Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RxEXUk5qI57Jo1
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.
Ghandi uważał, że wyrzeczenie się przemocy… Możliwe odpowiedzi: 1. zawsze jest słuszne., 2. zawsze jest błędem., 3. w pewnych sytuacjach jest błędem., 4. może okazać się błędem, gdy prowadzi do ostatecznego zwycięstwa.
RZOhQm7nOUxoE1
Ćwiczenie 2
Zaznacz, co powinno cechować działaczy związanych z nieposłuszeństwem obywatelskim. Możliwe odpowiedzi: 1. gotowość poniesienia odpowiedzialności karnej, 2. zdolność manipulacji, 3. odwaga, 4. gotowość do podjęcia pokojowych działań, 5. wymuszanie działań przemocowych
RLzUvjrgmYwoA2
Ćwiczenie 3
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Ghandi uważał, że powstrzymywanie się od przemocy jest ostatecznym celem programu zdobywania uprawnień. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Protesty Martina Luthera Kinga przyczyniły się do zagwarantowania podstawowych praw czarnoskórym Amerykanom z południa USA. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ludzie działający w obrębie nieposłuszeństwa obywatelskiego łamią prawo dla osobistych korzyści. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zwolennicy formalizmu dopuszczają łamanie prawa przez wzgląd na intencje walki o większe dobro. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Rj7zUP2fryZ352
Ćwiczenie 4
Przyporządkuj wydarzenia związane z obywatelskim nieposłuszeństwem do osób lub grup. Mahatma Ghandi Możliwe odpowiedzi: 1. marsz na Waszyngton, 2. odmowa posłuszeństwa rządowi Vichy, 3. brak pasującego wydarzenia, 4. protest żółtych kamizelek, 5. marsz solny w Indiach Martin Luther King Możliwe odpowiedzi: 1. marsz na Waszyngton, 2. odmowa posłuszeństwa rządowi Vichy, 3. brak pasującego wydarzenia, 4. protest żółtych kamizelek, 5. marsz solny w Indiach Charles de Gaulle Możliwe odpowiedzi: 1. marsz na Waszyngton, 2. odmowa posłuszeństwa rządowi Vichy, 3. brak pasującego wydarzenia, 4. protest żółtych kamizelek, 5. marsz solny w Indiach grupy wściekłości Możliwe odpowiedzi: 1. marsz na Waszyngton, 2. odmowa posłuszeństwa rządowi Vichy, 3. brak pasującego wydarzenia, 4. protest żółtych kamizelek, 5. marsz solny w Indiach Extinction Rebellion Możliwe odpowiedzi: 1. marsz na Waszyngton, 2. odmowa posłuszeństwa rządowi Vichy, 3. brak pasującego wydarzenia, 4. protest żółtych kamizelek, 5. marsz solny w Indiach
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z grafiką i wykonaj ćwiczenie.

ROnf70g3RC8yt
Źródło: domena publiczna.
R1dg6yyEDGuer
Podaj imię i nazwisko osoby widocznej na ilustracji. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 5
Rkaepx9Q4gDM3
(Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Michał Kaczmarczyk Nieposłuszeństwo obywatelskie a demokracja

Demokratyczna koncepcja prawa implikuje nieposłuszeństwo obywatelskie nie tylko w tym sensie, że do niego zachęca czy daje do niego prawo, ale również niekiedy może do takiego działania zobowiązywać. Zwrócił na to uwagę Michael Walzer, opowiadając się zarazem za ścisłym związkiem między nieposłuszeństwem a przynależnością grupową. Chciałbym tu uzupełnić i rozszerzyć argumentację Walzera, odwołując się ponownie do Luhmanna oraz do innego klasyka socjologii Emile’a Durkheima, aby wykorzystując refleksje tych myślicieli lepiej zdefiniował podstawowy problem demokratycznie uzasadnionego nieposłuszeństwa obywatelskiego.
Jest nim, moim zdaniem, ideał dialogu, który wymaga określenia cech działań (komunikacji), postaw i ludzi uczestniczących w praktykach deliberacji, nakreślając granicę wspólnoty obywatelskiej. Z drugiej strony demokracja wymaga włączenia do dialogu, które znajduje najpełniejszy wyraz w uniwersalistycznej praktyce uznania. Stabilizacja tego dwukierunkowego procesu demokratycznego możliwa jest pod warunkiem określenia natury praktyk o skutkach włączających i wyłączających oraz zdefiniowania demokracji (w tym demokratycznej koncepcji prawa) poprzez te praktyki, a nie przez abstrakcyjne procedury decyzyjne. Przykładem niech będzie mowa nienawiści, której obecność z jednej strony uzasadniana jest zasadą wolności słowa, a z drugiej – wykluczana na mocy zasady ochrony uczestników wspólnoty obywatelskiej. Rozstrzygnięcie kolizji obu zasad nie jest możliwe a priori, lecz wymaga ustosunkowania się do natury praktyki, jaką jest mowa nienawiści czy też sprzeciw wobec niej, miejsce tej praktyki w takiej wizji dobrego społeczeństwa, co do której wszyscy moglibyśmy się zgodzić. Okaże się wtedy, że mowa nienawiści ma w istocie skutek wykluczający. Idea demokracji wymaga więc katalogu praktyk demokratycznych, a procedur dopiero jako ich realizacji.

5 Źródło: Michał Kaczmarczyk, Nieposłuszeństwo obywatelskie a demokracja, „Studia Socjologiczne” 2013, nr 1 (208), s. 30.
RaPpPG19RXxy5
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Prawo w państwach demokratycznych, w określonych sytuacjach, obliguje do obywatelskiego nieposłuszeństwa. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wszystkie możliwe praktyki związane z obywatelskim nieposłuszeństwem powinny być określone przez hipotetyczne procedury decyzyjne. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Obywatelskie nieposłuszeństwo zakłada dialog jako element szukania rozwiązania konfliktu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Udział w strajkach obywatelskich i inne przykłady pokojowego obywatelskiego nieposłuszeństwa – odpowiadamy na pytania obywatelek i obywateli

Nieobecność w pracy

Pracodawca nie może zwolnić Cię za sam udział w strajku, wyrażanie określonych poglądów czy propagowanie idei, nie uprawnia Cię to jednak do nieusprawiedliwionej obecności w pracy.

  • Jeśli chcesz wziąć udział w proteście, manifestacji, akcji społecznej, która wymaga od Ciebie nieobecności w pracy, niepodejmowania działań służbowych, POWINIENEŚ ZNALEŹĆ UZASADNIENIE DLA PRAWODAWCY.

  • Nie wolno mylić tego ze strajkiem określonym W RAMACH KODEKSU PRACY. Jeśli strajk nie dotyczy bezpośrednio działań Twojego pracodawcy, sam udział w nim nie jest wystarczającym wytłumaczeniem dla nieobecności.

  • Jeśli jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, możesz rozważyć złożenie wniosku o urlop – np. tzw. URLOP NA ŻĄDANIE - masz 4 dni w roku, które możesz tak wykorzystać. PRACODAWCA NIE MOŻE ODMÓWIĆ Ci udzielenia urlopu na żądanie.

  • Niestety są grupy, jak np. nauczyciele, które nie mają prawa do urlopu na żądanie.

  • Jeśli korzystasz z innej formy zatrudnienia, spróbuj DOGADAĆ SIĘ Z PRACODAWCĄ odnośnie swojej nieobecności.

  • Być może zadania, za które odpowiadasz, możesz wykonać w innym terminie.

W żadnym z tych przypadków nie musisz jednak ujawniać powodów „dnia wolnego”.

