Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Zapisz, jaki jest główny wątek dramatu.

R1bLHCnBTKJnw
(Uzupełnij).
Rk3wqJCrp0s5f1
Ćwiczenie 2
Zaznacz prawdę lub fałsz. Poszczególne wydarzenia dramatu są powiązane ze sobą następstwem przyczynowo-skutkowym. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ. Poszczególne wydarzenia dramatu są powiązane ze sobą następstwem czasowym. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ
RZV7nvxfneYsO1
Ćwiczenie 3
Zaznacz, jaka jest motywacja zdarzeń w utworze. Możliwe odpowiedzi: 1. Motywacja metafizyczna., 2. Motywacja realistyczna (psychologiczna, społeczna).
11
Ćwiczenie 4

Wyjaśnij zasadę rządzącą układem zdarzeń w dramacie – czy można wskazać konflikt między bohaterami, który jest motorem akcji? Jak mógłbyś scharakteryzować ten konflikt?

R131fMh3dBSvW
(Uzupełnij).
RaBpRnGYpDUg62
Ćwiczenie 5
Zaznacz cechy, które pozwalają uznać Szewców za dramat groteskowy. Możliwe odpowiedzi: 1. Świat przedstawiony w utworze jest zdeformowany i wyobcowany., 2. Kwestionowanie realistycznej motywacji zdarzeń., 3. Zachowanie bohaterów jest zgodne z prawdopodobieństwem psychologicznym., 4. Brak metafor., 5. Bohaterowie noszą znaczące i odpowiadające ich charakterowi nazwiska.
21
Ćwiczenie 6

Skonfrontuj swoje spostrzeżenia z wnioskami zebranymi w pierwszym i drugim etapie i podsumuj je:
– scharakteryzuj kompozycję akcji, wskazując jej główne elementy,
– określ motywację zdarzeń w utworze,
– scharakteryzuj konstrukcję bohaterów, motywację ich działań oraz rolę poszczególnych postaci w rozwoju wydarzeń,
– opisz język utworu, określając funkcje dialogu i warstwę stylistyczną,
– scharakteryzuj budowę czasu i przestrzeni w utworze.

RjT8SNgYRH6QC
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Opisz, w jaki sposób kompozycja dzieła, jego zamysł artystyczny, służy ukazaniu problematyki utworu.

RYukI7aFi9s9i
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Wykorzystując zebrane dotychczas informacje, przedstaw kompozycyjne związki i zależności pomiędzy poszczególnymi składnikami dzieła (akcja, postacie, język, czas, przestrzeń), uzupełniając i łącząc pola na mapie myśli.

RwTjEmrqCalMs

Wykorzystując zebrane dotychczas informacje, przedstaw kompozycyjne związki i zależności pomiędzy poszczególnymi składnikami dzieła (akcja, postacie, język, czas, przestrzeń) w postaci wypunktowanej listy hasłowej.

RtLqXqZATxNo9
(Uzupełnij).
Praca domowa

Wykorzystując zebrane dotychczas informacje, stwórz interpretację dramatu Szewcy, w którym omówisz jeden z poniższych problemów:
– katastrofizm Stanisława Ignacego Witkiewicza,
– wizja rewolucji,
– jednostka i zbiorowość.

R1P8anW15H21s
(Uzupełnij).