Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Zapoznaj się z apletem. Porównaj swoje obserwacje z definicją:

Iloczynem  wektora niezerowego u i liczby rzeczywistej a0 nazywamy wektor, który:

  • jest równoległy do wektora u (ma kierunek wektora u);

  • ma długość równą |a|·|u|;

  • ma zwrot zgodny ze zwrotem wektora u, gdy a>0, zaś przeciwny, gdy a<0.

Jeśli u jest wektorem zerowym lub a=0, to przyjmujemy, że iloczyn wektora u i liczby a jest wektorem zerowym.

R1F0BGxWYi2mQ
1
Polecenie 2
R1HAcsYHWidju
Łączenie par. Przeanalizuj powyższa infografikę, a następnie rozwiąż test dotyczący mnożenia wektora przez liczbę. Obie odpowiedzi mogą być poprawne.. 1k. Możliwe odpowiedzi: Wiadomo, że u· jest wektorem niezerowym. Wówczas dłuższy jest wektor, Wiadomo, że u· jest wektorem niezerowym. Wówczas wektory -2u·3u·, Wektor u· jest iloczynem wektora v i liczby 23. Wówczas długość wektora, Wiadomo, że iloczyn wektora u· i liczby k jest wektorem zerowym. Wynika z tego, że. -k. Możliwe odpowiedzi: Wiadomo, że u· jest wektorem niezerowym. Wówczas dłuższy jest wektor, Wiadomo, że u· jest wektorem niezerowym. Wówczas wektory -2u·3u·, Wektor u· jest iloczynem wektora v i liczby 23. Wówczas długość wektora, Wiadomo, że iloczyn wektora u· i liczby k jest wektorem zerowym. Wynika z tego, że