Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
Re4YemVFYluDC1
Ćwiczenie 1
Argumentum ad ignorantiam polega na tym, że rozmówca... Możliwe odpowiedzi: 1. przyznaje się do niewiedzy i poddaje., 2. kwestionuje wiarygodność współczesnej nauki., 3. dowodzi słuszności jakiejś tezy poprzez zarzucenie adwersarzowi, że nie jest w stanie dowieść słuszności tezy przeciwnej., 4. powołuje się na ograniczenia poznawcze człowieka.
R96UxE6u1twVr1
Ćwiczenie 2
Jaki chwyt erystyczny został zastosowany w poniższym zdaniu?
Nauczyciel mówi do uczennicy: Skoro nie potrafisz podać charakterystyki mieszkania bohatera książki, to znaczy, że jej nie czytałaś. Możliwe odpowiedzi: 1. Argumentum ad ignorantiam., 2. Argumentum ad verecundiam., 3. Argumentum ad personam., 4. Argumentum ad vanitatem.
R1cVUIE33lXlC11
Ćwiczenie 3
Zapoznaj się z podanym zdaniem, a następnie dokończ wniosek.
Nauczyciel mówi do uczennicy: Jesteś za młoda, żeby w pełni zrozumieć sytuację bohaterki książki. Jest to przykład wybiegu o nazwie 1. argumentum ad personam, 2. argumentum ad verecundiam, 3. argumentum ad ignorantiam, 4. argumentum ad vanitatem.
R18maWJBG8Ifj1
Ćwiczenie 4
Do jakich celów używany jest chwyt erystyczny argumentum ad personam? Możliwe odpowiedzi: 1. W celu wywołania efektu emocjonalnego., 2. W celu odwrócenia uwagi od słabości własnego rozumowania., 3. W celu podkreślenia mocy własnego rozumowania., 4. Żeby uzmysłowić rozmówcy ograniczenia poznawcze człowieka.
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z poniższym przykładem rozumowania. Następnie odpowiedz, czy jest ono poprawne. Jeśli nie, określ, jaki rodzaj chwytu retorycznego występuje w tym rozumowaniu. Uzasadnij swoją odpowiedź.

Przesłanka 1: Profesor X wykazał w swoim najnowszym artykule, że szczepionki firmy Y są bardzo skuteczne.

Przesłanka 2: Jednak nie dowiódł, że nie da się stworzyć bardziej skutecznej szczepionki.

Wniosek: Dlatego jego twierdzenie, że szczepionki firmy X są skuteczne, jest niewiarygodne.

R1EcFAXuoyEas
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Na czym dokładnie polega błąd w wypowiedzi bohatera filmu Psy 2?

Więc nie mów mi k… nic o zabijaniu, bo coś o tym wiem.

R1OPIzQmF9jzl
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Weź rozumowanie z ćw. 5. Wymień przesłankę drugą, ale w taki sposób, żeby w efekcie powstał przykład argumentum ad personam.

RrRiJo11eBNJ2
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Weź rozumowanie z ćw. 5. Wymień przesłankę drugą, ale w taki sposób, żeby w efekcie powstało rozumowanie, które wygląda jak argumentum ad personam, podczas gdy w istocie stanowi właśnie wyjątek od reguły.

R1cOwI5FOi0nu
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida