Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1ViW9v7580a6
Ćwiczenie 1
Połącz w pary pojęcie z jego definicją. siła Możliwe odpowiedzi: 1. wektor o początku w pewnym wyróżnionym punkcie i końcu w punkcie A, 2. zmiana prędkości w czasie, 3. zmiana wektora położenia w czasie, 4. iloczyn masy i przyspieszenia, 5. iloczyn skalarny siły i przemieszczenia, 6. wektor o początku w punkcie początkowym drogi i końcu w punkcie końcowym drogi przyspieszenie Możliwe odpowiedzi: 1. wektor o początku w pewnym wyróżnionym punkcie i końcu w punkcie A, 2. zmiana prędkości w czasie, 3. zmiana wektora położenia w czasie, 4. iloczyn masy i przyspieszenia, 5. iloczyn skalarny siły i przemieszczenia, 6. wektor o początku w punkcie początkowym drogi i końcu w punkcie końcowym drogi wektor położenia punktu A Możliwe odpowiedzi: 1. wektor o początku w pewnym wyróżnionym punkcie i końcu w punkcie A, 2. zmiana prędkości w czasie, 3. zmiana wektora położenia w czasie, 4. iloczyn masy i przyspieszenia, 5. iloczyn skalarny siły i przemieszczenia, 6. wektor o początku w punkcie początkowym drogi i końcu w punkcie końcowym drogi praca Możliwe odpowiedzi: 1. wektor o początku w pewnym wyróżnionym punkcie i końcu w punkcie A, 2. zmiana prędkości w czasie, 3. zmiana wektora położenia w czasie, 4. iloczyn masy i przyspieszenia, 5. iloczyn skalarny siły i przemieszczenia, 6. wektor o początku w punkcie początkowym drogi i końcu w punkcie końcowym drogi prędkość wektorowa Możliwe odpowiedzi: 1. wektor o początku w pewnym wyróżnionym punkcie i końcu w punkcie A, 2. zmiana prędkości w czasie, 3. zmiana wektora położenia w czasie, 4. iloczyn masy i przyspieszenia, 5. iloczyn skalarny siły i przemieszczenia, 6. wektor o początku w punkcie początkowym drogi i końcu w punkcie końcowym drogi przemieszczenie Możliwe odpowiedzi: 1. wektor o początku w pewnym wyróżnionym punkcie i końcu w punkcie A, 2. zmiana prędkości w czasie, 3. zmiana wektora położenia w czasie, 4. iloczyn masy i przyspieszenia, 5. iloczyn skalarny siły i przemieszczenia, 6. wektor o początku w punkcie początkowym drogi i końcu w punkcie końcowym drogi
R1HHBvfqm8WpA
Ćwiczenie 2
Uzupełnij tekst brakującymi słowami. Przeciągnij i upuść. Przemieszczenie (wektor 1. prostej, 2. końcowym, 3. przesunięcia, 4. mniejsza, 5. drodze, 6. krzywoliniowym, 7. większa, 8. przemieszczenia) – wektor łączący położenie początkowe z 1. prostej, 2. końcowym, 3. przesunięcia, 4. mniejsza, 5. drodze, 6. krzywoliniowym, 7. większa, 8. przemieszczenia. Dla dowolnego ruchu krzywoliniowego wartość tego wektora jest 1. prostej, 2. końcowym, 3. przesunięcia, 4. mniejsza, 5. drodze, 6. krzywoliniowym, 7. większa, 8. przemieszczenia bądź równa 1. prostej, 2. końcowym, 3. przesunięcia, 4. mniejsza, 5. drodze, 6. krzywoliniowym, 7. większa, 8. przemieszczenia pokonanej przez ciało. Równość ma miejsce wówczas, gdy ruch odbywa się po linii 1. prostej, 2. końcowym, 3. przesunięcia, 4. mniejsza, 5. drodze, 6. krzywoliniowym, 7. większa, 8. przemieszczenia.
Jeżeli punkt materialny porusza się od położenia A do położenia B, jego przemieszczenie przedstawia wektor AB . Tor ruchu punktu materialnego w ruchu 1. prostej, 2. końcowym, 3. przesunięcia, 4. mniejsza, 5. drodze, 6. krzywoliniowym, 7. większa, 8. przemieszczenia nie pokrywa się z wektorem przemieszczenia AB , a droga S będąca długością tego fragmentu toru, jest 1. prostej, 2. końcowym, 3. przesunięcia, 4. mniejsza, 5. drodze, 6. krzywoliniowym, 7. większa, 8. przemieszczenia lub równa wartości 1. prostej, 2. końcowym, 3. przesunięcia, 4. mniejsza, 5. drodze, 6. krzywoliniowym, 7. większa, 8. przemieszczenia.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemieszczenie_(fizyka)
R10oSVHEDviKp
Ćwiczenie 3
Uzupełnij tekst brakującymi słowami. Przeciągnij i upuść. Położenie – wielkość fizyczna określająca 1. współrzędnych, 2. wektorowa, 3. umiejscowienie, 4. odniesienia, 5. wodzącego danego ciała w przestrzeni względem wybranego układu 1. współrzędnych, 2. wektorowa, 3. umiejscowienie, 4. odniesienia, 5. wodzącego. Wielkość ta, w zależności od kontekstu, w jakim jest użyta, może występować jawnie jako 1. współrzędnych, 2. wektorowa, 3. umiejscowienie, 4. odniesienia, 5. wodzącego wielkość fizyczna określająca kierunek i odległości danego obiektu od wybranego punktu 1. współrzędnych, 2. wektorowa, 3. umiejscowienie, 4. odniesienia, 5. wodzącego, który umiejscawia się zwykle w początku układu współrzędnych. Wówczas wektor punktu odniesienia do tego ciała nosi nazwę wektora 1. współrzędnych, 2. wektorowa, 3. umiejscowienie, 4. odniesienia, 5. wodzącego.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82o%C5%BCenie
RyFaOatYWMgYv
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R14bc8rRbCB0o
Ćwiczenie 5
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RIsSl8n186GbF
Ćwiczenie 6
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R18nmJKSyzDnq
Ćwiczenie 7
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RFlpM84rlSB2z
Ćwiczenie 8
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.