precz z okupacją bolszewików”), 3. kontynuacja strajków w Gdańsku, Gdyni i Elblągu; w zakładach odbywają się wiece; robotnicy wysuwają postulaty o charakterze ekonomicznym, a także społeczno-politycznym; starcia z milicją, 4. strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni; w Gdańsku, Gdyni i Elblągu pracę wstrzymują kolejne zakłady; ludzie wychodzą na ulice; rząd nawołuje do powrotu do pracy; walki między demonstrantami a siłami porządkowymi; niszczenie mienia publicznego, 5. Szczecin: komendant wojewódzki MO prowadzi odprawę naczelników wydziałów KW MO w sprawie zabezpieczenia akcji "Jesień ’70", która ma przeciwdziałać niepokojom społecznym po ogłoszeniu podwyżek, 6. zawieszenie pracy w stoczniach w Gdyni i w Gdańsku do odwołania; przy stacji kolejowej SKM Gdynia Stocznia tłum napiera na pojazdy wojskowe; wojsko i milicja otwierają ogień; ludność cywilna niesie ulicami ciało Zbigniewa Godlewskiego („Janka Wiśniewskiego”), ściera się z policją; śmigłowce zrzucają petardy, świece dymne i gaz łzawiący w celu rozproszenia zgromadzeń; władze zawieszają zajęcia na uczelniach; wiece w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, robotnicy wychodzą na ulice; dochodzi do aktów wandalizmu i starć z MO, podpalenie KW PZPR; w innych miastach również trwają protesty, m.in. w Krakowie i Wrocławiu, 7. robotnicy w Szczecinie i Elblągu wciąż strajkują; żądają m.in. ukarania winnych zabójstw i podwyżki płac, 8. kontynuacja strajków w Szczecinie; Biuro Polityczne KC PZPR decyduje, że Władysława Gomułkę na stanowisku I sekretarza KC zastąpi Edward Gierek, 9. najważniejsze zakłady w Gdańsku podejmują pracę, jednak dyrekcja stoczni wciąż wstrzymuje produkcję – zakład ma być zamknięty do 21 XII; w Szczecinie powstaje Ogólnomiejski Komitet Strajkowy; w Gdyni i Elblągu trwają demonstracje, chociaż na mniejszą niż dotąd skalę; ZSRS naciska na szybkie rozwiązanie kryzysu w Polsce, 10. zebrania partyjne w zakładach pracy, Polacy krytykują podwyżki, 11. ostatni dzień strajków w Szczecinie, 12. pod presją Kremla i partii schorowany Gomułka podejmuje decyzję o odejściu; Edward Gierek zostaje szefem PZPR; w Szczecinie do publicznej wiadomości zostaje podana informacja jakoby Komitet Strajkowy doszedł do porozumienia z miejscowymi władzami i strajk zostaje zakończony 17 XII 1970 (czwartek) Możliwe odpowiedzi: 1. strajk w Stoczni im. Lenina w Gdańsku; robotnicy wychodzą na ulice i nawołują do strajku powszechnego; ścierają się z policją, 2. robotnicy grupują się w zakładach, aby przedyskutować kwestię wprowadzenia podwyżek; w przestrzeni publicznej pojawiają się antyrządowe ulotki i napisy na murach (np. „Precz z Gomułką”, „Precz z okupacją bolszewików”), 3. kontynuacja strajków w Gdańsku, Gdyni i Elblągu; w zakładach odbywają się wiece; robotnicy wysuwają postulaty o charakterze ekonomicznym, a także społeczno-politycznym; starcia z milicją, 4. strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni; w Gdańsku, Gdyni i Elblągu pracę wstrzymują kolejne zakłady; ludzie wychodzą na ulice; rząd nawołuje do powrotu do pracy; walki między demonstrantami a siłami porządkowymi; niszczenie mienia publicznego, 5. Szczecin: komendant wojewódzki MO prowadzi odprawę naczelników wydziałów KW MO w sprawie zabezpieczenia akcji "Jesień ’70", która ma przeciwdziałać niepokojom społecznym po ogłoszeniu podwyżek, 6. zawieszenie pracy w stoczniach w Gdyni i w Gdańsku do odwołania; przy stacji kolejowej SKM Gdynia Stocznia tłum napiera na pojazdy wojskowe; wojsko i milicja otwierają ogień; ludność cywilna niesie ulicami ciało Zbigniewa Godlewskiego („Janka Wiśniewskiego”), ściera się z policją; śmigłowce zrzucają petardy, świece dymne i gaz łzawiący w celu rozproszenia zgromadzeń; władze zawieszają zajęcia na uczelniach; wiece w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, robotnicy wychodzą na ulice; dochodzi do aktów wandalizmu i starć z MO, podpalenie KW PZPR; w innych miastach również trwają protesty, m.in. w Krakowie i Wrocławiu, 7. robotnicy w Szczecinie i Elblągu wciąż strajkują; żądają m.in. ukarania winnych zabójstw i podwyżki płac, 8. kontynuacja strajków w Szczecinie; Biuro Polityczne KC PZPR decyduje, że Władysława Gomułkę na stanowisku I sekretarza KC zastąpi Edward Gierek, 9. najważniejsze zakłady w Gdańsku podejmują pracę, jednak dyrekcja stoczni wciąż wstrzymuje produkcję – zakład ma być zamknięty do 21 XII; w Szczecinie powstaje Ogólnomiejski Komitet Strajkowy; w Gdyni i Elblągu trwają demonstracje, chociaż na mniejszą niż dotąd skalę; ZSRS naciska na szybkie rozwiązanie kryzysu w Polsce, 10. zebrania partyjne w zakładach pracy, Polacy krytykują podwyżki, 11. ostatni dzień strajków w Szczecinie, 12. pod presją Kremla i partii schorowany Gomułka podejmuje decyzję o odejściu; Edward Gierek zostaje szefem PZPR; w Szczecinie do publicznej wiadomości zostaje podana informacja jakoby Komitet Strajkowy doszedł do porozumienia z miejscowymi władzami i strajk zostaje zakończony 18 XII 1970 (piątek) Możliwe odpowiedzi: 1. strajk w Stoczni im. Lenina w Gdańsku; robotnicy wychodzą na ulice i nawołują do strajku powszechnego; ścierają się z policją, 2. robotnicy grupują się w zakładach, aby przedyskutować kwestię wprowadzenia podwyżek; w przestrzeni publicznej pojawiają się antyrządowe ulotki i napisy na murach (np. „Precz z Gomułką”, „Precz z okupacją bolszewików”), 3. kontynuacja strajków w Gdańsku, Gdyni i Elblągu; w zakładach odbywają się wiece; robotnicy wysuwają postulaty o charakterze ekonomicznym, a także społeczno-politycznym; starcia z milicją, 4. strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni; w Gdańsku, Gdyni i Elblągu pracę wstrzymują kolejne zakłady; ludzie wychodzą na ulice; rząd nawołuje do powrotu do pracy; walki między demonstrantami a siłami porządkowymi; niszczenie mienia publicznego, 5. Szczecin: komendant wojewódzki MO prowadzi odprawę naczelników wydziałów KW MO w sprawie zabezpieczenia akcji "Jesień ’70", która ma przeciwdziałać niepokojom społecznym po ogłoszeniu podwyżek, 6. zawieszenie pracy w stoczniach w Gdyni i w Gdańsku do odwołania; przy stacji kolejowej SKM Gdynia Stocznia tłum napiera na pojazdy wojskowe; wojsko i milicja otwierają ogień; ludność cywilna niesie ulicami ciało Zbigniewa Godlewskiego („Janka Wiśniewskiego”), ściera się z policją; śmigłowce zrzucają petardy, świece dymne i gaz łzawiący w celu rozproszenia zgromadzeń; władze zawieszają zajęcia na uczelniach; wiece w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, robotnicy wychodzą na ulice; dochodzi do aktów wandalizmu i starć z MO, podpalenie KW PZPR; w innych miastach również trwają protesty, m.in. w Krakowie i Wrocławiu, 7. robotnicy w Szczecinie i Elblągu wciąż strajkują; żądają m.in. ukarania winnych zabójstw i podwyżki płac, 8. kontynuacja strajków w Szczecinie; Biuro Polityczne KC PZPR decyduje, że Władysława Gomułkę na stanowisku I sekretarza KC zastąpi Edward Gierek, 9. najważniejsze zakłady w Gdańsku podejmują pracę, jednak dyrekcja stoczni wciąż wstrzymuje produkcję – zakład ma być zamknięty do 21 XII; w Szczecinie powstaje Ogólnomiejski Komitet Strajkowy; w Gdyni i Elblągu trwają demonstracje, chociaż na mniejszą niż dotąd skalę; ZSRS naciska na szybkie rozwiązanie kryzysu w Polsce, 10. zebrania partyjne w zakładach pracy, Polacy krytykują podwyżki, 11. ostatni