Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
RKgAJ6vpUUziq1
Ćwiczenie 1
Wybierz prawidłowe dokończenie zdania.

Dyfrakcja nie zachodzi dla fal: Możliwe odpowiedzi: 1. elektromagnetycznych, 2. dźwiękowych, 3. na powierzchni wody, 4. żadne z powyższych
R15PSkAeKglp51
Ćwiczenie 2
Określ prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P przy zdaniach prawdziwych i F przy zdaniach fałszywych. A) Sonar wykorzystuje dyfrakcję fal w wodzie. P/F

B) Nietoperz na podstawie fal dźwiękowych, które uległy dyfrakcji na owadach, znajduje swoje pożywienie. P/F

C) Radar oraz sonar rejestrują fale odbite od powierzchni przeszkody lub obiektu. P/F
2
Ćwiczenie 3
R1ndD5FRfUV7B
Nietoperz potrafi usłyszeć dźwięki o częstotliwości nawet 100000 Hz. Oblicz, jakich rozmiarów musi być owad, aby dźwięk o takiej częstotliwości uległ na nim dyfrakcji. Przyjmij prędkość dźwięku równą 330 m/s. Wynik podaj w milimetrach z dokładnością do dwóch cyfr znaczących. Odpowiedź: Owad powinien mieć rozmiar około Tu uzupełnij milimetra.
R1lvyhaA5Isa22
Ćwiczenie 4
Wybierz właściwe słowo Sonar oraz radar wykorzystują zjawisko (dyfrakcji / załamania) fal. Sonar wytwarza fale (dźwiękowe / elektromagnetyczne), natomiast radar fale (dźwiękowe / elektromagnetyczne). Fale te po dotarciu do przeszkody (odbijają się / załamują się), dzięki czemu wracają do urządzenia. Pozwala to określić pozycję i rozmiar obiektów. Przykładowym zwierzęciem morskim wykorzystującym to zjawisko jest (delfin / rekin / mors).
RvY9NSXGd94I42
Ćwiczenie 5
Spowodowane silnym lokalnym powiewem wiatru drobne fale na wodzie (nałożone na fale o dużej amplitudzie) poruszają się z prędkością 2m/s i ulegają dyfrakcji na spławiku czyjejś wędki. Podaj orientacyjną częstotliwość wywołanych przez nie drgań powierzchni wody, jeśli średnica spławika wynosi 1cm. Fale te mają częstotliwość rzędu Tu uzupełnij Hz
RBKi5bm4E1WP82
Ćwiczenie 6
Jednym z pokarmów nietoperzy są komary. Oszacuj częstotliwość dźwięku, jaki musi wytworzyć nietoperz, aby wykryć komara o długości 4 mm. Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi ok. 330 m/s. Odpowiedź: Nietoperz musi wytworzyć dźwięk o częstotliwości ok. Tu uzupełnij kHz.
2
Ćwiczenie 7
R1XqEraNcTgIx
Laser świeci światłem o długości fali 500 nm na szczelinę o szerokości 1 mm. Oszacuj, ile razy należy zmniejszyć szczelinę, aby nastąpiło zjawisko dyfrakcji. Szczelinę należy zmniejszyć Tu uzupełnij razy.
21
Ćwiczenie 8

Izaak Newton był twórcą korpuskularnej (cząsteczkowej) teorii światła. Zjawisko dyfrakcji na szczelinie próbował tłumaczyć krótkozasięgowym oddziaływaniem cząsteczek światła z krawędziami szczeliny (Rys. poniżej). Oddziaływanie to powinno być przyciągające, przy czym jego natężenie powinno maleć w miarę oddalania się od krawędzi szczeliny.

Rozstrzygnij, czy taki model mógłby wyjaśnić powstanie obrazu przedstawionego na Rys. 5. w sekcji „Dyfrakcja światła na szczelinie” w części „Przeczytaj”. Odpowiedź uzasadnij.

RmfqlL3uPXzwI
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
uzupełnij treść