Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R17LwIISZR8Rf
Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdania. Przeciągnij i upuść. Iloczyn wektora i liczby rzeczywistej jest 1. kierunek, 2. zwroty, 3. większa, 4. mniejsza, 5. zwrot, 6. wektorem, 7. zerowy. Jeśli pomnożymy wektor przez zero, to otrzymamy wektor 1. kierunek, 2. zwroty, 3. większa, 4. mniejsza, 5. zwrot, 6. wektorem, 7. zerowy. Jeśli pomnożymy niezerowy wektor przez liczbę rzeczywistą różną od zera, to iloczyn będzie miał taki sam 1. kierunek, 2. zwroty, 3. większa, 4. mniejsza, 5. zwrot, 6. wektorem, 7. zerowy jak dany wektor. Jeżeli wektor pomnożymy przez liczbę dodatnią, to iloczyn ma taki sam 1. kierunek, 2. zwroty, 3. większa, 4. mniejsza, 5. zwrot, 6. wektorem, 7. zerowy jak dany wektor, jeśli zaś wektor pomnożymy przez liczbę ujemną, to wektor i jego iloczyn przez tę liczbę mają przeciwne 1. kierunek, 2. zwroty, 3. większa, 4. mniejsza, 5. zwrot, 6. wektorem, 7. zerowy. Jeśli liczba, przez którą mnożymy dany wektor, ma wartość bezwględną mniejszą niż 1, to długość iloczynu jest 1. kierunek, 2. zwroty, 3. większa, 4. mniejsza, 5. zwrot, 6. wektorem, 7. zerowy niż długość wyjściowego wektora. Jeśli zaś liczba, przez którą mnożymy wektor, ma wartość bezwzględną większą niż 1, to długość iloczynu jest 1. kierunek, 2. zwroty, 3. większa, 4. mniejsza, 5. zwrot, 6. wektorem, 7. zerowy niż długość wyjściowego wektora.
RRA3SbHfmqcPD
Ćwiczenie 2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R80KngBysv5Ue
Ćwiczenie 3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Ćwiczenie 4

Dany jest wektor u

R3esajcmgdbOS
R1DeZyA4kq3CY
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1UutjtxHoUKB
Ćwiczenie 5
Długości niezerowych wektorów u2u:
mogą być równe zawsze są różne mogą być różne

Wektory u2u:
mogą nie być równoległe zawsze są równoległe mogą być równoległe

text=Długość wektora u+ v:
może być mniejsza od sumy długości wektorów uv może być równa sumie długości wektorów uv zawsze jest równa sumie długości wektorów uv

RvxoSooIbBKyS
Ćwiczenie 6
Wiadomo, że , gdzie nie jest wektorem zerowym. Dla każdego k dopasuj zdania dla niego prawdziwe. Przeciągnij i upuść. element 1 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 1 prawy, 2. element 4 prawy, 3. element 5 prawy, 4. element 2 prawy, 5. element 3 prawy element 2 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 1 prawy, 2. element 4 prawy, 3. element 5 prawy, 4. element 2 prawy, 5. element 3 prawy element 3 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 1 prawy, 2. element 4 prawy, 3. element 5 prawy, 4. element 2 prawy, 5. element 3 prawy element 4 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 1 prawy, 2. element 4 prawy, 3. element 5 prawy, 4. element 2 prawy, 5. element 3 prawy element 5 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 1 prawy, 2. element 4 prawy, 3. element 5 prawy, 4. element 2 prawy, 5. element 3 prawy
R1Bg2csMmSmOq
Ćwiczenie 7
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RbCJSRgmcijg1
Ćwiczenie 8
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.