Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RA0TlAfoyRcn91
Ćwiczenie 1
Wskaż wszystkie procesy, podczas których zachodzi mitoza. Możliwe odpowiedzi: 1. rozmnażanie bezpłciowe, 2. koniugacja pantofelków, 3. koniugacja bakterii, 4. wzrost organizmu, 5. tworzenie gamet człowieka, 6. namnażanie wirusów, 7. regeneracja uszkodzonych tkanek
1
RcHLfkuVzT28E11
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: wikipedia.org, domena publiczna.
Rb9WpjW4SP5bN
(Uzupełnij).
R3rX6XNhsyQqx1
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.. Komórki haploidalne mogą dzielić się mitotycznie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Mitoza składa się z interfazy i fazy M, w której występują kariokineza i cytokineza.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Gdy komórka znajdzie się w fazie spoczynkowej G0, nie ma możliwości powrotu do fazy G1 i wznowienia podziałów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1NxLRBEaWITW2
Ćwiczenie 4
Uzupełnij poniższy tekst właściwymi określeniami. Mitoza to proces, w którym z komórki 1. 4c i 4 n, 2. podwojona, 3. taka sama, 4. taka sama, 5. podwojona, 6. 1c i 1n, 7. 2c i 2n, 8. dwie, 9. haploidalne, 10. 4c i 2n, 11. diploidalnej, 12. haploidalnej, 13. cztery, 14. diploidalne powstają 1. 4c i 4 n, 2. podwojona, 3. taka sama, 4. taka sama, 5. podwojona, 6. 1c i 1n, 7. 2c i 2n, 8. dwie, 9. haploidalne, 10. 4c i 2n, 11. diploidalnej, 12. haploidalnej, 13. cztery, 14. diploidalne komórki 1. 4c i 4 n, 2. podwojona, 3. taka sama, 4. taka sama, 5. podwojona, 6. 1c i 1n, 7. 2c i 2n, 8. dwie, 9. haploidalne, 10. 4c i 2n, 11. diploidalnej, 12. haploidalnej, 13. cztery, 14. diploidalne. Jeśli liczbę cząsteczek DNA oznaczy się literą c, a liczbę chromosomów literą n, to w porównaniu do fazy G1 w fazie S występuje 1. 4c i 4 n, 2. podwojona, 3. taka sama, 4. taka sama, 5. podwojona, 6. 1c i 1n, 7. 2c i 2n, 8. dwie, 9. haploidalne, 10. 4c i 2n, 11. diploidalnej, 12. haploidalnej, 13. cztery, 14. diploidalne liczba c i 1. 4c i 4 n, 2. podwojona, 3. taka sama, 4. taka sama, 5. podwojona, 6. 1c i 1n, 7. 2c i 2n, 8. dwie, 9. haploidalne, 10. 4c i 2n, 11. diploidalnej, 12. haploidalnej, 13. cztery, 14. diploidalne liczba n. Następnie, gdy w profazie w komórce jest 4c i 2n, po zakończeniu podziału każda z komórek potomnych ma 1. 4c i 4 n, 2. podwojona, 3. taka sama, 4. taka sama, 5. podwojona, 6. 1c i 1n, 7. 2c i 2n, 8. dwie, 9. haploidalne, 10. 4c i 2n, 11. diploidalnej, 12. haploidalnej, 13. cztery, 14. diploidalne.
RkhpQCNFEpsuY2
Ćwiczenie 5
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1SJ17hXU5EBO2
Ćwiczenie 6
Spośród podanych komórek człowieka wybierz te, dla których charakterystyczny jest brak powrotu do podziałów po wejściu w fazę G0. Możliwe odpowiedzi: 1. komórki tłuszczowe, 2. osteocyty, 3. komórki nabłonkowe, 4. erytrocyty, 5. leukocyty, 6. płytki krwi, 7. komórki macierzyste
31
Ćwiczenie 7

Poniższa ilustracja przedstawia kariotyp – graficzny sposób prezentacji chromosomów badanego organizmu. Dzięki badaniom cytogenetycznym możliwe jest wykrycie mutacji chromosomowych, takich jak translokacja pomiędzy ramieniem krótkim chromosomu 2 a ramieniem długim chromosomu 14, przedstawiona na poniższym idiogramie pacjenta płci męskiej.

Zapoznaj się z opisem ilustracji przedstawiającej kariotyp – graficzny sposób prezentacji chromosomów badanego organizmu. Dzięki badaniom cytogenetycznym możliwe jest wykrycie mutacji chromosomowych, takich jak translokacja pomiędzy ramieniem krótkim chromosomu 2 a ramieniem długim chromosomu 14, przedstawiona na poniższym idiogramie pacjenta płci męskiej.

RNsL3AlBfup20
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RX8b6kh0A95SV
Na podstawie wyglądu chromosomów określ, w jakiej fazie mitozy badane są chromosomy pacjentów. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Nowotwory to rozległa grupa chorób, które łączy zdolność do niekontrolowanych podziałów. Utrata kontroli organizmu nad tą grupą komórek jest związana z zajściem mutacji w genach kontroli cyklu komórkowego, czyli protoonkogenach i antyonkogenach (genach supresorowych). Komórki nowotworowe mają nieograniczony potencjał replikacyjny, nie reagują na czynniki hamujące ich wzrost oraz najczęściej nie ulegają apoptozie nawet wtedy, gdy mają poważnie uszkodzony materiał genetyczny.

Indeks górny Źródło: zdrowegeny.pl Indeks górny koniec

RuEbNmnmBM6BK
Na podstawie powyższego tekstu wyjaśnij, dlaczego komórki nowotworowe podlegają badaniom nad nieśmiertelnością. (Uzupełnij).