Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1N6bkXiPBCFW1
Ćwiczenie 1
Zdaniem Hegla przejawia się w trzech sferach:
1. W filozofii (dążącej do jego odkrycia).
2. W sztuce (dążącej do jego przedstawienia).
3. W religii (która przedstawia go jako Boga).
Odpowiedz na pytanie o jakie pojęcie chodziło Heglowi?
Odpowiedź: chodziło o Absolut.
Źródło: Jakob Schlesinger, Wikimedia Commons, domena publiczna.
1
Ćwiczenie 1
RwXAoCD6CP6CZ
(Uzupełnij).
R1LJ1n585IOm21
Ćwiczenie 2
Wskaż zdanie, które poprawnie oddaje relację pomiędzy Absolutem a historią. Możliwe odpowiedzi: 1. Absolut nie ma z historią nic wspólnego., 2. Absolut nie ma na historię żadnego wpływu., 3. Absolut ma jedynie pośredni związek z historią., 4. Absolut jest historią.
RZnZuD6jmyN951
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj poszczególnym rodzajom świadomości adekwatne do nich przykłady. Świadomość nikczemna Możliwe odpowiedzi: 1. Szukam szczęścia w sobie, 2. Liczy się przede wszystkim mój własny zysk, 3. Za moją doczesność zostanę wynagrodzony w wieczności, 4. Wiem, że nigdy nie osiągnę trwałego szczęścia Świadomość nieszczęsna Możliwe odpowiedzi: 1. Szukam szczęścia w sobie, 2. Liczy się przede wszystkim mój własny zysk, 3. Za moją doczesność zostanę wynagrodzony w wieczności, 4. Wiem, że nigdy nie osiągnę trwałego szczęścia Świadomość pobożna Możliwe odpowiedzi: 1. Szukam szczęścia w sobie, 2. Liczy się przede wszystkim mój własny zysk, 3. Za moją doczesność zostanę wynagrodzony w wieczności, 4. Wiem, że nigdy nie osiągnę trwałego szczęścia Świadomość stoicka Możliwe odpowiedzi: 1. Szukam szczęścia w sobie, 2. Liczy się przede wszystkim mój własny zysk, 3. Za moją doczesność zostanę wynagrodzony w wieczności, 4. Wiem, że nigdy nie osiągnę trwałego szczęścia
RzwG2i6Wg1eCG1
Ćwiczenie 4
Wskaż zdania, które poprawnie odnoszą się do zagadnienia postawy pana i postawy niewolnika. Możliwe odpowiedzi: 1. Postawa pana wychodzi z założenia: „Śmierć jest dla mnie nieistotna. Co mnie obchodzi jakiś staruszek, noszący moje imię i nazwisko, który umrze za kilka dekad?”, 2. Postawa niewolnika i postawa pana to dwie postawy każdego ducha subiektywnego., 3. Postawa niewolnika wyraża się świadomością nieszczęśliwą., 4. Postawa pana i postawa niewolnika wynikają ze świadomości pobożnej.
2
Ćwiczenie 5
Zapoznaj się z poniższą wypowiedzią Hegla, a następnie wskaż zdanie, które poprawnie oddaje jej treść.
Zapoznaj się z poniższą wypowiedzią Hegla, a następnie wskaż zdanie, które poprawnie oddaje jej treść.
G. W. F. Hegel Wykłady z filozofii dziejów

O celu ostatecznym tego pochodu dziejów naprzód wypowiedzieliśmy się już wyżej. Zasady przejawiające się w niezmiennej i koniecznej kolejności w duchach poszczególnych narodów są tylko różnymi momentami jednego, ogólnego ducha, który poprzez nie wznosi się w dziejach do obejmującej samą siebie całości i na tym zamyka swój pochód.

ocelu Źródło: G. W. F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, t. 1, tłum. A. Landman, Warszawa 1958, s. 118.
RyAUZ9N2OL1aq
Możliwe odpowiedzi: 1. Poszczególne szczeble rozwojowe, o których pisze Hegel, wymagają zupełnie innych duchów absolutnych., 2. Poprawnie rozumiane duchy nigdy nie występują obok siebie, lecz zawsze po sobie, stanowiąc kolejne zasady i kolejne szczeble pochodu., 3. Duch absolutny wykorzystuje poszczególne duchy obiektywne, których cele dążeń okazały się zbieżne z jego własnym celem, jakim było uzyskanie swej pełni., 4. Są różne rodzaje ducha, niektóre z nich posiadają swoje zasady, zaś inne wykazują się kompletnym brakiem zasad.
21
Ćwiczenie 6

Własnymi słowami określ, na czym polega chytrość rozumu.

RnLuZIpdDj6Rl
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Własnymi słowami określ, skąd wziął się mit „Hegla‑Prusaka”.

R4xGObyR6Sz8t
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Własnymi słowami odpowiedz, dlaczego Hegel utożsamiał wolność jednostki z bezwzględnym podporządkowaniem się swemu państwu.

R1HnimnzPQQnh
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida