Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z animacją 3D, a następnie wykonaj poniższe polecenie.

R1PgrN2iCCuEf
Film nawiązujący do treści materiału dotyczącego przekrojów stożka.
Polecenie 2

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o polu równym 123. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego stożka.