Pokaż ćwiczenia:
RG3NdPRtEriLL1
Ćwiczenie 1
Wskaż prawidłowe wzory. Możliwe odpowiedzi: 1. a d o ś r . = v 2 R , 2. a d o ś r . = ω 2 R , 3. v = ω R , 4. a d o ś r . = v 2 R , 5. a d o ś r . = ω R , 6. ω = v R
1
Ćwiczenie 2
RBhcskAxMzNuv
Wyznacz stosunek prędkości liniowych vAvB, dwóch satelitów geostacjonarnych. Satelity, krążą po orbitach kołowych, wokół Ziemi, w odległości RA = 30000 km i RB = 20000 km od środka planety. Odp.: Tu uzupełnij
R1DVhGEs9zjrt1
Ćwiczenie 3
Wyznacz prędkość liniową, drewnianej kulki, która jest obracana na nitce o długości l = 30 cm, z częstotliwością f = 4 Hz. Wynik podaj z dokładnością do 0,01 m/s. Odp.: Tu uzupełnij m/s
1
Ćwiczenie 4
R2a4ENHaf2Pct
Motocyklista pokonuje ze stałą szybkością wiraż na torze żużlowym. Na którym wykresie poprawnie oddano przyrost położenia kątowego Δα w czasie Δt?
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
R1QNvJIpiYOrS
Motocyklista pokonuje ze stałą szybkością wiraż na torze żużlowym. Jak według Ciebie powinien wyglądać wykres, który poprawnie odda przyrost położenia kątowego Δα w czasie Δt? Możliwe odpowiedzi: 1. Oś pionowa układu skierowana jest w górę i przedstawia przyrost kąta. Oś pozioma układu skierowana jest w prawo i przedstawia przyrost czasy. W układzie widoczna jest funkcja narysowana czerwoną i ciągłą linią. Funkcja zaczyna się w początku układu współrzędnych i rośnie niejednostajnie, początkowo bardziej dynamicznie a w dalszej części zbiega asymptotycznie do pewnej nieoznaczonej wartości na osi przyrostu kąta., 2. Ilustracja przedstawia rysunek, na którym widoczny jest wykres przyrostu kąta wielka grecka litera delta i mała grecka litera alfa, w funkcji przyrostu czasu wielka grecka litera delta i mała litera t. Na rysunku przedstawiony jest prostokątny układ współrzędnych narysowany czarnymi liniami. Oś pionowa układu skierowana jest w górę i przedstawia przyrost kąta. Oś pozioma układu skierowana jest w prawo i przedstawia przyrost czasy. W układzie widoczna jest funkcja narysowana czerwoną i ciągłą linią. Funkcja zaczyna się w początku układu współrzędnych i jest liniowo rosnąca., 3. Ilustracja przedstawia rysunek, na którym widoczny jest wykres przyrostu kąta wielka grecka litera delta i mała grecka litera alfa, w funkcji przyrostu czasu wielka grecka litera delta i mała litera t. Na rysunku przedstawiony jest prostokątny układ współrzędnych narysowany czarnymi liniami. Oś pionowa układu skierowana jest w górę i przedstawia przyrost kąta. Oś pozioma układu skierowana jest w prawo i przedstawia przyrost czasy. W układzie widoczna jest funkcja narysowana czerwoną i ciągłą linią. Wartość przyrostu kąta przypomina funkcję odwrotnie proporcjonalną do przyrostu czasu., 4. Ilustracja przedstawia rysunek, na którym widoczny jest wykres przyrostu kąta wielka grecka litera delta i mała grecka litera alfa, w funkcji przyrostu czasu wielka grecka litera delta i mała litera t. Na rysunku przedstawiony jest prostokątny układ współrzędnych narysowany czarnymi liniami. Oś pionowa układu skierowana jest w górę i przedstawia przyrost kąta. Oś pozioma układu skierowana jest w prawo i przedstawia przyrost czasy. W układzie widoczna jest funkcja narysowana czerwoną i ciągłą linią. Funkcja zaczyna się w początku układu współrzędnych i jest wykładniczo rosnąca.
2
Ćwiczenie 5
Rt9utPkacEeuc
Wyznacz wartość przyspieszenia dośrodkowego samochodu wyścigowego, jeżdżącego po torze w kształcie okręgu. Wiadomo, że w czasie t = 10 min, samochód pokonuje n = 4 pełne okrążenia, toru o promieniu R = 1 km. Wynik podaj z dokładnością od 0,01 m/s2 Odp.: Tu uzupełnij m/s2
2
Ćwiczenie 6
R1OPDJ4VUZj4g
Na skraju okrągłej tarczy o promieniu R = 60 cm znajduje się mrówka, nieruchoma względem tarczy. W pewnej chwili tarcza zaczyna się obracać wokół własnej osi symetrii. Wskutek tego mrówka porusza się ruchem jednostajnym po okręgu, doznając przyspieszenia dośrodkowego, równego ad = 2,4 m/s2. Wyznacz prędkość kątową, z jaką obraca się tarcza. Odp.: Tu uzupełnij rad/s
2
Ćwiczenie 7
R169EMVut0PL9
Podczas treningu astronauci umieszczani są w wielkiej i szybko obracającej się karuzeli (wirówce). Długość ramienia takiej karuzeli wynosi R = 10 m. Przeciążenia, jakich doznają astronauci, osiągająwartość 5 g, gdzie g jest wartością przyspieszenia ziemskiego. Wyznacz maksymalną częstotliwość obrotu wirówki. Przyjmij π3,14. Wynik podaj z dokładnością do 0,01 Hz. Odp.: Tu uzupełnij Hz
3
Ćwiczenie 8
R1FPMImrgVaqt
Wyznacz wartość przyspieszenia dośrodkowego samolotulecącego ze stałą prędkością v = 800 km/h wzdłuż równika, w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu Ziemi. Wynik podaj z dokładnością do 0,001 m/s2. Przyjmij długość promienia Ziemi R = 6400 km, oraz π 3,14. Wysokość, na jakiej znajduje się samolot zaniedbaj, jest ona pomijalnie mała w stosunku do długości promienia Ziemi. Odp.: Tu uzupełnij m/s2
31
Ćwiczenie 9

Wykres przedstawia zależność prędkości kątowej śmigła samolotu od czasu. Jego prędkość kątowa rozpoczyna się od wartości 30 rad/s i liniowo zmniejsza się do 0 rad/s w ciągu 5 sekund. Zinterpretuj takie nachylenie prostej.

RBmxnzqwtMfgd
Wykres przedstawia zależność prędkości kątowej śmigła samolotu daną w radianach na sekundę, od czasu w sekundach. Prędkość kątową na osi pionowej przedstawiono od zera do 45 co 5 radianów na sekundę. Czas na osi poziomej przedstawiono od zera do 5,5 co 0,5 sekundy. Wspomniana zależność oznaczona jest niebieskim odcinkiem od 30 radianów na sekundę dla czasu zero sekund, do zera radianów na sekundę dla czasu 5 sekund. Jest to zależność malejąca.
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
uzupełnij treść