Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
Czesław Miłosz Który skrzywdziłeś

Który skrzywdziłeś człowieka prostego,
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,

Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi, że jeszcze jeden dzień przeżyli,

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta.
Możesz go zabić - narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta.

Washington D. C., 1950

prosty Źródło: Czesław Miłosz, Który skrzywdziłeś, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, Kraków 2011.
RCmbPcnGDl37l1
Ćwiczenie 1
broni skrzywdzonych wyrządza krzywdę jest bez winy oskarżyciel zmusza innych do uległości, ma sprzymierzeńców współczuje ofierze tyran został upokorzony został zraniony despota moralista drwi z nieszczęścia
1
Ćwiczenie 1
RQJhIABbrZT3Y1
broni skrzywdzonych, wyrządza krzywdę, jest bez winy, oskarżyciel, zmusza innych do uległości, ma sprzymierzeńców, współczuje ofierze, tyran, został upokorzony, został zraniony, despota, moralista, drwi z nieszczęścia. (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 2

Czy wiersz Czesława Miłosza Który skrzywdziłeś należy do liryki zwrotu do adresata? Wyjaśnij, jakie to ma znaczenie dla przesłania tekstu.

R1bYyKbhcynAu
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 3

Wyjaśnij, w jaki sposób forma wiersza oraz zastosowane w nim środki wyrazu wpływają na wymowę utworu.

R1bYyKbhcynAu
(Uzupełnij).
RWdmVBX4TtYDL1
Ćwiczenie 4
Połącz w pary sformułowania z wiersza i ich objaśnienia. gromadę błaznów koło siebie mając Możliwe odpowiedzi: 1. sprawowanie władzy skutkuje obecnością pochlebców, 2. wszelkie działania zostaną zapamiętane i nie pozostaną bez reakcji, 3. w poezji przechowuje się pamięć o historii, społeczeństwie, polityce, 4. sprawowanie władzy sprzyja zatraceniu wartości pomieszanie dobrego i złego Możliwe odpowiedzi: 1. sprawowanie władzy skutkuje obecnością pochlebców, 2. wszelkie działania zostaną zapamiętane i nie pozostaną bez reakcji, 3. w poezji przechowuje się pamięć o historii, społeczeństwie, polityce, 4. sprawowanie władzy sprzyja zatraceniu wartości spisane będą czyny i rozmowy Możliwe odpowiedzi: 1. sprawowanie władzy skutkuje obecnością pochlebców, 2. wszelkie działania zostaną zapamiętane i nie pozostaną bez reakcji, 3. w poezji przechowuje się pamięć o historii, społeczeństwie, polityce, 4. sprawowanie władzy sprzyja zatraceniu wartości Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. Możliwe odpowiedzi: 1. sprawowanie władzy skutkuje obecnością pochlebców, 2. wszelkie działania zostaną zapamiętane i nie pozostaną bez reakcji, 3. w poezji przechowuje się pamięć o historii, społeczeństwie, polityce, 4. sprawowanie władzy sprzyja zatraceniu wartości
11
Ćwiczenie 5

Omów, jakie zachowanie piętnowane jest w wierszu Czesława Miłosza Który skrzywdziłeś.

RyDZSHaCTguFC
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Wyjaśnij, czemu może służyć zapisanie pod wierszem daty jego powstania.

RxbzbPIefS43e
(Uzupełnij).
R6MwIS8jcJiJu2
Ćwiczenie 7
Zaznacz prawidłowe zdanie. Możliwe odpowiedzi: 1. Zrozumienie wiersza jest możliwe tylko w kontekście innych tekstów literackich Czesława Miłosza., 2. Wiersza nie można zrozumieć bez znajomości daty jego powstania i kontekstu biograficznego., 3. Kontekst historyczny nie jest istotny, ponieważ wiersz dotyczy uniwersalnego motywu: relacji między władcą a społeczeństwem., 4. Do pełnej interpretacji wiersza przydatne są zarówno znajomość kontekstu historycznego, jak i kulturowego, w tym twórczości i biografii Czesława Miłosza.
R1QIA9kiQdsxC31
Ćwiczenie 8
Dokończ zdanie. Zaznacz w tabeli P, jeśli wypowiedź jest zgodna z wymową wiersza, lub F, jeśli nie zawiera poprawnej informacji.

Ostatnia strofa wiersza Czesława Miłosza Który skrzywdziłeś…. ma formę dystychu, w którym ukazane zostało wyobrażenie samobójczej śmierci autokraty. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. to znany motyw kulturowy, oprawca nie daje sobie rady z poczuciem winy, która na nim ciąży. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. nie zawiera ostrzeżenia przed skutkami własnych decyzji, które nie podlegają karze. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 9

Wskaż obraz, który – twoim zdaniem – mógłby zilustrować myśl zawartą w trzeciej strofie wiersza Czesława Miłosza. Uzasadnij swój wybór.

Zapoznaj się z opisami obrazów. Napisz, który z obrazów – twoim zdaniem – mógłby zilustrować myśl zawartą w trzeciej strofie wiersza Czesława Miłosza. Uzasadnij swój wybór.

RmhtW1L8ViXbA
Na kartce, którą trzyma w ręce Homer, znajduje się łaciński napis: Septem urbes certant de stirpe insignis Homeri, Smyrna, Rhodus, Colophon, Salamin, Chyos, Argos, Athenae. Tłumaczymy go jako: O sławę Homera walczyło siedem miast: Smyrna, Rodos, Kolofon, salamis, Chyos, Argos, Ateny.
Źródło: Naśladowca Carravagia, Portret Homera, 1639, Wikimedia Commons, domena publiczna.
R1K7rUWbYRqxD
Źródło: Walenty Wańkowicz, Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale, 1828, Wikimedia Commons, domena publiczna.
R1IGrqyvBf3gY
Źródło: Gustave Moreau, Poeta i Muza, 1891, Wikimedia Commons, domena publiczna.
RHeLOGB0kgXDo
Źródło: Domenico Peterlini, Dante na wygnaniu, ok. 1860, Wikimedia Commons, domena publiczna.
RxbzbPIefS43e
(Uzupełnij).
Praca domowa

W rozprawce interpretacyjnej rozważ, z czego wynika przekonanie podmiotu lirycznego o zasłużonej karze dla władcy, zawarte w dwóch ostatnich wersach utworu.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida