Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R1Yhl8RjMu3fj1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1P9gpC3yqSqj
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1F5duL2g9olw1
Ćwiczenie 2
Dokończ zdanie.
Powszechnie uznana dziś teoria powstania i ewolucji Wszechświata zakłada, że: Możliwe odpowiedzi: 1. Wszechświat powstał wskutek Wielkiego Wybuchu nieskończenie gęstego i gorącego punktu, jest statyczny, trwa w stałym, niezmienionym stanie i nie podlega ekspansji., 2. Wszechświat powstał wskutek Wielkiego Wybuchu nieskończenie gęstego i gorącego punktu i nieustannie się rozszerza., 3. Wszechświat powstał wskutek Wielkiego Wybuchu nieskończenie gęstego i gorącego punktu, ale natychmiast zaczął się kurczyć pod wpływem grawitacji powracając do stanu początkowego.
RZVQoMmz1yV7f1
Ćwiczenie 3
Uporządkuj w kolejności chronologicznej poszczególne etapy powstawania Wszechświata. Elementy do uszeregowania: 1. Era Plancka, 2. Wielki Wybuch, 3. Rozprzęganie Materii i Promieniowania, 4. Era Wielkiej Unifikacji, 5. Powstawanie Galaktyk, 6. Era Nukleosyntezy, 7. Powstanie Materii, 8. Ewolucja Chemiczna Galaktyk, 9. Era Inflacji
11
Ćwiczenie 4

Przeanalizuj rysunek prezentujący jedną z teorii powstania i ewolucji Wszechświata, opisz przedstawiony proces.

Zapoznaj się z opisem rysunku prezentującego jedną z teorii powstania i ewolucji Wszechświata, opisz przedstawiony proces.

