Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Tomasz Ferenc pisze: Dlaczego właśnie Polacy stworzyli tak liczną diasporę? Powody tych wyjazdów były i są do dziś bardzo różne, choć, co należy podkreślić, decydowały zazwyczaj czynniki ekonomiczne. Ucieczka od ubóstwa, poszukiwanie lepszych warunków do życia, a wcześniej także represje polityczne stanowiły główne powody skłaniające kolejne pokolenia Polaków do emigracji.

Sięgnij do wiadomości historycznych i znajdź dwa wydarzenia z dziejów Polski, które stały się powodem emigracji.

R3RSiQ8cK9tTW
(Uzupełnij).
RNMSygBFAC2TT
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Tomasz Ferenc. Liminalność a procesy tożsamościowe artystów emigrantów.
Tomasz Ferenc, Liminalność a procesy tożsamościowe artystów emigrantów, dostępny w internecie: www.academia.edu.
Polecenie 2

W swoim tekście Tomasz Ferenc wymienia szereg nazwisk twórców, którzy z różnych powodów udali się na emigrację. Wybierz dwa spośród nich, które są ci mniej znane, a następnie poszukaj informacji o tych twórcach.

Rr46a8T1tF6ks
(Uzupełnij).