Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
11
Polecenie 1

Korzystając z wiedzy na temat produktów fotosyntezy, zaplanuj i przeprowadź doświadczenie, które pozwoli ci rozwiązać poniższy problem badawczy. Hipotezę, obserwacje, wyniki i wnioski zanotuj w formularzu.

Problem badawczy

Wpływ stężenia dwutlenku węgla w roztworze na intensywność fotosyntezy.

Sprzęt laboratoryjny:

  • dwie zlewki o pojemności 250 ml;

  • dwie probówki.

Materiały:

  • wodny roztwór wodorowęglanu potasu (KHCOIndeks dolny 3);

  • odstana woda wodociągowa;

  • lampa z żarówką o mocy 100 W;

  • stoper;

  • dwa pędy moczarki kanadyjskiej Elodea canadensis o długości ok. 10 cm i porównywalnej liczbie liści.

ep2019.contentplus.io:Rrh1iJGl4rgLr
Eksperyment interaktywny. Na stole laboratoryjnym znajdują się: zlewka z wodą wodociągową, zlewka z wodnym roztworem wodorowęglanu potasu, liście moczarki kanadyjskiej, stoper, lampa, żarówka o mocy 100 Wat oraz dwie probówki. W pierwszym etapie wykonujemy próbę kontrolną, polegającą na umieszczeniu pędu moczarki kanadyjskiej w zlewce z wodą wodociągową. Następnie odwróconą probówkę nakładamy na wystający z wody w zlewce pęd moczarki. Powtarzamy czynności wykorzystując zlewkę z wodnym roztworem wodorowęglanu potasu. Tak przygotowane zlewki ustawiamy pod światłem lampy na stole laboratoryjnym. Uruchamiamy stoper, przez 2 minuty obserwujemy zmiany zachodzące w zlewkach. W zlewce z wodorowęglanem potasu, w której umieszczono pęd moczarki kanadyjskiej widocznych jest więcej wydzielających się w roztworze pęcherzyków niż w zlewce z wodą wodociągową.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
ep2019.contentplus.io:RnzLum2GTpz0I
Obserwacje (Uzupełnij). Wnioski (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida