RWjTWWJi7Grde
Audiobook dotyczy ewolucji kulturowej człowieka.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 1
R1KPKeKSweahu
Wyjaśnij, czym są preadaptacje? (Uzupełnij).
Polecenie 2
Rm2YIfoRdoYpI
Przedstaw pokrótce ewolucję narzędzi używanych przez człowieka. (Uzupełnij).