Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1O1BaeNhVkso1
Ćwiczenie 1
Liczba log 102-log 10-6log 10-1 jest równa Możliwe odpowiedzi: 1. -8, 2. 0,08, 3. 108, 4. 8
RkngPuIHZE3kX1
Ćwiczenie 2
Wiadomo, że x>1log x = log 2+ log 102. Wynika z tego, że Możliwe odpowiedzi: 1. x=200, 2. x=20, 3. x=4, 4. x=2
R1Z3h6FGGJMCs2
Ćwiczenie 3
Połącz w pary równe liczby. log 0,001 Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 2. -3, 3. -1, 4. -4, 5. 4 log (0,1)4 Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 2. -3, 3. -1, 4. -4, 5. 4 log(23·53) Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 2. -3, 3. -1, 4. -4, 5. 4 log104 Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 2. -3, 3. -1, 4. -4, 5. 4 log 0,1 Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 2. -3, 3. -1, 4. -4, 5. 4
RKWI79gfwQZvt2
Ćwiczenie 4
Oszacuj wartość logarytmu, wpisując w puste miejsca dwie kolejne liczby całkowite. Tu uzupełnij < log289,4 <  Tu uzupełnij Tu uzupełnij < log0,4602 < Tu uzupełnij Tu uzupełnij < log0,00143 < Tu uzupełnij Tu uzupełnij < log32600 < Tu uzupełnij
RifVrXw2ZLo6Z2
Ćwiczenie 5
Dostępne opcje do wyboru: 10, 1, 2510, 25, 5, 0,699, 52. Polecenie: Wiedząc, że log50,699 uzupełnij obliczenia log2,5, przeciągając odpowiednie liczby. log2,5=log luka do uzupełnienia =log luka do uzupełnienia =log luka do uzupełnienia -log luka do uzupełnienia =2log luka do uzupełnienia - luka do uzupełnienia 2· luka do uzupełnienia -10,398
R18nLPLBbIotJ2
Ćwiczenie 6
Uporządkuj podane liczby od najmniejszej do największej. Elementy do uszeregowania: 1. log0,061, 2. log4, 3. log6,31, 4. log0,4, 5. log10, 6. log2
3
Ćwiczenie 7

Wiedząc, że log30,4771log20,3010, oblicz przybliżoną wartość wyrażenia log300+log6.

3
Ćwiczenie 8

Korzystając z tego, że log50,6990 i log30,4771 oblicz przybliżoną wartość liczby x takiej, że 3x=5. Wynik podaj z dokładnością do 0,01.

RAN0S3QjofpUE1
Ćwiczenie 9
log10000= Możliwe odpowiedzi: 1. 4, 2. 3, 3. 2, 4. 5
Rz76bMNA6hv7Y1
Ćwiczenie 10
Korzystając z tablic logarytmu dziesiętnego, oblicz log(335). Możliwe odpowiedzi: 1. 0,5563, 2. 0,5441, 3. 0,5682, 4. 0,5762
RjGSAibJ89cvv1
Ćwiczenie 11
log200= Możliwe odpowiedzi: 1. 2+log2, 2. 2log2, 3. 2log100, 4. 2log10
RqXdVo1s5oOXx2
Ćwiczenie 12
Korzystając z tablic logarytmu dziesiętnego, wskaż logarytmy większe od 12. Możliwe odpowiedzi: 1. log(3,17), 2. log(3,18), 3. log(3,19), 4. log(3,16)
RlbLMAaPnu3lf3
Ćwiczenie 13
Dla jakich wartości parametrów ab prawdziwa jest równość loga=b·log3. Możliwe odpowiedzi: 1. a=9, 2. b=2, 3. a=3, 4. b=9, 5. a=2, 6. b=8
RoeniUX8xBWrc2
Ćwiczenie 14
Uporządkuj logarytmy rosnąco. Elementy do uszeregowania: 1. log8, 2. 2log2, 3. 2+log2
RVM5BKowghgVh3
Ćwiczenie 15
Połacz w pary logarytmy z ich wartościami. Skorzystaj z tablic logarytmicznych. log11 Możliwe odpowiedzi: 1. 1,0792, 2. 1,0253, 3. 1,0212, 4. 1,0414 log212 Możliwe odpowiedzi: 1. 1,0792, 2. 1,0253, 3. 1,0212, 4. 1,0414 log144 Możliwe odpowiedzi: 1. 1,0792, 2. 1,0253, 3. 1,0212, 4. 1,0414 log(1035) Możliwe odpowiedzi: 1. 1,0792, 2. 1,0253, 3. 1,0212, 4. 1,0414