RVZL00JJLLcwz
R10u6eJjBQQJ0
(Uzupełnij).
RvCFLG2nSZ9jX21
Ćwiczenie 5
Łączenie par. Zaznacz prawdziwą lub fałszywą odpowiedź. Dowodem na prawdziwość teorii Wielkiego Wybuchu jest wyłącznie odkrycie mikrofalowego promieniowania tła.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wielkie Rozdarcie i Wielki Kolaps to koncepcje kosmologiczne wyjaśniające koniec Wszechświata.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Badania naukowe wskazują, że ciągłe rozszerzanie Wszechświata, przy stałej gęstości ciemnej energii spowoduje jego rozerwanie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. We Wszechświecie istnieje jedynie Galaktyka Drogi Mlecznej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1LZKJ34dlXXU21
Ćwiczenie 6
Uzupełnij poniższy tekst odpowiednimi wyrazami znajdującymi się w ramce pod tekstem. Po Wielkim Wybuchu nieskończenie gorąca i gęsta drobina zaczęła się 1. galaktyki, 2. Wielkiego Wybuchu, 3. gwałtowna ekspansja, 4. wodoru, 5. Inflacji, 6. zmniejszać, 7. krótko, 8. wzrosły, 9. obłoki gazowe, 10. stygnąć, 11. gwiazdy, 12. gwiazdy, 13. helu, 14. Wielki Wybuch, 15. rozszerzać, 16. długo, 17. Inflacja i 1. galaktyki, 2. Wielkiego Wybuchu, 3. gwałtowna ekspansja, 4. wodoru, 5. Inflacji, 6. zmniejszać, 7. krótko, 8. wzrosły, 9. obłoki gazowe, 10. stygnąć, 11. gwiazdy, 12. gwiazdy, 13. helu, 14. Wielki Wybuch, 15. rozszerzać, 16. długo, 17. Inflacja. Drobne cząstki elementarne zaczęły się ze sobą łączyć, tworząc atomy 1. galaktyki, 2. Wielkiego Wybuchu, 3. gwałtowna ekspansja, 4. wodoru, 5. Inflacji, 6. zmniejszać, 7. krótko, 8. wzrosły, 9. obłoki gazowe, 10. stygnąć, 11. gwiazdy, 12. gwiazdy, 13. helu, 14. Wielki Wybuch, 15. rozszerzać, 16. długo, 17. Inflacja i 1. galaktyki, 2. Wielkiego Wybuchu, 3. gwałtowna ekspansja, 4. wodoru, 5. Inflacji, 6. zmniejszać, 7. krótko, 8. wzrosły, 9. obłoki gazowe, 10. stygnąć, 11. gwiazdy, 12. gwiazdy, 13. helu, 14. Wielki Wybuch, 15. rozszerzać, 16. długo, 17. Inflacja. Chociaż Wszechświat wciąż się rozszerzał i rozszerza się nadal, hel i wodór zebrały się w olbrzymie 1. galaktyki, 2. Wielkiego Wybuchu, 3. gwałtowna ekspansja, 4. wodoru, 5. Inflacji, 6. zmniejszać, 7. krótko, 8. wzrosły, 9. obłoki gazowe, 10. stygnąć, 11. gwiazdy, 12. gwiazdy, 13. helu, 14. Wielki Wybuch, 15. rozszerzać, 16. długo, 17. Inflacja, z których ostatecznie powstały 1. galaktyki, 2. Wielkiego Wybuchu, 3. gwałtowna ekspansja, 4. wodoru, 5. Inflacji, 6. zmniejszać, 7. krótko, 8. wzrosły, 9. obłoki gazowe, 10. stygnąć, 11. gwiazdy, 12. gwiazdy, 13. helu, 14. Wielki Wybuch, 15. rozszerzać, 16. długo, 17. Inflacja, a w nich narodziły się pierwsze 1. galaktyki, 2. Wielkiego Wybuchu, 3. gwałtowna ekspansja, 4. wodoru, 5. Inflacji, 6. zmniejszać, 7. krótko, 8. wzrosły, 9. obłoki gazowe, 10. stygnąć, 11. gwiazdy, 12. gwiazdy, 13. helu, 14. Wielki Wybuch, 15. rozszerzać, 16. długo, 17. Inflacja. Po Wielkim Wybuchu wystąpił krótki okres 1. galaktyki, 2. Wielkiego Wybuchu, 3. gwałtowna ekspansja, 4. wodoru, 5. Inflacji, 6. zmniejszać, 7. krótko, 8. wzrosły, 9. obłoki gazowe, 10. stygnąć, 11. gwiazdy, 12. gwiazdy, 13. helu, 14. Wielki Wybuch, 15. rozszerzać, 16. długo, 17. Inflacja, czyli 1. galaktyki, 2. Wielkiego Wybuchu, 3. gwałtowna ekspansja, 4. wodoru, 5. Inflacji, 6. zmniejszać, 7. krótko, 8. wzrosły, 9. obłoki gazowe, 10. stygnąć, 11. gwiazdy, 12. gwiazdy, 13. helu, 14. Wielki Wybuch, 15. rozszerzać, 16. długo, 17. Inflacja, której standardowa teoria 1. galaktyki, 2. Wielkiego Wybuchu, 3. gwałtowna ekspansja, 4. wodoru, 5. Inflacji, 6. zmniejszać, 7. krótko, 8. wzrosły, 9. obłoki gazowe, 10. stygnąć, 11. gwiazdy, 12. gwiazdy, 13. helu, 14. Wielki Wybuch, 15. rozszerzać, 16. długo, 17. Inflacja nie przewiduje. W krótkim okresie ekspansji powstała cała materia Wszechświata a rozmiary obserwowanego Wszechświata 1. galaktyki, 2. Wielkiego Wybuchu, 3. gwałtowna ekspansja, 4. wodoru, 5. Inflacji, 6. zmniejszać, 7. krótko, 8. wzrosły, 9. obłoki gazowe, 10. stygnąć, 11. gwiazdy, 12. gwiazdy, 13. helu, 14. Wielki Wybuch, 15. rozszerzać, 16. długo, 17. Inflacja do rozmiarów przewidzianych dla tego momentu przez teorię standardową. 1. galaktyki, 2. Wielkiego Wybuchu, 3. gwałtowna ekspansja, 4. wodoru, 5. Inflacji, 6. zmniejszać, 7. krótko, 8. wzrosły, 9. obłoki gazowe, 10. stygnąć, 11. gwiazdy, 12. gwiazdy, 13. helu, 14. Wielki Wybuch, 15. rozszerzać, 16. długo, 17. Inflacja była niezwykłym zjawiskiem, ponieważ trwało niewyobrażalnie 1. galaktyki, 2. Wielkiego Wybuchu, 3. gwałtowna ekspansja, 4. wodoru, 5. Inflacji, 6. zmniejszać, 7. krótko, 8. wzrosły, 9. obłoki gazowe, 10. stygnąć, 11. gwiazdy, 12. gwiazdy, 13. helu, 14. Wielki Wybuch, 15. rozszerzać, 16. długo, 17. Inflacja.
RMPXC38c6S0KN21
Ćwiczenie 7
Rozstrzygnij jakiej ery dotyczy konkretny opis.
311
Ćwiczenie 8

Wykres przedstawia trzy warianty: A, B, C ewolucji Wszechświata. Przeanalizuj je i określ (dla każdego wariantu), jak przebiega proces ewolucji Wszechświata. Skorzystaj z różnych źródeł informacji.

R1jvTCMHyCRbk
Rk7qf26yyWYVF
(Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 8
R97ic8d0T6OsM
(Uzupełnij).