Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
RgbETZwzVVFo9
Tabela składa się z trzech kolumn. Pierwsza kolumna składa się sześciu wierszy: powód emigracji, grupa społeczna, znajomość języków obcych, czym się zajmują na emigracji, światopogląd, sytuacja rodzinna. Dwie następne kolumny to imiona bohaterów: AA oraz XX. Uzupełnij odpowiednio wiersze w tych dwóch kolumnach.
11
Ćwiczenie 2

Różnice między bohaterami podkreśla także język, którym się posługują. Przeczytaj fragmenty tekstu Sławomira Mrożka i krótko scharakteryzuj język obu bohaterów sztuki.

Różnice między bohaterami podkreśla także język, którym się posługują. Zapoznaj się z fragmentami tekstu Sławomira Mrożka i krótko scharakteryzuj język obu bohaterów sztuki.

Fragment 1:

XX Jezdem (AA nie reaguje. Pauza. XX powtarza głośniej) Jezdem. 
AA (nie przerywając lektury) Mówi się: jestem.

Fragment 2:

AA… To wszystko sobie obejrzałeś, a potem dopiero poszedłeś do pisuaru. Nie, nie do żadnej toalety, czystej, z kwiatami na stoliku u babki klozetowej, gdzie białe, czyste kafelki, gdzie pachnie dezodorant i gdzie płaci się za wstęp. Poszedłeś do zwyczajnego pisuaru, gdzie wstęp jest wolny dla każdego, gdzie niedopałki zatykają odpływ z muszli, pływają w zaśmierdziałym, pienistym moczu, gdzie kiedyś widocznie używano ręcznika, bo jest tak brudny, że nikt go nie używa. Gdzie cuchnie. Mężczyźni grzebią sobie w spodniach nabożnie skupieni, każdy w swoich, każdy osobno, każdy jednak stowarzyszony z innymi w tym wydalniczym promiskuityzmie. Ale to cię nie odstrasza, wprost przeciwnie. Pomijam twoją niewrażliwość na zapachy. Ale czy znajdziesz drugie takie miejsce, gdzie sąsiad byłby dokładnie w takiej samej sytuacji co ty? Gdzie panuje podobna równość? Nigdzie. 

Fragment 3:

AA Imieniny? 
XX Tak, to będzie akurat w maju. Zaprosi się całe miasteczko. No, może nie całe. Tych paru, co ja ich nie lubię, to się nie zaprosi. Żeby im było żal. Zarżnie się wieprzka, cielaka albo krowę.. Nakupi się wódki... Żeby dla wszystkich starczyło. I żeby jeszcze zostało... Niech mają, niech się cieszą, niech widzą, że pan z zagranicy przyjechał. A te wszystkie rzeczy, co je tu kupię i tam przywiozę, będą wystawione w sieni, każdy sobie popatrzy. Ale macać nie pozwolę. Nie wolno. Tylko oglądać. Szwagra się postawi, żeby pilnował. Chociaż może lepiej nie, szwagier też niepewny. 

R1HtAEimpBuaR
AA: (Uzupełnij) XX: (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 3

Obaj emigranci żyją w biedzie. Które elementy scenografii podkreślają ich nędzę materialną?

Obaj emigranci żyją w biedzie. Odpowiedz na pytanie: które elementy scenografii podkreślają ich nędzę materialną?

RWaN1FaoMEQ10
(Uzupełnij).
R1RJhbqu5uqF81
Ćwiczenie 4
AA Możliwe odpowiedzi: 1. buty ze szpicem, 2. gazety, 3. książki za łóżkiem, 4. plakaty z samochodami, 5. fular, 6. plakat filmowy, 7. puszka z jedzeniem dla psów XX Możliwe odpowiedzi: 1. buty ze szpicem, 2. gazety, 3. książki za łóżkiem, 4. plakaty z samochodami, 5. fular, 6. plakat filmowy, 7. puszka z jedzeniem dla psów
21
Ćwiczenie 5

Na początku przedstawienia XX zdejmuje buty i okazuje się, że jego skarpety są bardzo dziurawe. Kiedy potem zmienia skarpety, kolejna para również ma podobne, wielkie dziury. Zastanów się i napisz, do czego odnoszą się w sensie dosłownym i symbolicznym dziurawe skarpety.

RxcdOsA2FI9ML
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Bohaterowie sztuki są zupełnie innymi ludźmi, różni ich w zasadzie wszystko: wykształcenie, światopogląd, przeszłość, doświadczenia życiowe. Wydawałoby się, że nie powinni mieszkać w jednym mieszkaniu. Przypomnij sobie treść sztuki i napisz, jakie są powody, dla których bohaterowie decydują się na wspólną egzystencję na emigracji.

RV42rkBM630qK
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Bohaterowie nie potrafią się porozumieć ze względu na różnice klasowe. Mrożek zauważa, że jest to „grzech narodowy”, a więc coś, co trwa od pokoleń. Przeczytaj poniższy fragment i napisz, do jakiego utworu, który traktuje o braku porozumienia między klasami, nawiązuje Sławomir Mrożek.

Bohaterowie nie potrafią się porozumieć ze względu na różnice klasowe. Mrożek zauważa, że jest to „grzech narodowy”, a więc coś, co trwa od pokoleń. Zapoznaj się z poniższym fragmentem i napisz, do jakiego utworu, który traktuje o braku porozumienia między klasami, nawiązuje Sławomir Mrożek.

XX Ty ze mnie głupiego nie rób. Może ja cham, ale ja nie głupi. Możesz mi wszystko powiedzieć, kiedy już razem pijemy. Ty, czemu ty pijesz ze mną?
AA Za pokutę.
XX Za jaką pokutę.
AA Chcę odpokutować za grzechy przodków. Nasi przodkowie nigdy nie pili ze sobą.
XX Czy to grzech?
AA Grzech. Narodowy.
XX Coś ty mi tu w oczy ćmisz...
AA Nie wierzysz mi?
XX Nie.
AA Masz rację. Oto zdrowy instynkt naszego ludu. Wobec tego powiem ci: do diabła z przodkami. To ja sam, współcześnie… Ja, żeby pójść w lud, z ludem się bratać, rozumiesz? Ja narodnik...

RxqbQO5V3BuuX
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Jednym z tematów sztuki jest szeroko rozumiana obcość. Wpisz w graf cztery typy obcości, jakie można dostrzec w sztuce.

ROUbGEfJ58iQX
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: OBCOŚĆ
  • Elementy należące do kategorii OBCOŚĆ
  • Nazwa kategorii:
  • Nazwa kategorii:
  • Nazwa kategorii:
  • Nazwa kategorii:
  • Koniec elementów należących do kategorii OBCOŚĆ
RNprkYiLePQCf
(Uzupełnij).