Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RVjyQ0jL3icsP
Ćwiczenie 1
Czy szereg 3-33-1+34-23-3+34-23 jest geometryczny? Możliwe odpowiedzi: 1. TAK, 2. NIE
RRxr1EWUvyIzS
Ćwiczenie 2
Suma szeregu geometrycznego 2+12-1+1+2-12+1+ jest równa: Możliwe odpowiedzi: 1. 7+522, 2. 2+12, 3. 2+32-1, 4. 72+52
R1TjyCw5AuuCv
Ćwiczenie 3
Spośród przedstawionych szeregów geometrycznych, wskaż szeregi zbieżne. Możliwe odpowiedzi: 1. 53+1+35+, 2. 53-1+35-, 3. 23+4+83+, 4. 3-32+334+, 5. 33+1-32+3+34-
R4DMI0CZhgJQh
Ćwiczenie 4
Uporządkuj szeregi geometryczne począwszy od tego, który ma największą sumę. Elementy do uszeregowania: 1. 4-3+94-2716+, 2. 1+13+19+127+, 3. 3-2+43-89+, 4. 1-12+14-18+
R18eDc0JUP9xO
Ćwiczenie 5
Wśród poniższych szeregów geometrycznych wskaż szeregi o sumie dodatniej. Możliwe odpowiedzi: 1. 4-223+179-, 2. -4+223-179+, 3. 3-13+133-, 4. -3+13-133+, 5. 1-22+1+2-13+22-3-223+22+
REdVdhPMGbBdi
Ćwiczenie 6
Spośród wymienionych wartości zmiennej x wskaż te, dla których szereg geometryczny 2xx+2-2xx+22+2xx+23- jest zbieżny. Możliwe odpowiedzi: 1. -43, 2. -34, 3. 2, 4. -2, 5. 1, 6. -1
Ćwiczenie 7

Dla jakich wartości x szereg geometryczny 2x+4x23+8x39+ jest zbieżny?

Ćwiczenie 8

Dla jakich wartości x szereg geometryczny xx-2+xx-22+xx-23+ jest zbieżny?