Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Zaznacz poprawną odpowiedź.

REUq7YXdA8nDh
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
1
Ćwiczenie 2
RyfcQwYACU9CP
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 3

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.

RuzgWd6WBFOBm
R1bp1gFYEh36O
Wstaw w tekst odpowiednie liczby.
2
Ćwiczenie 4

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.

RodaYsdkcjkKX
Ro7v9FNsoBoi3
Uzupełnij tekst odpowiednimi liczbami.
2
Ćwiczenie 5
R1ACw470lX5uY
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Pytanie pierwsze, 2. Pytanie drugie
2
Ćwiczenie 6
R1NFHOhYZAZun
Niech fx=x2-2. Połącz w pary argument x0 i przyrost argumentu h z odpowiednią wartością ilorazu różnicowego funkcji. x0=-2, h=2 Możliwe odpowiedzi: 1. -2, 2. 7, 3. 1, 4. 2 x0=-1, h=3 Możliwe odpowiedzi: 1. -2, 2. 7, 3. 1, 4. 2 x0=0, h=2 Możliwe odpowiedzi: 1. -2, 2. 7, 3. 1, 4. 2 x0=2, h=3 Możliwe odpowiedzi: 1. -2, 2. 7, 3. 1, 4. 2
3
Ćwiczenie 7

Określmy funkcję f wzorem fx=ax, gdzie a0 oraz x0. Wyznacz wzór na iloraz różnicowy tej funkcji, gdy przyrost argumentu h=1 w punkcie o współrzędnych x0,fx0.

3
Ćwiczenie 8

Wykaż, że iloraz różnicowy funkcji liniowej określonej wzorem fx=ax+b w punkcie o współrzędnych x0,fx0 i przyroście h0 jest równy a.