Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
RA38NZadf84Nb
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1ZmdIAPEMoiM
Na rysunkach zaznaczono kąty między odcinkami a płaszczyznami w graniastosłupach prostych. Połącz w pary odpowiadające sobie opisy. Kąt między przekątną ściany bocznej a podstawą. Możliwe odpowiedzi: 1. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prosty czworokątny o podstawie dolnej ABCD, oraz górnej IJKL. Odpowiednio nad wierzchołkiem A, znajduje się wierzchołek I, nad wierzchołkiem B wierzchołek J, nad wierzchołkiem C wierzchołek K, nad wierzchołkiem D wierzchołek L. Kąt JAK oznaczono alfa., 2. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prosty czworokątny o podstawie dolnej ABCD, oraz górnej IJKL. Odpowiednio nad wierzchołkiem A, znajduje się wierzchołek I, nad wierzchołkiem B wierzchołek J, nad wierzchołkiem C wierzchołek K, nad wierzchołkiem D wierzchołek L. Kąt CAK oznaczono alfa., 3. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prosty trójkątny, o podstawie dolnej ABC, oraz górnej GHI. Odpowiednio nad wierzchołkiem A znajduje się wierzchołek G, nad wierzchołkiem B znajduje się wierzchołek H, nad wierzchołkiem C wierzchołek I. Z wierzchołka G opuszczono wysokość górnej podstawy GHI, i zaznaczono punkt D. Zaznaczono trójkąt prostokątny BDG, z kątem alfa przy wierzchołku B., 4. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prosty trójkątny, o podstawie dolnej ABC, oraz górnej GHI. Odpowiednio nad wierzchołkiem A znajduje się wierzchołek G, nad wierzchołkiem B znajduje się wierzchołek H, nad wierzchołkiem C wierzchołek I. Kąt ABG oznaczono alfa. Kąt między przekątną ściany bocznej a sąsiednią ścianą boczną. Możliwe odpowiedzi: 1. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prosty czworokątny o podstawie dolnej ABCD, oraz górnej IJKL. Odpowiednio nad wierzchołkiem A, znajduje się wierzchołek I, nad wierzchołkiem B wierzchołek J, nad wierzchołkiem C wierzchołek K, nad wierzchołkiem D wierzchołek L. Kąt JAK oznaczono alfa., 2. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prosty czworokątny o podstawie dolnej ABCD, oraz górnej IJKL. Odpowiednio nad wierzchołkiem A, znajduje się wierzchołek I, nad wierzchołkiem B wierzchołek J, nad wierzchołkiem C wierzchołek K, nad wierzchołkiem D wierzchołek L. Kąt CAK oznaczono alfa., 3. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prosty trójkątny, o podstawie dolnej ABC, oraz górnej GHI. Odpowiednio nad wierzchołkiem A znajduje się wierzchołek G, nad wierzchołkiem B znajduje się wierzchołek H, nad wierzchołkiem C wierzchołek I. Z wierzchołka G opuszczono wysokość górnej podstawy GHI, i zaznaczono punkt D. Zaznaczono trójkąt prostokątny BDG, z kątem alfa przy wierzchołku B., 4. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prosty trójkątny, o podstawie dolnej ABC, oraz górnej GHI. Odpowiednio nad wierzchołkiem A znajduje się wierzchołek G, nad wierzchołkiem B znajduje się wierzchołek H, nad wierzchołkiem C wierzchołek I. Kąt ABG oznaczono alfa. Kąt między przekątną graniastosłupa a płaszczyzną podstawy. Możliwe odpowiedzi: 1. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prosty czworokątny o podstawie dolnej ABCD, oraz górnej IJKL. Odpowiednio nad wierzchołkiem A, znajduje się wierzchołek I, nad wierzchołkiem B wierzchołek J, nad wierzchołkiem C wierzchołek K, nad wierzchołkiem D wierzchołek L. Kąt JAK oznaczono alfa., 2. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prosty czworokątny o podstawie dolnej ABCD, oraz górnej IJKL. Odpowiednio nad wierzchołkiem A, znajduje się wierzchołek I, nad wierzchołkiem B wierzchołek J, nad wierzchołkiem C wierzchołek K, nad wierzchołkiem D wierzchołek L. Kąt CAK oznaczono alfa., 3. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prosty trójkątny, o podstawie dolnej ABC, oraz górnej GHI. Odpowiednio nad wierzchołkiem A znajduje się wierzchołek G, nad wierzchołkiem B znajduje się wierzchołek H, nad wierzchołkiem C wierzchołek I. Z wierzchołka G opuszczono wysokość górnej podstawy GHI, i zaznaczono punkt D. Zaznaczono trójkąt prostokątny BDG, z kątem alfa przy wierzchołku B., 4. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prosty trójkątny, o podstawie dolnej ABC, oraz górnej GHI. Odpowiednio nad wierzchołkiem A znajduje się wierzchołek G, nad wierzchołkiem B znajduje się wierzchołek H, nad wierzchołkiem C wierzchołek I. Kąt ABG oznaczono alfa. Kąt między przekątną graniastosłupa a ścianą boczną. Możliwe odpowiedzi: 1. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prosty czworokątny o podstawie dolnej ABCD, oraz górnej IJKL. Odpowiednio nad wierzchołkiem A, znajduje się wierzchołek I, nad wierzchołkiem B wierzchołek J, nad wierzchołkiem C wierzchołek K, nad wierzchołkiem D wierzchołek L. Kąt JAK oznaczono alfa., 2. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prosty czworokątny o podstawie dolnej ABCD, oraz górnej IJKL. Odpowiednio nad wierzchołkiem A, znajduje się wierzchołek I, nad wierzchołkiem B wierzchołek J, nad wierzchołkiem C wierzchołek K, nad wierzchołkiem D wierzchołek L. Kąt CAK oznaczono alfa., 3. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prosty trójkątny, o podstawie dolnej ABC, oraz górnej GHI. Odpowiednio nad wierzchołkiem A znajduje się wierzchołek G, nad wierzchołkiem B znajduje się wierzchołek H, nad wierzchołkiem C wierzchołek I. Z wierzchołka G opuszczono wysokość górnej podstawy GHI, i zaznaczono punkt D. Zaznaczono trójkąt prostokątny BDG, z kątem alfa przy wierzchołku B., 4. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prosty trójkątny, o podstawie dolnej ABC, oraz górnej GHI. Odpowiednio nad wierzchołkiem A znajduje się wierzchołek G, nad wierzchołkiem B znajduje się wierzchołek H, nad wierzchołkiem C wierzchołek I. Kąt ABG oznaczono alfa.
11
Ćwiczenie 2
RI27dQPWGjBSN
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RhSnKudNWOJGu
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
11
Ćwiczenie 3
R1cXX7PR9WC4u
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1Hut5Tb4mQCZ
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Rm8qOY3xhE1Kh
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
21
Ćwiczenie 4
Ra1nroWfSTFdl
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1HRgZlLYDukL
Połącz w pary opisy rysunków z odpowiednimi kątami, które są na nich przedstawione. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup pochyły czworokątny, o krawędziach bocznych AE, BF, CG, DH. A prim jest rzutem prostokątnym wierzchołka A na płaszczyznę GFBC. Kąt AFA' oznaczono alfa. Możliwe odpowiedzi: 1. Na rysunku zaznaczono kąt między przekątną graniastosłupa, a płaszczyzną jednej ze ścian bocznych., 2. Na rysunku zaznaczono kąt między przekątną graniastosłupa, a płaszczyzną jego podstawy., 3. Na rysunku zaznaczono kąt pomiędzy wysokością graniastosłupa, a płaszczyzną jego podstawy., 4. Na rysunku zaznaczono kąt między przekątną ściany bocznej, a płaszczyzną sąsiedniej ściany bocznej. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup pochyły czworokątny, o krawędziach bocznych AE, BF, CG, DH. Na płaszczyźnie GFBC zaznaczono punkt I. Kąt ICE oznaczono alfa. Możliwe odpowiedzi: 1. Na rysunku zaznaczono kąt między przekątną graniastosłupa, a płaszczyzną jednej ze ścian bocznych., 2. Na rysunku zaznaczono kąt między przekątną graniastosłupa, a płaszczyzną jego podstawy., 3. Na rysunku zaznaczono kąt pomiędzy wysokością graniastosłupa, a płaszczyzną jego podstawy., 4. Na rysunku zaznaczono kąt między przekątną ściany bocznej, a płaszczyzną sąsiedniej ściany bocznej. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup pochyły czworokątny, o krawędziach bocznych AE, BF, CG, DH. E prim jest rzutem prostokątnym wierzchołka E na płaszczyznę ABCD. EE'C jest kątem prostym. Możliwe odpowiedzi: 1. Na rysunku zaznaczono kąt między przekątną graniastosłupa, a płaszczyzną jednej ze ścian bocznych., 2. Na rysunku zaznaczono kąt między przekątną graniastosłupa, a płaszczyzną jego podstawy., 3. Na rysunku zaznaczono kąt pomiędzy wysokością graniastosłupa, a płaszczyzną jego podstawy., 4. Na rysunku zaznaczono kąt między przekątną ściany bocznej, a płaszczyzną sąsiedniej ściany bocznej. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup pochyły czworokątny, o krawędziach bocznych AE, BF, CG, DH. Na płaszczyźnie podstawy ABCD zaznaczono punkt I. Kąt GAI zaznaczono alfa. Możliwe odpowiedzi: 1. Na rysunku zaznaczono kąt między przekątną graniastosłupa, a płaszczyzną jednej ze ścian bocznych., 2. Na rysunku zaznaczono kąt między przekątną graniastosłupa, a płaszczyzną jego podstawy., 3. Na rysunku zaznaczono kąt pomiędzy wysokością graniastosłupa, a płaszczyzną jego podstawy., 4. Na rysunku zaznaczono kąt między przekątną ściany bocznej, a płaszczyzną sąsiedniej ściany bocznej.
2
Ćwiczenie 5

Krawędź boczna długości 10 cm graniastosłupa pochyłego tworzy z płaszczyzną podstawy kąt α=30°. Oblicz wysokość tego graniastosłupa.

2
Ćwiczenie 6

Podstawą graniastosłupa jest romb o boku długości 6 i kącie ostrym α=60°. Wysokość graniastosłupa jest równa 6. Wyznacz kąty między przekątnymi graniastosłupa a płaszczyzną jego podstawy.

3
Ćwiczenie 7

Podstawą graniastosłupa jest sześciokąt foremny o boku długości 5, ściany boczne są kwadratami. Oblicz sinusy kątów między przekątnymi graniastosłupa a jego podstawą.

3
Ćwiczenie 8

Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny o krawędzi podstawy 4 i wysokości 42. Wyznacz kąt między przekątną ściany bocznej a sąsiednią ścianą boczną.