Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R12Xzob8cC7Pu1
Ćwiczenie 1
Uzupełnij tekst własciwymi fragmentami. Recydywa to popełnienie przestępstwa 1. dwóch, 2. dziesięciu, 3. odmiennego, 4. piętnastu, 5. pięciu, 6. podobnego do czynu, za który sprawca został skazany w ostatnich 1. dwóch, 2. dziesięciu, 3. odmiennego, 4. piętnastu, 5. pięciu, 6. podobnego latach i za który odbył karę co najmniej sześciu miesięcy pozbawienia wolności.
R1ELAra9dsxlz1
Ćwiczenie 2
Wybierz okoliczności zwalniające z odpowiedzialności karnej. Możliwe odpowiedzi: 1. choroba psychiczna, 2. upośledzenie ruchowe, 3. niepełnoletność, 4. działanie w błędzie, 5. zakłócenia czynności psychicznych, 6. upośledzenie umysłowe
RGBYly6byVdqp1
Ćwiczenie 3
Zaznacz środek karny. Możliwe odpowiedzi: 1. grzywna, 2. ograniczenie wolności, 3. poddanie skazanego próbie, 4. pozbawienie praw publicznych

Materiał źródłowy do ćwiczeń nr 4–5.

1
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Art. 7

1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem.

2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

3. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

(…)

Art. 135

1. Kto dopuszcza się czynnej napaści na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

kodekskarny Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 9.04.2020 r.].
21
Ćwiczenie 4
RcTbBCWwx7d00
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: zbrodnie, występki) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5
R1MJb2yoQ1gw4
Opisz, jak ścigane będą te przestępstwa. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Art. 4

1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

kodekskarny Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 9.04.2020 r.].
R9wXlTDvPaPFW
Wyjaśnij, na czym polega wyjątek od zasady prawo nie działa wstecz stosowanej w polskim prawie karnym. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Art. 13

1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.

2. Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nienadającego się do popełnienia czynu zabronionego.

kodekskarny Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 9.04.2020 r.].
R1KxGW0fhxuMw
Wyjaśnij, który paragraf art. 13 Kodeksu karnego odnosi się do tzw. usiłowania nieudolnego. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z wykresami i wykonaj polecenie.

RiJqWNB2I0FdW
Wskaż zależność pomiędzy stosunkiem respondentów do stopnia karania przestępcy a ilością popełnionych przez niego czynów zabronionych. W odpowiedzi odwołaj się do zamieszczonych danych. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z tekstami i wykonaj polecenie.

1
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Art. 26

1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

kodekskarny Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 9.04.2020 r.].

Opis sytuacji

Tego dnia było bardzo gorąco – temperatura na zewnątrz sięgała 30 stopni Celsjusza. Jacek wybrał się do centrum handlowego, chcąc spędzić czas w klimatyzowanym miejscu. Idąc przez parking, zauważył, że w zamkniętym, nagrzanym samochodzie pozostawiony jest pies, godzina na bilecie parkingowym za szybą wskazywała, że siedzi w nim już parę godzin. Jacek rozejrzał się w poszukiwaniu właściciela, ale w pobliżu nikogo nie było. Bez wahania stłukł szybę znalezionym nieopodal kamieniem, po czym wraz z uratowanym psem czekał na powrót jego właściciela.

Indeks górny Źródło: oprac. własne. Indeks górny koniec

R1SJdLMDVmrb3
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Piotr Pytlakowski Świat według świadka

Przeciwnicy podnoszą, iż instytucja świadka koronnego wywodzi się z anglosaskiej kultury prawnej i łamie europejskie standardy. Po drugie, w Polsce stosowana jest zasada legalizmu (żaden sprawca nie może uciec od odpowiedzialności za popełnione czyny), a świadek koronny to przejaw prawnego oportunizmu (…), co łamie konstytucyjną zasadę, że wszyscy są równi wobec prawa.

swiat Źródło: Piotr Pytlakowski, Świat według świadka, dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 27.04.2020 r.].
R1HMVYorfz9x2
Wyjaśnij, na czym polega oportunizm prawny. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida