Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Ćwiczenie 1
ep2019.contentplus.io:RNzq02343bcv7
Wskaż czynniki zewnętrzne wpływające na intensywność fotosyntezy. Możliwe odpowiedzi: 1. temperatura powietrza, 2. ciśnienie atmosferyczne, 3. stężenie dwutlenku węgla, 4. stężenie azotu atmosferycznego
1
Ćwiczenie 2
ep2019.contentplus.io:RWXLzoJf2NZSU
Wskaż zdania fałszywe. Możliwe odpowiedzi: 1. Atmosfera zawiera optymalne stężenie dwutlenku węgla dla procesu fotosyntezy., 2. Natężenie światła ma wpływ na intensywność procesu fotosyntezy., 3. Proces fotosyntezy nie zachodzi jeżeli stężenie dwutlenku węgla wynosi powyżej 0,06%., 4. W uprawach szklarniowych wykorzystuje się suchy lód do zwiększenia produkcji biomasy.
2
Ćwiczenie 3
ep2019.contentplus.io:RRDPAUwUFXSqX
Połącz w pary nazwy i odpowiadające im opisy. Czy stężenie dwutlenku węgla wpływa na intensywność zachodzenia procesu fotosyntezy? Czy stężenie dwutlenku węgla wpływa na intensywność zachodzenia procesu fotosyntezy? Możliwe odpowiedzi: 1. wynik, 2. problem badawczy, 3. próba kontrolna, 4. hipoteza, 5. wniosek, 6. próba badawcza Dwutlenek węgla powoduje wzrost intensywności procesu fotosyntezy. Możliwe odpowiedzi: 1. wynik, 2. problem badawczy, 3. próba kontrolna, 4. hipoteza, 5. wniosek, 6. próba badawcza Zlewka z wodą wodociągową i pędem moczarki kanadyjskiej. Możliwe odpowiedzi: 1. wynik, 2. problem badawczy, 3. próba kontrolna, 4. hipoteza, 5. wniosek, 6. próba badawcza Zlewka z wodą wodociągową, wodorowęglanem potasu i pędem moczarki kanadyjskiej. Możliwe odpowiedzi: 1. wynik, 2. problem badawczy, 3. próba kontrolna, 4. hipoteza, 5. wniosek, 6. próba badawcza Wydzielanie się pęcherzyków gazu. Możliwe odpowiedzi: 1. wynik, 2. problem badawczy, 3. próba kontrolna, 4. hipoteza, 5. wniosek, 6. próba badawcza Wraz ze wzrostem stężenia dwutlenku węgla rośnie intensywność procesu fotosyntezy. Możliwe odpowiedzi: 1. wynik, 2. problem badawczy, 3. próba kontrolna, 4. hipoteza, 5. wniosek, 6. próba badawcza
2
Ćwiczenie 4
ep2019.contentplus.io:R1bi0YODRF7KB
Odpowiedz na pytania: 1. Co to jest chloroza?, 2. Co ją powoduje?, 3. Co jest niezbędnym elementem wchodzącym w skład układu enzymatycznego uczestniczącego w fotolizie wody?, 4. Co to jest fotoliza?
2
Ćwiczenie 5
Wyjaśnij pojęcie: dwutlenkowy punkt wysycenia procesu fotosyntezy.
Wyjaśnij pojęcie: dwutlenkowy punkt wysycenia procesu fotosyntezy.
ep2019.contentplus.io:RzpAt9d0HGsVW
Intensywność procesu fotosyntezy u dwóch zróżnicowanych metabolicznie grup roślin C3 i C4.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., Jiří Janoušek, http://commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.
ep2019.contentplus.io:R1JcTURVZ9vt7
Łączenie par. Korzystając z wykresu, oceń, czy podane stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.. Przy stężeniu CO2 występującym w atmosferze, rośliny z grupy C3 intensywniej przeprowadzają fotosyntezę, niż rośliny z grupy C4.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przy stężeniu CO2 do 0,1% intensywność fotosyntezy wzrasta u obu grup roślin.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przy stężeniu CO2 powyżej 0,1% rośliny z grupy C4 intensywniej przeprowadzają fotosyntezę niż rośliny z grupy C3.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. U roślin z grupy C4 obserwuje się tzw. dwutlenkowy punkt wysycenia procesu fotosyntezy, czyli takie stężenie CO2, powyżej którego nie obserwuje się dalszego wzrostu intensywności fotosyntezy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RGPeM2aY0saAw2
Ćwiczenie 6
Wyjaśnij pojęcia: świetlny punkt kompensacyjny, punkt wysycenia światłem oraz fotoinhibicja.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1RA9uI0pWkzy2
Ćwiczenie 7
Omów zagadnienie świetlnego punktu kompensacyjnego.
21
Ćwiczenie 8

Uczniowie postawili hipotezę: „Zwiększone stężenie dwutlenku węgla powoduje wzrost intensywności fotosyntezy”. W celu jej weryfikacji przeprowadzili następujące doświadczenie.
Jedną probówkę napełnili wodą mineralną – niegazowaną, a drugą – gazowaną. Do każdej probówki włożyli jednakowej długości pędy moczarki kanadyjskiej, a następnie probówki umieścili denkami w górę w zlewkach z wodą o takich samych właściwościach, jak woda w probówkach. Tak przygotowane zestawy ustawili w równej odległości od źródła światła i liczyli ilość wydzielających się pęcherzyków gazu probówkach. Na podstawie tak przeprowadzonego doświadczenia wyciągnęli następujący wniosek: „Zwiększona ilość dwutlenku węgla przyspiesza proces fotosyntezy”.

ep2019.contentplus.io:R7a8fARgzFneM
Zdecyduj, czy doświadczenie zostało przeprowadzone poprawnie i uzasadnij swój wybór, uzupełniając luki. Doświadczenie zostało przeprowadzone: 1. w zestawie z gazowaną wodą mineralną w probówce zbierał się CO2, a dopiero później O2., 2. niepoprawnie, 3. poprawnie, 4. w zestawie z niegazowaną wodą mineralną w probówce zbierał się tylko O2., ponieważ: 1. w zestawie z gazowaną wodą mineralną w probówce zbierał się CO2, a dopiero później O2., 2. niepoprawnie, 3. poprawnie, 4. w zestawie z niegazowaną wodą mineralną w probówce zbierał się tylko O2.

Informacja do zadania 9.
Na wykresie przedstawiono wpływ natężenia światła, stężenia dwutlenku węgla i temperatury na intensywność procesu fotosyntezy.

R4hhPcdfFJMQj
Na podstawie: Biologia, praca zbiorowa, Warszawa, 1989
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
3
Ćwiczenie 9
ep2019.contentplus.io:R1KMrIvmossAZ
Uzupełnij zdanie. Intensywność fotosyntezy Możliwe odpowiedzi: 1. zależy, 2. nie zależy od współdziałania czynników zewnętrznych. Czynnik środowiskowy, którego jest najmniej działa Możliwe odpowiedzi: 1. pobudzająco, 2. ograniczająco na przebieg procesu metabolicznego. W sytuacji, gdy wszystkie czynniki osiągają wartości optymalne proces może zachodzić z Możliwe odpowiedzi: 1. największą, 3. najmniejszą intensywnością.
31
Ćwiczenie 10
ep2019.contentplus.io:RdwpIFYhwvfsR
Rośliny hodowane w szklarniach są niemal całkowicie odcięte od powietrza atmosferycznego, w którym obecny jest dwutlenek węgla. Rolnicy dostarczają go do upraw szklarniowych w ściśle określonych dawkach. Wyjaśnij, jakie korzyści płyną z zapewnienia roślinom właściwej ilości dwutlenku węgla oraz w jaki sposób jest on dostarczany roślinom. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 11
ep2019.contentplus.io:R1UbYAlusTIfU
Tabela zawiera dwie kolumny danych. Kolumna Temperatura w stopniach Celsjusza zawiera kolejno wartości: 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kolumna Wiązanie CO2 w jednostkach umownych zawiera kolejno wartości: 8, 12, 12, 16, 22, 38.
ep2019.contentplus.io:R18w3wi2dQZlG
Wiedząc, że intensywność fotosyntezy odpowiada ilości asymilowanego dwutlenku węgla, wykorzystaj dane z tabeli i wyjaśnij wpływ temperatury na intensywność fotosyntezy u danego gatunku rośliny.
31
Ćwiczenie 12
Czy stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wpływa na intensywność wzrostu (przyrostu suchej masy) roślin typu C 3 i C 4? Odpowiedz na to pytanie na  podstawie danych zebranych w tabeli oraz wiedząc, że kukurydza jest rośliną typu C 4, a soja typu C 3.
Czy stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wpływa na intensywność wzrostu (przyrostu suchej masy) roślin typu C 3 i C 4? Odpowiedz na to pytanie na  podstawie danych zebranych w tabeli oraz wiedząc, że kukurydza jest rośliną typu C 4, a soja typu C 3.
ep2019.contentplus.io:RDoCoIfEXvkwg
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Na podstawie: E.P. Flint, D.T. Patterson, Potential Effects of Global Atmospheric CO2 Enrichment on the Growth and Competitiveness of C3 and C4 Weed and Crop Plants, Weed Science, 28(1), 1980, s. 71–75
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida