Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
R1P3QzIgifDYM1
Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdania tak, aby było ono poprawne. Zjawisko odrzutu wynika z zasady zachowania masy/ pędu. Prędkości ciał po odrzucie są do siebie proporcjonalne/ odwrotnie proporcjonalne.
1
Ćwiczenie 2
RWzyGnwSpPxs7
Na torze powietrznym umieszczona dwa wózki o masach mw=0,5kg każdy. Wózki połączone zostały ściśniętą sprężyną oraz sznurkiem, który przeciwdziała rozprężeniu sprężyny. Na wózkach umieszczono odważniki. Na pierwszym z wózków położono odważnik o masie m1=0,5kg, natomiast na drugim m2=1,5kg. W pewnej chwili przepalono sznurek utrzymujący ściśniętą sprężyną i wózki zostały wprawione w ruch. Lżejszy z wózków po zwolnieniu sprężyny uzyskał prędkość v1=2ms. Wyznacz prędkość drugiego z wózków. v2 = Tu uzupełnij ms
2
Ćwiczenie 3
R1VFRo0zED9WT
Wyznacz prędkość pocisku o masie m=20kg, po wystrzale z armaty o masie M=500kg. Po wystrzale armata uzyskała pędkość w kierunku poziomym równą vM=2ms. Pocisk wystrzelony został pod kątem α=60o względem kierunku poziomego. v = Tu uzupełnij ms
R6ebDendoxBSr1
Ćwiczenie 4
Pewna rakieta kosmiczna znajdująca się w bardzo dużej odległości od innych ciał niebieskich, początkowo pozostaje w spoczynku. W pewnej chwili rakieta o masie mr, wyrzuca mp gazów spalinowych. Stosunek prędkości rakiety do prędkości wyrzucanych gazów spalinowych jest równy: Możliwe odpowiedzi: 1. vrvp=mrmp, 2. vrvp=mpmr, 3. vrvp=mpmr
R123q3v18keEU2
Ćwiczenie 5
Możliwe odpowiedzi: 1. Jazda samochodem wyposażonym w silnik spalinowy., 2. Jazda samochodem wykorzystującym silnik elektryczny., 3. Człowiek pływający w wodzie.
1
Ćwiczenie 6
Rw2V1fhLZjCpD
Wyobraźmy sobie stację kosmiczną, znajdującą się bardzo daleko od Ziemi i innych ciał niebieskich. Duża odległość, sprawia że wpływ siły grawitacyjnej pochodzącej od obiektów posiadających masę jest zaniedbywalny. W pewnej chwil stacja kosmiczna uległa awarii, wobec czego jeden z astronautów musiał wyjść na zewnątrz stacji, w celu dokonania naprawy. Masa astronauty jest równa ma=70kg. Astronauta zabrał ze sobą skrzynkę z narzędziami, której masa wynosiła ms=3kg. Po dokonaniu naprawy, astronauta na chwilę puścił się uchwytu umieszczonego na obudowie stacji i zauważył, że znajduje się w odległości l=5m od uchwytu. Astronauta, chcąc wrócić na stację wyrzucił skrzynkę z narzędziami w kierunku przeciwnym do stacji, nadając jej prędkość w chwili wyrzutu vs=3ms. Wyznaczmy czas, po którym astronauta złapie uchwyt. Wynik podaj z dokładnością do 0,1s. t = Tu uzupełnij s
3
Ćwiczenie 7
R1JjllCfBDRn9
Z armaty o masie M=300kg wystrzelono poziomo pocisk o masie m=10kg z prędkością vp=150ms. Pomiędzy armatą a podłożem występuje siła tarcia dynamicznego o współczynniku μ=0,3. Wyznacz odległość, na jaką odsunie się działo po wystrzale. Wynik podaj z dokładnością do 0,01m. s = Tu uzupełnij m

Nowe zadanie 8.

3
Ćwiczenie 8

Z karabinu o masie M wystrzelono pocisk o masie m. Prędkość pocisku w chwili wylotu z lufy o długości L miała wartość vIndeks dolny p. Prędkość ta jest mierzona w układzie odniesienia karabinu przed wystrzałem. 
Wyraź czas trwania ruchu pocisku w lufie t za pomocą powyższych danych. Przyjmij, że ruchy pocisku oraz karabinu są jednostajnie przyspieszone.

uzupełnij treść