6 Źródło: Udział w strajkach obywatelskich i inne przykłady pokojowego obywatelskiego nieposłuszeństwa – odpowiadamy na pytania obywatelek i obywateli, 28.10.2020 r., dostępny w internecie: rpo.gov.pl [dostęp 19.03.2021 r.].
R5nBxrUoUpj1c
Anna, studentka zaoczna i pracowniczka zatrudniona na umowę o pracę w firmie franczyzowej, mieszkanka jednego z miast na południu kraju, chce wziąć udział w akcji protestacyjnej zorganizowanej w trakcie jej tygodnia pracy w Warszawie. Wyjaśnij, czy pracodawca może jej tego zabronić i nakazać być w pracy. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Czas na obywatelskie nieposłuszeństwo! Z Maciejem Michałem Wereszczyńskim rozmawia Tomasz Sawczuk

Fragment deklaracji programowej Extinction Rebellion: „W zgodzie z naszymi sumieniami i rozumem, deklarujemy rebelię przeciwko naszym władzom oraz zepsutym, nieudolnym instytucjom, które zagrażają naszej przyszłości”. Co to znaczy?
Pojedyncza osoba, szczególnie w kraju takim jak Polska, ma niewielki wpływ na instytucje i korporacje, które tworzą nasz świat. Większość z nich zbudowano, zanim się urodziliśmy. Niestety, nie dostrzegano wtedy, że przyczynią się one do klęski środowiskowej, która zagraża bezpośrednio naszemu życiu.
Powiedziałeś, że chcecie zaburzyć działanie systemu. Po co?
Mówię o „systemie”, ponieważ nie chcę winić konkretnych jednostek. W XR staramy się nawiązywać z innymi komunikację, zamiast oskarżać. Wychodzimy natomiast z założenia, że jedną z istotnych przyczyn obecnego kryzysu jest kształt współczesnego kapitalizmu, który przenika wszelkie sfery naszego życia. System ekonomiczny zorganizowany jest w taki sposób, że może tylko pogarszać sytuację. Myślenie rynkowe zakłada działanie dla zysku, a nie dla dobra środowiska. Co więcej, we współczesnym kapitalizmie wykształciły się mechanizmy, które odwracają naszą uwagę od kryzysu. (…)
Jak ludzie reagują na waszą działalność?
Według badania Kantaru ponad 70 procent Polaków zdaje sobie sprawę ze zmian klimatu. Niektórzy z nich wiedzą o zmianach klimatu i działają. Oni często nas wspierają, choć nie zawsze mogą do nas dołączyć, bo sami robią już dużo.
Jest także grupa osób, które wiedzą, że coś trzeba robić, ale nie chcą działać wspólnie z nami. Być może nie akceptują naszej formy protestu i wybierają łagodniejsze sposoby manifestowania swojego zdania, takie jak strajki klimatyczne albo petycje do rządu.
Do tego część osób wie, że coś się dzieje, odczuwa niepokój, ale nie wie, co właściwie trzeba zrobić. To najgorsza sytuacja, bo ludzie mają poczucie, że jest problem, ale nie wiedzą, jak sobie z nim poradzić. Takim osobom może pomóc informacja o tym, że istnieją ruchy takie jak XR, które chcą działać.
Oczywiście, oprócz tego są także denialiści, którzy negują zmiany klimatu. Odbiór naszych działań zależy od tego, do której grupy należysz.

7 Źródło: Czas na obywatelskie nieposłuszeństwo! Z Maciejem Michałem Wereszczyńskim rozmawia Tomasz Sawczuk, „Kultura Liberalna” 28.01.2020 r., nr 557, dostępny w internecie: kulturaliberalna.pl [dostęp 19.03.2021 r.].
R1E9mlSFNlTwk
Wyjaśnij, co jest celem organizacji, o której mowa w tekście, i z jakiego powodu podejmuje działania związane z obywatelskim nieposłuszeństwem. (Uzupełnij).