Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Audiobook do ćwiczeń nr 1–3

R2KQk0zOpJJOS
Nagranie dźwiękowe lekcji: św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna.
Źródło I: Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, Warszawa 1995.
Źródło II: Herbert L. A. Hart, Prawo a moralność, Kraków 1985.
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RDZVEqZab7Pwx
Zaznacz, jaką relację między moralnością a prawem wskazuje św. Tomasz. Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź A, 2. Nieprawidłowa odpowiedź B, 3. Prawidłowa odpowiedź A, 4. Nieprawidłowa odpowiedź B
1
Ćwiczenie 2

Na podstawie powyższego tekstu uzupełnij tekst w ten sposób, by przedstawiał relację między prawem naturalnym a rozumem.

RO4ws51PaR6sM
Prawo stanowione musi być zgodne z prawem 1. ogólne normy, 2. Rozwijający się, 3. wyobrażenia, 4. prawu naturalnemu, 5. ludzkim, 6. dobremu prawu, 7. rozum Boga, 8. cele, 9. wrodzone zasady, 10. rozum naturalny, 11. boskim, 12. Stworzony przez Boga i prawem naturalnym. 1. ogólne normy, 2. Rozwijający się, 3. wyobrażenia, 4. prawu naturalnemu, 5. ludzkim, 6. dobremu prawu, 7. rozum Boga, 8. cele, 9. wrodzone zasady, 10. rozum naturalny, 11. boskim, 12. Stworzony przez Boga rozum człowieka zapoczątkowuje ludzkie postępowanie. Rozum człowieka nie jest normą rzeczy, lecz posiada 1. ogólne normy, 2. Rozwijający się, 3. wyobrażenia, 4. prawu naturalnemu, 5. ludzkim, 6. dobremu prawu, 7. rozum Boga, 8. cele, 9. wrodzone zasady, 10. rozum naturalny, 11. boskim, 12. Stworzony przez Boga, które powinno się traktować jako 1. ogólne normy, 2. Rozwijający się, 3. wyobrażenia, 4. prawu naturalnemu, 5. ludzkim, 6. dobremu prawu, 7. rozum Boga, 8. cele, 9. wrodzone zasady, 10. rozum naturalny, 11. boskim, 12. Stworzony przez Boga tego, co ma człowiek czynić. Dlatego 1. ogólne normy, 2. Rozwijający się, 3. wyobrażenia, 4. prawu naturalnemu, 5. ludzkim, 6. dobremu prawu, 7. rozum Boga, 8. cele, 9. wrodzone zasady, 10. rozum naturalny, 11. boskim, 12. Stworzony przez Boga należy traktować jako ten, który wyznacza normy i miary prowadzące ku 1. ogólne normy, 2. Rozwijający się, 3. wyobrażenia, 4. prawu naturalnemu, 5. ludzkim, 6. dobremu prawu, 7. rozum Boga, 8. cele, 9. wrodzone zasady, 10. rozum naturalny, 11. boskim, 12. Stworzony przez Boga. 
1
Ćwiczenie 3

Na podstawie audiobooka odpowiedz na pytanie: Jakie jest główne założenie pozytywizmu prawniczego?

Rhaymd4mFdSFN
Jakie jest główne założenie pozytywizmu prawniczego? Możliwe odpowiedzi: 1. Zasady i reguły ludzkiego postępowania, które przedstawia prawo, nie mogą powstawać w oparciu o naturalne działanie ludzkiego rozumu i ludzką moralność., 2. Każde prawo powinno być stanowione w oparciu o badania historyczne, socjologiczne oraz zasady moralne., 3. Wyroki prawa muszą być sądami o faktach, pokrywającymi się z powszechnie przyjętymi sądami etycznymi.
RgzwCwkyUlKHT1
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
2
Ćwiczenie 5

Kardynał Stanisław Dziwisz domagał się, by prawo stanowione w Polsce było zgodne z prawem naturalnym. Jak sądzisz, czy istnieje możliwość stworzenia takiego prawa? Jaki miałoby przyjąć kształt? Zapisz swoje przypuszczenia.

R1Ru11v0380zR
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Znajdź przykłady toczących się dyskusji na temat różnic między postrzeganiem prawa naturalnego a prawem pozytywnym. Odpowiedz na pytanie, gdzie znajdujesz problem filozoficzny?

R1Lbi2G8URYiU
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zastanów się i odpowiedz, czy można oddzielić prawo od moralności? Czy znasz przykłady takich rozwiązań?

RDcOS9TACnJ7O
(Uzupełnij).

Praca domowa

31
Ćwiczenie 8

Napisz esej na temat: Prawo a wartości moralne w zmieniającym się społeczeństwie.

R1HwcRQsTXMrT
(Uzupełnij).