Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Przeanalizuj infografikę, a następnie wykonaj poniższe polecenie.

RQgzV8wAa5U9i
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Polecenie 2

Do wykresu funkcji f należą punkty AB. Oblicz iloraz różnicowy funkcji w punktach AB, jeżeli:

a) A=-3,2B=0,4,

b) A=1,-2B=5,6.