dzień strajków w Szczecinie, 12. pod presją Kremla i partii schorowany Gomułka podejmuje decyzję o odejściu; Edward Gierek zostaje szefem PZPR; w Szczecinie do publicznej wiadomości zostaje podana informacja jakoby Komitet Strajkowy doszedł do porozumienia z miejscowymi władzami i strajk zostaje zakończony 19 XII 1970 (sobota) Możliwe odpowiedzi: 1. strajk w Stoczni im. Lenina w Gdańsku; robotnicy wychodzą na ulice i nawołują do strajku powszechnego; ścierają się z policją, 2. robotnicy grupują się w zakładach, aby przedyskutować kwestię wprowadzenia podwyżek; w przestrzeni publicznej pojawiają się antyrządowe ulotki i napisy na murach (np. „Precz z Gomułką”, „Precz z okupacją bolszewików”), 3. kontynuacja strajków w Gdańsku, Gdyni i Elblągu; w zakładach odbywają się wiece; robotnicy wysuwają postulaty o charakterze ekonomicznym, a także społeczno-politycznym; starcia z milicją, 4. strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni; w Gdańsku, Gdyni i Elblągu pracę wstrzymują kolejne zakłady; ludzie wychodzą na ulice; rząd nawołuje do powrotu do pracy; walki między demonstrantami a siłami porządkowymi; niszczenie mienia publicznego, 5. Szczecin: komendant wojewódzki MO prowadzi odprawę naczelników wydziałów KW MO w sprawie zabezpieczenia akcji "Jesień ’70", która ma przeciwdziałać niepokojom społecznym po ogłoszeniu podwyżek, 6. zawieszenie pracy w stoczniach w Gdyni i w Gdańsku do odwołania; przy stacji kolejowej SKM Gdynia Stocznia tłum napiera na pojazdy wojskowe; wojsko i milicja otwierają ogień; ludność cywilna niesie ulicami ciało Zbigniewa Godlewskiego („Janka Wiśniewskiego”), ściera się z policją; śmigłowce zrzucają petardy, świece dymne i gaz łzawiący w celu rozproszenia zgromadzeń; władze zawieszają zajęcia na uczelniach; wiece w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, robotnicy wychodzą na ulice; dochodzi do aktów wandalizmu i starć z MO, podpalenie KW PZPR; w innych miastach również trwają protesty, m.in. w Krakowie i Wrocławiu, 7. robotnicy w Szczecinie i Elblągu wciąż strajkują; żądają m.in. ukarania winnych zabójstw i podwyżki płac, 8. kontynuacja strajków w Szczecinie; Biuro Polityczne KC PZPR decyduje, że Władysława Gomułkę na stanowisku I sekretarza KC zastąpi Edward Gierek, 9. najważniejsze zakłady w Gdańsku podejmują pracę, jednak dyrekcja stoczni wciąż wstrzymuje produkcję – zakład ma być zamknięty do 21 XII; w Szczecinie powstaje Ogólnomiejski Komitet Strajkowy; w Gdyni i Elblągu trwają demonstracje, chociaż na mniejszą niż dotąd skalę; ZSRS naciska na szybkie rozwiązanie kryzysu w Polsce, 10. zebrania partyjne w zakładach pracy, Polacy krytykują podwyżki, 11. ostatni dzień strajków w Szczecinie, 12. pod presją Kremla i partii schorowany Gomułka podejmuje decyzję o odejściu; Edward Gierek zostaje szefem PZPR; w Szczecinie do publicznej wiadomości zostaje podana informacja jakoby Komitet Strajkowy doszedł do porozumienia z miejscowymi władzami i strajk zostaje zakończony 20 XII 1970 (niedziela) Możliwe odpowiedzi: 1. strajk w Stoczni im. Lenina w Gdańsku; robotnicy wychodzą na ulice i nawołują do strajku powszechnego; ścierają się z policją, 2. robotnicy grupują się w zakładach, aby przedyskutować kwestię wprowadzenia podwyżek; w przestrzeni publicznej pojawiają się antyrządowe ulotki i napisy na murach (np. „Precz z Gomułką”, „Precz z okupacją bolszewików”), 3. kontynuacja strajków w Gdańsku, Gdyni i Elblągu; w zakładach odbywają się wiece; robotnicy wysuwają postulaty o charakterze ekonomicznym, a także społeczno-politycznym; starcia z milicją, 4. strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni; w Gdańsku, Gdyni i Elblągu pracę wstrzymują kolejne zakłady; ludzie wychodzą na ulice; rząd nawołuje do powrotu do pracy; walki między demonstrantami a siłami porządkowymi; niszczenie mienia publicznego, 5. Szczecin: komendant wojewódzki MO prowadzi odprawę naczelników wydziałów KW MO w sprawie zabezpieczenia akcji "Jesień ’70", która ma przeciwdziałać niepokojom społecznym po ogłoszeniu podwyżek, 6. zawieszenie pracy w stoczniach w Gdyni i w Gdańsku do odwołania; przy stacji kolejowej SKM Gdynia Stocznia tłum napiera na pojazdy wojskowe; wojsko i milicja otwierają ogień; ludność cywilna niesie ulicami ciało Zbigniewa Godlewskiego („Janka Wiśniewskiego”), ściera się z policją; śmigłowce zrzucają petardy, świece dymne i gaz łzawiący w celu rozproszenia zgromadzeń; władze zawieszają zajęcia na uczelniach; wiece w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, robotnicy wychodzą na ulice; dochodzi do aktów wandalizmu i starć z MO, podpalenie KW PZPR; w innych miastach również trwają protesty, m.in. w Krakowie i Wrocławiu, 7. robotnicy w Szczecinie i Elblągu wciąż strajkują; żądają m.in. ukarania winnych zabójstw i podwyżki płac, 8. kontynuacja strajków w Szczecinie; Biuro Polityczne KC PZPR decyduje, że Władysława Gomułkę na stanowisku I sekretarza KC zastąpi Edward Gierek, 9. najważniejsze zakłady w Gdańsku podejmują pracę, jednak dyrekcja stoczni wciąż wstrzymuje produkcję – zakład ma być zamknięty do 21 XII; w Szczecinie powstaje Ogólnomiejski Komitet Strajkowy; w Gdyni i Elblągu trwają demonstracje, chociaż na mniejszą niż dotąd skalę; ZSRS naciska na szybkie rozwiązanie kryzysu w Polsce, 10. zebrania partyjne w zakładach pracy, Polacy krytykują podwyżki, 11. ostatni dzień strajków w Szczecinie, 12. pod presją Kremla i partii schorowany Gomułka podejmuje decyzję o odejściu; Edward Gierek zostaje szefem PZPR; w Szczecinie do publicznej wiadomości zostaje podana informacja jakoby Komitet Strajkowy doszedł do porozumienia z miejscowymi władzami i strajk zostaje zakończony 21 XII 1970 (poniedziałek) Możliwe odpowiedzi: 1. strajk w Stoczni im. Lenina w Gdańsku; robotnicy wychodzą na ulice i nawołują do strajku powszechnego; ścierają się z policją, 2. robotnicy grupują się w zakładach, aby przedyskutować kwestię wprowadzenia podwyżek; w przestrzeni publicznej pojawiają się antyrządowe ulotki i napisy na murach (np. „Precz z Gomułką”, „Precz z okupacją bolszewików”), 3. kontynuacja strajków w Gdańsku, Gdyni i Elblągu; w zakładach odbywają się wiece; robotnicy wysuwają postulaty o charakterze ekonomicznym, a także społeczno-politycznym; starcia z milicją, 4. strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni; w Gdańsku, Gdyni i Elblągu pracę wstrzymują kolejne zakłady; ludzie wychodzą na ulice; rząd nawołuje do powrotu do pracy; walki między demonstrantami a siłami porządkowymi; niszczenie mienia publicznego, 5. Szczecin: komendant wojewódzki MO prowadzi odprawę naczelników wydziałów KW MO w sprawie zabezpieczenia akcji "Jesień ’70", która ma przeciwdziałać niepokojom społecznym po ogłoszeniu podwyżek, 6. zawieszenie pracy w stoczniach w Gdyni i w Gdańsku do odwołania; przy stacji kolejowej SKM Gdynia Stocznia tłum napiera na pojazdy wojskowe; wojsko i milicja otwierają ogień; ludność cywilna niesie ulicami ciało Zbigniewa Godlewskiego („Janka Wiśniewskiego”), ściera się z policją; śmigłowce zrzucają petardy, świece dymne i gaz łzawiący w celu rozproszenia zgromadzeń; władze zawieszają zajęcia na uczelniach; wiece w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, robotnicy wychodzą na ulice; dochodzi do aktów wandalizmu i starć z MO, podpalenie KW PZPR; w innych miastach również trwają protesty, m.in. w Krakowie i Wrocławiu, 7. robotnicy w Szczecinie i Elblągu wciąż strajkują; żądają m.in. ukarania winnych zabójstw i podwyżki płac, 8. kontynuacja strajków w Szczecinie; Biuro Polityczne KC PZPR decyduje, że Władysława Gomułkę na stanowisku I sekretarza KC zastąpi Edward Gierek, 9. najważniejsze zakłady w Gdańsku podejmują pracę, jednak dyrekcja stoczni wciąż wstrzymuje produkcję – zakład ma być zamknięty do 21 XII; w Szczecinie powstaje Ogólnomiejski Komitet Strajkowy; w Gdyni i Elblągu trwają demonstracje, chociaż na mniejszą niż dotąd skalę; ZSRS naciska na szybkie rozwiązanie kryzysu w Polsce, 10. zebrania partyjne w zakładach pracy, Polacy krytykują podwyżki, 11. ostatni dzień strajków w Szczecinie, 12. pod presją Kremla i partii schorowany Gomułka podejmuje decyzję o odejściu; Edward Gierek zostaje szefem PZPR; w Szczecinie do publicznej wiadomości zostaje podana informacja jakoby Komitet Strajkowy doszedł do porozumienia z miejscowymi władzami i strajk zostaje zakończony 22 XII 1970 (wtorek) Możliwe odpowiedzi: 1. strajk w Stoczni im. Lenina w Gdańsku; robotnicy wychodzą na ulice i nawołują do strajku powszechnego; ścierają się z policją, 2. robotnicy grupują się w zakładach, aby przedyskutować kwestię wprowadzenia podwyżek; w przestrzeni publicznej pojawiają się antyrządowe ulotki i napisy na murach (np. „Precz z Gomułką”, „Precz z okupacją bolszewików”), 3. kontynuacja strajków w Gdańsku, Gdyni i Elblągu; w zakładach odbywają się wiece; robotnicy wysuwają postulaty o charakterze ekonomicznym, a także społeczno-politycznym; starcia z milicją, 4. strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni; w Gdańsku, Gdyni i Elblągu pracę wstrzymują kolejne zakłady; ludzie wychodzą na ulice; rząd nawołuje do powrotu do pracy; walki między demonstrantami a siłami porządkowymi; niszczenie mienia publicznego, 5. Szczecin: komendant wojewódzki MO prowadzi odprawę naczelników wydziałów KW MO w sprawie zabezpieczenia akcji "Jesień ’70", która ma przeciwdziałać niepokojom społecznym po ogłoszeniu podwyżek, 6. zawieszenie pracy w stoczniach w Gdyni i w Gdańsku do odwołania; przy stacji kolejowej SKM Gdynia Stocznia tłum napiera na pojazdy wojskowe; wojsko i milicja otwierają ogień; ludność cywilna niesie ulicami ciało Zbigniewa Godlewskiego („Janka Wiśniewskiego”), ściera się z policją; śmigłowce zrzucają petardy, świece dymne i gaz łzawiący w celu rozproszenia zgromadzeń; władze zawieszają zajęcia na uczelniach; wiece w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, robotnicy wychodzą na ulice; dochodzi do aktów wandalizmu i starć z MO, podpalenie KW PZPR; w innych miastach również trwają protesty, m.in. w Krakowie i Wrocławiu, 7. robotnicy w Szczecinie i Elblągu wciąż strajkują; żądają m.in. ukarania winnych zabójstw i podwyżki płac, 8. kontynuacja strajków w Szczecinie; Biuro Polityczne KC PZPR decyduje, że Władysława Gomułkę na stanowisku I sekretarza KC zastąpi Edward Gierek, 9. najważniejsze zakłady w Gdańsku podejmują pracę, jednak dyrekcja stoczni wciąż wstrzymuje produkcję – zakład ma być zamknięty do 21 XII; w Szczecinie powstaje Ogólnomiejski Komitet Strajkowy; w Gdyni i Elblągu trwają demonstracje, chociaż na mniejszą niż dotąd skalę; ZSRS naciska na szybkie rozwiązanie kryzysu w Polsce, 10. zebrania partyjne w zakładach pracy, Polacy krytykują podwyżki, 11. ostatni dzień strajków w Szczecinie, 12. pod presją Kremla i partii schorowany Gomułka podejmuje decyzję o odejściu; Edward Gierek zostaje szefem PZPR; w Szczecinie do publicznej wiadomości zostaje podana informacja jakoby Komitet Strajkowy doszedł do porozumienia z miejscowymi władzami i strajk zostaje zakończony
11
Ćwiczenie 3

Uporządkuj ilustracje w kolejności chronologicznej. Zacznij od zdjęcia, które przedstawia wydarzenia najwcześniejsze.

Rc4BHaDsS12K4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: wszystkie ilustracje pochodzą z: polskiemiesiace.ipn.gov.pl, tylko do użytku edukacyjnego.
1
Ćwiczenie 3
Rq772i0SNPQfQ
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 4

Na podstawie kalendarium z ćwiczenia 2 określ, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.

RvqefWm5Xk4jh
Niepokoje społeczne wywołane ogłoszeniem podwyżek nie były dla władz zaskoczeniem.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zarówno strajkujący, jak i służby porządkowe wykazały się dużym opanowaniem. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Władzy zależało, aby do demonstracji nie dołączyli studenci. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zmiany polityczne automatycznie zakończyły wszystkie protesty. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 5

Wskaż datę powstania poniższej fotografii. Uzasadnij swój wybór.

R1TILqO2vQ6iQ
Źródło: dostępny w internecie: polskiemiesiace.ipn.gov.pl, tylko do użytku edukacyjnego.
RKMIEbDQSzLUR
Możliwe odpowiedzi: 1. 12 XII 1970, 2. 13 XII 1970, 3. 14 XII 1970, 4. 15 XII 1970, 5. 16 XII 1970, 6. 17 XII 1970, 7. 18 XII 1970, 8. 19 XII 1970, 9. 20 XII 1970, 10. 21 XII 1970
R1T1R3yq2CCJt
Uzasadnienie: (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Nadaj tytuły planszom wystawy plenerowej Grudzień ’70. Każda plansza zawiera informacje i materiały źródłowe dotyczące konkretnych dni. Na potrzeby zadania wybrano po jednym zdjęciu ilustrującym wydarzenia na Wybrzeżu.

R1dCPMFYVe9UZ
Plansza. Tytuł. 12 XII 1970. (Uzupełnij). 13 XII 1970. (Uzupełnij). 14 XII 1970. (Uzupełnij). 15–16 XII 1970. (Uzupełnij). 17 XII 1970. (Uzupełnij). 18–22 XII 1970. (Uzupełnij). 19–20 XII 1970. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Rozstrzygnij, do której teczki archiwista włoży poniższą ulotkę. W uzasadnieniu powołaj się na cytat ze źródła.

1

Fraszka na Chuliganów

Od niedzieli do soboty na Wybrzeżu były grzmoty
Na przedpolu socjalizmu pękła bomba wandalizmu
Opłakane były skutki gdy tłum wypił trochę wódki
Rozgrabiano i palono masę sklepów ograbiono
Zwłaszcza − te − „niebieskie ptaki” narobiły wiele draki. 
Ta kudłata złota młodzież rozgrabiała drogą odzież
Brano radia, aparaty − słowem były wielkie straty.
Aż po kilku takich dniach na wandali przyszedł strach
Władze mocno się wkurzyły, w modę pałki wprowadziły
A gdy pałki nie działały padły w mieście pierwsze strzały. 
Wtedy ta wesoła brać zaczynała nieźle wiać. 
Przyszły czołgi, transportery pogoniły do cholery
A za kradzież tego mienia poszli gnoje do więzienia
Teraz siedzą medytują, a niektórzy też żałują
Lecz za późno tu żałować, trzeba szkody odbudować
I na przyszłość wysnuć wnioski aby nie rabować kioski
I nie niszczyć swego mienia chuligani do więzienia!

A Źródło: tekst dostępny online: polskiemiesiace.ipn.gov.pl.
R1A0E866JlqH4
Możliwe odpowiedzi: 1. Ulotki antyreżimowe, 2. Materiały prorządowe
RDgOgpHmu0eLh
Uzasadnienie (Uzupełnij).

