Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RVLSEJBRs3mMW1
Ćwiczenie 1
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych zadań, zaznaczając prawda lub fałsz.. Zbieranie wody deszczowej w specjalnych zbiornikach jest przykładem małej retencji.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jednym ze sposobów rekultywacji jezior po eutrofizacji jest ozonowanie przydennych warstw wody.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Deszczowy ogród jest przykładem bioretencji.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1P3EKdeTg7Od1
Ćwiczenie 2
Połącz systemy komunikacji zbiorowej z odpowiednimi miastami, w których są wykorzystywane. Szybki Tramwaj Możliwe odpowiedzi: 1. Poznań, 2. Warszawa, 3. Lublin Metro Możliwe odpowiedzi: 1. Poznań, 2. Warszawa, 3. Lublin Trolejbus Możliwe odpowiedzi: 1. Poznań, 2. Warszawa, 3. Lublin
R1D1PAR5ZqxJ91
Ćwiczenie 3
Zaznacz działanie, które sprzyja zachowaniu bioróżnorodności w Polsce. Możliwe odpowiedzi: 1. Fragmentacja siedlisk zwierząt, 2. Wytyczanie korytarzy ekologicznych, 3. Monokultury sosnowe, 4. Zwiększająca się deforestacja
RZ8Yoc9IHmal42
Ćwiczenie 4
Przyporządkuj wymienione działania podejmowane w celu ograniczenia zanieczyszczenia atmosfery, do odpowiedniej kategorii. Działania rządowe Możliwe odpowiedzi: 1. Uszczelnienie okien oraz izolacja cieplna budynków., 2. Zakup energooszczędnego oświetlenia oraz sprzętów gospodarstwa domowego., 3. Ustawowy zakaz sprzedaży i spalania paliw niskiej jakości., 4. Rozwój komunikacji publicznej (np. kolei metropolitarnych)., 5. Edukacja społeczeństwa poprzez programy uświadamiające o konsekwencjach wynikających z korzystania z konwencjonalnych źródeł energii., 6. Zmiana systemu energetycznego, zwiększenie udziału OZE. Działania samorządowe Możliwe odpowiedzi: 1. Uszczelnienie okien oraz izolacja cieplna budynków., 2. Zakup energooszczędnego oświetlenia oraz sprzętów gospodarstwa domowego., 3. Ustawowy zakaz sprzedaży i spalania paliw niskiej jakości., 4. Rozwój komunikacji publicznej (np. kolei metropolitarnych)., 5. Edukacja społeczeństwa poprzez programy uświadamiające o konsekwencjach wynikających z korzystania z konwencjonalnych źródeł energii., 6. Zmiana systemu energetycznego, zwiększenie udziału OZE. Działania indywidualne Możliwe odpowiedzi: 1. Uszczelnienie okien oraz izolacja cieplna budynków., 2. Zakup energooszczędnego oświetlenia oraz sprzętów gospodarstwa domowego., 3. Ustawowy zakaz sprzedaży i spalania paliw niskiej jakości., 4. Rozwój komunikacji publicznej (np. kolei metropolitarnych)., 5. Edukacja społeczeństwa poprzez programy uświadamiające o konsekwencjach wynikających z korzystania z konwencjonalnych źródeł energii., 6. Zmiana systemu energetycznego, zwiększenie udziału OZE.
21
Ćwiczenie 5

Podaj przykłady działań zrealizowanych w celu rekultywacji terenów pokopalnianych. Wyjaśnij, jakie nowe funkcje mogą pełnić takie obszary w przyszłości.

R11RWzbobqpf0
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Podaj 5 przykładów proekologicznych zachowań konsumenckich, które można zastosować w każdym domu, a które wpisują się w zasadę Zero waste

RSdjMGt96kZel
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Zaproponuj 4 sposoby wykorzystania plastikowej butelki po wodzie poprzez jej upcykling.

RvkQ3xDBrmZW9
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Wyjaśnij, dlaczego pozostawienie nieskoszonych trawników w miastach lub zakładanie tzw. kwietnych łąk ma charakter działań ekologicznych.

R1Sg9Y8Ez1cpQ
(Uzupełnij).