Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

W poniższej prezentacji multimedialnej przedstawiono kąty między odcinkami graniastosłupów prawidłowych a płaszczyznami zawierającymi ich ściany. Przeanalizuj poszczególne rysunki. Na ich podstawie wykonaj Polecenie 2.

RtHS1ZBlYcYmM
Slajd 1. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prawidłowy trójkątny o podstawie dolnej ABC, oraz górnej GHI. Zaznaczono kąt alfa między przekątną BG ściany bocznej graniastosłupa a jego podstawą. Slajd 2. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prawidłowy trójkątny o podstawie dolnej ABC, oraz górnej GHI. Z wierzchołka G poprowadzono odcinek prostopadły do boku HI w punkcie G prim. Zaznaczono kąt alfa między przekątną GB ściany bocznej graniastosłupa a sąsiednią ścianą boczną. Slajd 3. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prawidłowy czworokątny, o podstawie dolnej ABCD, oraz górnej EFGH. Zaznaczono kąt alfa między przekątną FB ściany bocznej graniastosłupa a jego podstawą. Slajd 4. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prawidłowy czworokątny, o podstawie dolnej ABCD, oraz górnej EFGH. Zaznaczono przekątną AF graniastosłupa, oraz przekątną AC podstawy. CAF oznaczono alfa i jest to kąt między przekątną graniastosłupa a jego podstawą. Slajd 5. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prawidłowy czworokątny, o podstawie dolnej ABCD, oraz górnej EFGH. Zaznaczono przekątną AF graniastosłupa, oraz przekątną BF ściany bocznej. AFB oznaczono alfa i jest kątem między przekątną graniastosłupa a jego ścianą boczną. Slajd 6. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prawidłowy pięciokątny. Podstawę dolną oznaczono wielkimi literami alfabetu od A do E, natomiast górną wielkimi literami alfabetu od E do I. Zaznaczono przekątną AD podstawy, oraz przekątną AH graniastosłupa. DAH oznaczono alfa i jest kątem między przekątną graniastosłupa a przekątną jego podstawy. Slajd 7. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prawidłowy pięciokątny. Podstawę dolną oznaczono wielkimi literami alfabetu od A do E, natomiast górną wielkimi literami alfabetu od E do I. Zaznaczono przekątną graniastosłupa AH. Z wierzchołka A, oraz H, poprowadzono prostą prostopadłą do krawędzi JF w punkcie R. HAR oznaczono alfa i jest kątem między przekątną graniastosłupa a ścianą boczną mającą z tą przekątną wspólny wierzchołek. Slajd 8. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prawidłowy sześciokątny. Podstawę dolną oznaczono wielkimi literami alfabetu od A do F, natomiast górną wielkimi literami alfabetu od G do L. Zaznaczono dłuższą przekątną AI graniastosłupa, oraz dłuższą przekątną AD jego podstawy. DAI oznaczono alfa i stanowi on kąt między przekątną graniastosłupa a jego podstawą. Slajd 9. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prawidłowy sześciokątny. Podstawę dolną oznaczono wielkimi literami alfabetu od A do F, natomiast górną wielkimi literami alfabetu od G do L. Zaznaczono krótszą przekątną AH graniastosłupa, oraz krótszą przekątną AC jego podstawy. HAC oznaczono alfa i stanowi on kąt między krótszą przekątną graniastosłupa a jego podstawą. Slajd 10. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prawidłowy sześciokątny. Podstawę dolną oznaczono wielkimi literami alfabetu od A do F, natomiast górną wielkimi literami alfabetu od G do L. Wierzchołek H, zrzutowano na płaszczyznę ściany bocznej ABGL i zaznaczono punkt M. Zaznaczono krótszą przekątną AH graniastosłupa. MAH oznaczono alfa i stanowi on kąt między krótszą przekątną graniastosłupa a płaszczyzną ściany bocznej, mającą z tą płaszczyzną wspólny wierzchołek. Slajd 11. Na ilustracji przedstawiono graniastosłup prawidłowy sześciokątny. Podstawę dolną oznaczono wielkimi literami alfabetu od A do F, natomiast górną wielkimi literami alfabetu od G do L. Zaznaczono dłuższą przekątną AI graniastosłupa, oraz przekątną AG ściany bocznej. Zaznaczono trójkąt prostokątny AGI, z kątem prostym przy wierzchołku G. GAI oznaczono alfa i stanowi on kąt między dłuższą przekątną graniastosłupa a płaszczyzną ściany bocznej, mającą z tą płaszczyzną wspólny wierzchołek.
1
Polecenie 2

Rozwiąż poniższy test jednokrotnego wyboru.

R4zZQtlXNJLki
Na podstawie opisu ilustracji zaznacz poprawną odpowiedź.
Opis:
Na ilustracji przedstawiono graniastosłup trójkątny o podstawie dolnej ABC, oraz górnej DEF. Odpowiednio nad wierzchołkiem A, znajduje się wierzchołek F, nad wierzchołkiem B znajduje się wierzchołek D, nad wierzchołkiem C znajduje się wierzchołek E. Z punktu F poprowadzono prostą prostopadłą do płaszczyzny ściany bocznej BCDE. Zaznaczono trójkąt BFG z kątem alfa przy wierzchołku B.
Punkt G jest rzutem prostokątnym punktu F na płaszczyznę BCED. Na poniższym rysunku zaznaczono kąt między: Możliwe odpowiedzi: 1. Wysokością podstawy a ścianą boczną., 2. Wysokością podstawy a przekątną ściany bocznej., 3. Przekątną ściany bocznej a sąsiednią ścianą boczną.
R2TvWdhpb1O2j
Na podstawie opisu ilustracji zaznacz poprawną odpowiedź.
Opis:
Na ilustracji przedstawiono graniastosłup trójkątny o podstawie dolnej ABC, oraz górnej DEF. Odpowiednio nad wierzchołkiem A, znajduje się wierzchołek F, nad wierzchołkiem B znajduje się wierzchołek D, nad wierzchołkiem C znajduje się wierzchołek E. Z punktu F poprowadzono prostą prostopadłą do płaszczyzny ściany bocznej BCDE. Zaznaczono trójkąt BFG z kątem alfa przy wierzchołku F.
Punkt G jest rzutem prostokątnym punktu F na płaszczyznę BCED. Na poniższym rysunku zaznaczono kąt między: Możliwe odpowiedzi: 1. Wysokością podstawy a ścianą boczną., 2. Wysokością podstawy a przekątną ściany bocznej., 3. Przekątną ściany bocznej a sąsiednią ścianą boczną.
ROGRE4OzYGtLS
Na podstawie opisu ilustracji zaznacz poprawną odpowiedź.
Opis:
Na ilustracji przedstawiono graniastosłup trójkątny o podstawie dolnej ABC, oraz górnej DEF. Odpowiednio nad wierzchołkiem A, znajduje się wierzchołek F, nad wierzchołkiem B znajduje się wierzchołek D, nad wierzchołkiem C znajduje się wierzchołek E. Z punktu F poprowadzono prostą prostopadłą do płaszczyzny ściany bocznej BCDE. Zaznaczono trójkąt BFG z kątem alfa przy wierzchołku G.
Punkt G jest rzutem prostokątnym punktu F na płaszczyznę BCED. Na poniższym rysunku zaznaczono kąt między: Możliwe odpowiedzi: 1. Wysokością podstawy a ścianą boczną., 2. Wysokością podstawy a przekątną ściany bocznej., 3. Przekątną ściany bocznej a sąsiednią ścianą boczną.