Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Tekst do ćwiczeń

Tadeusz Różewicz Moja poezja

niczego nie tłumaczy
niczego nie wyjaśnia
niczego się nie wyrzeka
nie ogarnia sobą całości
nie spełnia nadziei

nie stwarza nowych reguł gry
nie bierze udziału w zabawie
ma miejsce zakreślone
które musi wypełnić

jeśli nie jest mową ezoterycznąezoterycznaezoteryczną
jeśli nie mówi oryginalnie
jeśli nie zadziwia
widocznie tak trzeba

jest posłuszna własnej konieczności
własnym możliwościom
i ograniczeniom
przegrywa sama ze sobą

nie wchodzi na miejsce innej
i nie może być przez nią zastąpiona
otwarta dla wszystkich
pozbawiona tajemnicy

ma wiele zadań
którym nigdy nie podoła

1965

cw Źródło: Tadeusz Różewicz, Moja poezja, [w:] Wybór poezji, oprac. A. Skrendo, Wrocław 2016, s. 403–404.
ezoteryczna
1
Pokaż ćwiczenia:
R1XQ5zQy7qUXd1
Ćwiczenie 1
Określ dominantę stylistyczną w wierszu Moja poezja Tadeusza Różewicza. Możliwe odpowiedzi: 1. metafora, 2. enumeracja, 3. apostrofa, 4. anafora
11
Ćwiczenie 2

Nazwij pięć cech poezji podmiotu lirycznego, o których mówi w utworze Moja poezja.

R19ufclQTKjdP
(Uzupełnij).
Rhb5fsgOUoOlJ1
Ćwiczenie 3
Wskaż, które z poniższych określeń nie opisują nastroju i tonu panującego w wierszu. Możliwe odpowiedzi: 1. optymistyczny, 2. pełen rezygnacji, 3. smutny, 4. patetyczny, 5. pełen nadziei, 6. ironiczny
11
Ćwiczenie 4

Podziel tekst na trzy części ze względu na gramatyczną formę zdań. Wyjaśnij, jak zmiana konstrukcji gramatycznej współgra ze zmianą sposobu mówienia o poezji.

R1WyJmtrw2UXN
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Napisz, jak rozumiesz ostatnią strofoidę wiersza Tadeusza Różewicza Moja poezja.

R1OaGxemYxqut
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Określ, jakie cechy poetyki Tadeusza Różewicza dostrzegasz w wierszu Moja poezja.

R1NrLYVZ4fkpa
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Jakie znaczenie może mieć data napisania wiersza? Sformułuj odpowiedź na pytanie.

R1cJwJXWIL746
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Uzasadnij twierdzenie, że utwór Moja poezja może zostać uznany za manifest poetycki.

RgbMdfabS0yFm
(Uzupełnij).
Praca domowa

Znajdź dwa inne autotematyczne wiersze Tadeusza Różewicza i porównaj je z utworem Moja poezja.

RW7H1ZZf7UQOk
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida