Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
11
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Napisz program, który metodą iteracyjną wypisze wszystkie liczby naturalne dodatnie nie większe od podanej liczby n i podzielne przez 3 (w kolejności malejącej).
Przetestuj działanie programu dla n = 18.

Specyfikacja:

Dane:

 • n – liczba naturalna dodatnia

Wynik:

Program wypisuje ciąg liczb naturalnych dodatnich, spełniających podane warunki (w kolejności malejącej).

R1D0OmJg89CmZ
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Napisz program, który metodą iteracyjną wypisze wszystkie liczby naturalne nie większe od podanej liczby i podzielne przez 3 (nie uwzględniając zera, w kolejności malejącej). Przetestuj go dla n = 18.

Linia 1. def wypisz podkreślnik iteracyjnie otwórz nawias okrągły n zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 2. kratka Tu uzupełnij kod. Linia 3. pass. Linia 5. n znak równości 18. Linia 7. wypisz podkreślnik iteracyjnie otwórz nawias okrągły n zamknij nawias okrągły.
21
Ćwiczenie 2

Napisz program, który metodą rekurencyjną wypisze wszystkie liczby naturalne dodatnie nie większe od podanej liczby n i podzielne przez 2 (w kolejności malejącej).
Przetestuj działanie programu dla n = 18.

Specyfikacja problemu:

Dane:

 • n – liczba naturalna dodatnia

Wynik:

Program wypisuje wszystkie liczby naturalne dodatnie podzielne przez 2, które są nie większe niż podana liczba. Program wypisuje liczby w kolejności malejącej.

R10D1tkDDFEsB
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

Napisz program, który metodą rekurencyjną wypisze wszystkie liczby naturalne nie większe od podanej liczby n i podzielne przez 2 (nie uwzględniając zera). Przetestuj go dla n = 18.

Linia 1. def wypisz podkreślnik rekurencyjnie otwórz nawias okrągły n zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 2. kratka Tu uzupełnij kod. Linia 3. pass. Linia 5. n znak równości 18. Linia 6. wypisz podkreślnik rekurencyjnie otwórz nawias okrągły n zamknij nawias okrągły.
31
Ćwiczenie 3

Silniowy system pozycyjny jest pozycyjnym sposobem zapisu liczb naturalnych, w którym mnożniki kolejnych pozycji są definiowane przez silnie kolejnych liczb naturalnych, przykładowo:

(1220)(!)=(14!)+(23!)+(22!)+(01!)=24+12+4+0=40

Oto inny przykład:

(543)(!)=(53!)+(42!)+(31!)=30+8+3=41

Zdefiniuj funkcję testowa(parametr), która będzie przeliczać wartość podaną w postaci silniowej do postaci dziesiętnej. Przyjmij, że parametr nie może składać się z więcej niż 6 cyfr. Dla parametru mniejszego niż 0 lub większego niż 999999 niech funkcja zwraca wartość False.

Specyfikacja problemu:

Dane:

 • parametr – argument funkcji, będący liczbą w systemie silniowym; liczba naturalna dodatnia, maksymalnie sześciocyfrowa

Wynik:

Program wypisuje wartość liczby parametr w systemie dziesiętnym lub wartość False, gdy liczba parametr nie spełnia założeń zadania.

Sprawdź funkcję dla następujących testów:

 • czy funkcja dla parametru mniejszego niż 0 lub większego niż 999999 zwraca typ bool,

 • czy funkcja dla parametru z zakresu <1, 999999> zwraca typ int,

 • czy funkcja dla parametru 12345678 zwraca wartość False,

 • czy funkcja dla parametru -0.001 zwraca wartość False,

 • czy funkcja dla parametru 1220 zwraca wartość 40,

 • czy funkcja dla parametru 3742 zwraca wartość 124.

R1UxV8dVH05nt
Twoje zadania. Zdefiniowanie funkcji testowa(parametr), działającej zgodnie z opisem Sprawdzenie, czy funkcja dla parametru mniejszego niż 0 lub większego niż 999999 zwraca typ bool. Sprawdzenie, czy funkcja dla parametru z zakresu <1, 999999> zwraca typ int. Sprawdzenie, czy funkcja dla parametru 12345678 zwraca wartość False. Sprawdzenie, czy funkcja dla parametru -0.001 zwraca wartość False. Sprawdzenie, czy funkcja dla parametru 1220 zwraca wartość 40. Sprawdzenie, czy funkcja dla parametru 3742 zwraca wartość 124.

Twoimi zadaniami są:

 1. Zdefiniowanie funkcji <code>testowa(parametr)</code>, działającej zgodnie z opisem

 2. Sprawdzenie, czy funkcja dla parametru mniejszego niż 0 lub większego niż 999999 zwraca typ <code>bool</code>

 3. Sprawdzenie, czy funkcja dla parametru z zakresu <1, 999999> zwraca typ <code>int</code>

 4. Sprawdzenie, czy funkcja dla parametru <code>12345678</code> zwraca wartość <code>False</code>

 5. Sprawdzenie, czy funkcja dla parametru <code>-0.001</code> zwraca wartość <code>False</code>

 6. Sprawdzenie, czy funkcja dla parametru <code>1220</code> zwraca wartość <code>40</code>

 7. Sprawdzenie, czy funkcja dla parametru <code>3742</code> zwraca wartość <code>124</code>

Linia 1. def testowa otwórz nawias okrągły parametr zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 2. kratka tutaj dodaj własny kod. Linia 3. return None. Linia 5. kratka niżej podaj przykład wywołania funkcji.