Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
Rhu8PFNWMEF5R
Możliwe odpowiedzi: 1. Czas powstania malowideł ze sklepienia jaskini w Lascaux określany jest na 17 000 – 15 000 lat p.n.e., 2. Dużym osiągnięciem ewolucji kulturowej człowieka był rozwój rolnictwa, co miało miejsce ok. 100 tys. lat temu., 3. Rozpoczęcie uprawy roślin było możliwe, dzięki ustąpieniu ostatniego zlodowacenia., 4. Pismo rozwijało się niezależnie od siebie w różnych częściach świata.
1
Ćwiczenie 2
RrJLgQKCc8dEC
Połącz podane sformułowania z ich poprawnym wyjaśnieniem. neandertalczyk Możliwe odpowiedzi: 1. narzędzie kamienne o migdałowatym, sercowatym kształcie., 2. określona cecha, stanowiąca przystosowanie do pełnienia pewnych funkcji, które mogą okazać się przydatne w nowych warunkach środowiska., 3. przedstawiciel człowiekowatych żyjący w Europie i zachodniej Azji, konkurent Homo sapiens, który wyginął około 20 tys. lat temu., 4. człowiek rozumny, jedyny żyjący współcześnie przedstawiciel człowiekowatych, który pojawił się na Ziemi około 200 - 150 tys. lat temu. preadaptacja Możliwe odpowiedzi: 1. narzędzie kamienne o migdałowatym, sercowatym kształcie., 2. określona cecha, stanowiąca przystosowanie do pełnienia pewnych funkcji, które mogą okazać się przydatne w nowych warunkach środowiska., 3. przedstawiciel człowiekowatych żyjący w Europie i zachodniej Azji, konkurent Homo sapiens, który wyginął około 20 tys. lat temu., 4. człowiek rozumny, jedyny żyjący współcześnie przedstawiciel człowiekowatych, który pojawił się na Ziemi około 200 - 150 tys. lat temu. Homo sapiens Możliwe odpowiedzi: 1. narzędzie kamienne o migdałowatym, sercowatym kształcie., 2. określona cecha, stanowiąca przystosowanie do pełnienia pewnych funkcji, które mogą okazać się przydatne w nowych warunkach środowiska., 3. przedstawiciel człowiekowatych żyjący w Europie i zachodniej Azji, konkurent Homo sapiens, który wyginął około 20 tys. lat temu., 4. człowiek rozumny, jedyny żyjący współcześnie przedstawiciel człowiekowatych, który pojawił się na Ziemi około 200 - 150 tys. lat temu. pięściak Możliwe odpowiedzi: 1. narzędzie kamienne o migdałowatym, sercowatym kształcie., 2. określona cecha, stanowiąca przystosowanie do pełnienia pewnych funkcji, które mogą okazać się przydatne w nowych warunkach środowiska., 3. przedstawiciel człowiekowatych żyjący w Europie i zachodniej Azji, konkurent Homo sapiens, który wyginął około 20 tys. lat temu., 4. człowiek rozumny, jedyny żyjący współcześnie przedstawiciel człowiekowatych, który pojawił się na Ziemi około 200 - 150 tys. lat temu.
1
Ćwiczenie 3
RLHehWXdVhHOf
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Pięściak - José-Manuel Benito Alvarez, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
Odłupek - The Portable Antiquities Scheme, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 2.0.
Otoczak - Schaferpho, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 3
RiwCaz1WWOFfg
Podaj, czym były pięściaki i jakie posiadały funkcje. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 4
R1IUXgDzdBgBn
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 5
Rdi5WbqYpelO7
Uporządkuj w odpowiedniej kolejności przedstawione poniżej etapy ewolucji człowieka. Elementy do uszeregowania:
2
Ćwiczenie 6
R1H1Az8VPZ3Ug
Uzupełnij tekst odpowiednimi sformułowaniami. Najstarszym systemem znaków, uznanym za pismo było 1. sumeryjskie pismo klinowe, 2. 3500 lat p.n.e, 3. neandertalczyk, 4. sumeryjskie pismo obrazkowe, 5. Homo sapiens, 6. 1000 lat p. n. e..
Pismo to powstało ok. 1. sumeryjskie pismo klinowe, 2. 3500 lat p.n.e, 3. neandertalczyk, 4. sumeryjskie pismo obrazkowe, 5. Homo sapiens, 6. 1000 lat p. n. e.. Należy mieć świadomość, że rozwój psychiki nie
dotyczył tylko i wyłącznie gatunku 1. sumeryjskie pismo klinowe, 2. 3500 lat p.n.e, 3. neandertalczyk, 4. sumeryjskie pismo obrazkowe, 5. Homo sapiens, 6. 1000 lat p. n. e.. Również 1. sumeryjskie pismo klinowe, 2. 3500 lat p.n.e, 3. neandertalczyk, 4. sumeryjskie pismo obrazkowe, 5. Homo sapiens, 6. 1000 lat p. n. e. wyróżniał się
pewnym rozwojem psychiki i kultury, o czym świadczy fakt, że gatunek ten grzebał zmarłych.
31
Ćwiczenie 7
R1JtRrp4AAvWT
Jedną z najważniejszych preadaptacji, które umożliwiły rozwój psychiki i kultury człowieka jest stosunkowo duża objętość mózgu. Uzasadnij to stwierdzenie za pomocą dwóch argumentów. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
R1A8qNgQJcvPZ
Jedną z najważniejszych preadaptacji, które umożliwiły rozwój psychiki i kultury człowieka była chwytna ręka. Uzasadnij to stwierdzenie za pomocą dwóch argumentów. (Uzupełnij).