Wskaż właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.

R1UV9XWN7ZHYn
Do kogo w propagandzie PRL odnosiło się określenie niebieskie ptaki? Możliwe odpowiedzi: 1. Do chuliganów, którzy nocami włamywali się do sklepów spożywczych., 2. Do inteligentów i artystów, którzy promowali wolnościowe zachowania., 3. Do strajkujących robotników.
311
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z treścią przemówienia Józefa Cyrankiewicza wygłoszonego w związku z wydarzeniami na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. Wykaż, że premier dokonał w nim manipulacji.

1

Obywatele i obywatelki!

Zwracam się do Was w chwili, której powagę odczuwacie chyba wszyscy.

Tragiczne wydarzenia w Gdańsku i na Wybrzeżu przeżywamy wszyscy bardzo głęboko, ale obowiązkiem przedstawicieli władzy ludowej, przedstawicieli państwa, nadrzędnym obowiązkiem jest, niezależnie od żalu myśleć kategoriami państwowymi, kierować się interesem państwa jako całości, narodu jako całości, interesami przyszłości naszego kraju i zdecydowanie służyć tym nadrzędnym interesom. […]

Od 3 dni Gdańsk i Wybrzeże są widownią zajść ulicznych i naruszeń ładu i porządku publicznego. W toku tych wypadków doszło do zdemolowania i podpalenia wielu budynków publicznych, do grabieży i splądrowania wielu sklepów, do zniszczenia wielu samochodów. Doszło do atakowania i strzelania do milicjantów i żołnierzy, stojących na straży porządku mienia publicznego i prywatnego, a także bezpieczeństwa obywateli. Doszło do tragicznych starć, w których siły porządkowe zmuszone zostały do użycia broni. […]

Istnieją i istnieć będą wszelkie warunki, aby problemy nurtujące klasę robotniczą, a jest takich wiele, omówić i przedyskutować w spokojnej atmosferze w zakładach pracy, na zebraniach organizacji społecznych, związkowych i partyjnych. […]

Chcę w związku z ostatnio dokonaną zmianą cen detalicznych podkreślić, że państwo nic na niej nie zyskuje, że nie zwiększa na tej drodze swoich dochodów. Będziemy o tych wszystkich sprawach mówić i dyskutować nadal, ale w atmosferze spokoju i normalnego życia […].

Siły wrogie usiłują stwarzać nowe ogniska anarchii, zakłócić normalny rytm pracy w zakładach, zdezorganizować życie kraju. Oznaczałoby to niepowetowane straty materialne i moralne, oznaczałoby poderwanie pozycji Polski na arenie międzynarodowej i w ogóle w świecie, pozycji, która została tak ciężko wywalczona. Tę pozycję osiągnęliśmy pracą klasy robotniczej, całego narodu, naszym wielkim wysiłkiem gospodarczym, naszą konsekwentną polityką sojuszu ze Związkiem Radzieckim […].

Z mroku krwawej hitlerowskiej okupacji na drogę rozwoju gospodarczego i kulturalnego, na drogę jedności narodu i socjalizmu − wydobyła Polskę klasa robotnicza pod przewodem swojej partii. I tylko na tej drodze może nasz kraj zabezpieczyć swój pomyślny rozwój i umocnić swoją niepodległość. […]

Apelujemy do wszystkich o rozwagę i rozsądek, o poczucie odpowiedzialności, o czynny współudział w obronie porządku i spokoju obywateli […].

Dzięki temu ostatnio zamknęliśmy ostatecznie problem uznania przez wszystkich naszych granic na Odrze i Nysie, podpisując układ z drugim państwem niemieckim, z Niemiecką Republiką Federalną. Odczuł to z satysfakcją cały naród polski. Niech pamiętają o tym mieszkańcy Gdańska, Gdyni, Szczecina i wszystkich Zachodnich Ziem Polski. Niech pamiętają też o tym, ile krwi przelał żołnierz polski obok żołnierza radzieckiego, ile milionów Polaków zginęło w nierównej walce z hitlerowskim okupantem, abyście Wy tam mogli żyć i pracować.

B Źródło: Przemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza, „Dziennik Bałtycki”, 18 XII 1970, s. 1.
R197BNbfJlU7f
(Uzupełnij).