Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
Rn3uh7rfsRcQN
Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź, 2. Nieprawidłowa odpowiedź A, 3. Nieprawidłowa odpowiedź B
1
Ćwiczenie 2

Dany jest stożek, jak na rysunku.

RANaZh3121UbP
RW97mQoqPcXYZ
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
21
Ćwiczenie 3
R10QQe48cZ4Rz
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
ROGjkZFgaMIwi
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 4
R84eyVugi4E6i
Wstaw w tekst odpowiednie liczby. Jeżeli przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o wysokości 12, to:
- tworząca stożka ma długość 1. 576π, 2. 192π, 3. 83, 4. 483, 5. 96π, 6. 43, 7. 963,
- pole przekroju osiowego jest równe 1. 576π, 2. 192π, 3. 83, 4. 483, 5. 96π, 6. 43, 7. 963,
- pole powierzchni bocznej stożka wynosi 1. 576π, 2. 192π, 3. 83, 4. 483, 5. 96π, 6. 43, 7. 963,
- objętość stożka wynosi 1. 576π, 2. 192π, 3. 83, 4. 483, 5. 96π, 6. 43, 7. 963
2
Ćwiczenie 5
R3f4mVAK27EEa
Wstaw w tekst odpowiednie liczby. Przekrojem poprzecznym stożka o wysokości 10 jest koło o polu 25π. Obwód tego koła jest równy Tu uzupełnijπ. Jeżeli podstawa tego stożka jest kołem podobnym w skali 3 do tego przekroju, to pole podstawy stożka wynosi Tu uzupełnijπ. Objętość stożka jest równa Tu uzupełnijπ.
2
Ćwiczenie 6

Stożek, w którym wysokość wynosi 2 przecięto płaszczyzną w ten sposób, że utworzony przekrój jest trójkątem równobocznym o polu 43. Oblicz kąt nachylenia tego przekroju do płaszczyzny podstawy stożka.

3
Ćwiczenie 7

Przekrojem poprzecznym stożka jest koło o polu równym 18π. Wiadomo, że płaszczyzna przekroju podzieliła stożek na bryły o równych wysokościach. Oblicz objętość stożka, jeżeli tworząca stożka ma długość 10.

3
Ćwiczenie 8

Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoramienny o kącie przy wierzchołku, którego cosinus jest równy 45. Wyznacz pole tego przekroju, jeżeli wiadomo, że promień podstawy stożka ma długość 3.